За Нас

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg benovsk2@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


И Н Ф О Р М Ц И Я

за договори

за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в парламентарни избори 2017 година „ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ" на 26 март 2017 г. (на основание чл. 180, ал. 1, от Изборния кодекс на Република България)

Наименование на партия, коалиция, инициативен комитет или друг контрагент:

 

Предмет на договора:

 

Срок на договора:

 

Медия:

Обща стойност:             (в лева без ДДС)

ПП ГЕРБ

Предоставяне на време за отразяване на предизборните кампании в парламентарни избори 2017 година

24.03.2017г.

Обществено-политическа програма

Радио К2

4166,67 лв

 

Реформаторски блок - Глас народен

Предоставяне на време за отразяване на предизборните кампании в парламентарни избори 2017 година

24.03.2017г.

Обществено-политическа програма

Радио К2

2500,00 лв

 

ПП "Движение за права и свободи" Предоставяне на време за отразяване на предизборните кампании в парламентарни избори 2017 година 24.03.2017г.

Обществено-политическа програма

Радио К2

7500,00 лв Към дата 28.02.2017 г., "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД,  , има сключени договори

за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в парламентарни избори 2017 година

При сключване на договори, ще публикуваме информация на интернет страницата на Програма "РАДИО К2"  в тридневен срок от подписването им.

 

 

 

 


 

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg benovsk2@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Тарифа 

за излъчване на eлектронни съобщения по обществено-политическо „Радио К2"   на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.                                                  

 

 

Платени:

-          Излъчване на живо на събития , пресконференции, репортажи ,интернетчат, визитки , портрети, хроники   и др. - 800 лева

-          Индивидуално участие или собствено тематично предаване - 800 лева

-          Излъчване на ПР планировки - 800 лева

-          Излъчване на клипове -80 лева

-          Излъчване на пакет програми, обръщения , призиви, съобщения за събития , декларации, предварителни анонси, хроники, новини -  800 лева

-          Организация,  излъчване и  участие в  дебат  - 1 000 лева

 

Безплатни бонуси:

-          Изработка на клипове, визитки, послания и друго

-          Повторения на излъченото 

-          Предоставяне на материалите от ефира

-          Качване на звук и текст на сайта на радиото

-          Разпространение по агенции и медии

-          Организация на пресконференции

-          Излъчване он лайн

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради изцяло обществено-политическия характер на Програма „Радио К2" медията няма праймтайм- слушаемостта се определя от значимостта и съдържанието.

Специална отстъпка: Възможност за изработка на пакетна цена - 17 000 лева.

Цените са без ДДС

 

Управител

Илиана Беновска

 

 


 

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg benovsk2@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАКОН за радиото и телевизията

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на

потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:

1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;

2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.

(2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.


 

По Чл. 7. 1.  „АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201950687, със седалище и адрес на управление в град София, бул."България" №81 В, ет. 2, офис 5 , представлявано от Илиана  Беновска, излъчващо обществено-политическа програма „Радио К2" на 93.9 FM

Контакти :

http://www.radiok2.bg

тел. 02/ 9461718

E-mail radiok2benovska@gmail.com

 

По Чл. 7. 2. Контакти

 

 

http://www.cem.bg/

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg


Главен секретар:
Борислав Шабански - тел: 02/9708812

Директор „Специализирана администрация":
Антоанета Лозенска-Тодорова - тел: 02/9708836

Главен юрисконсулт „Специализирана администрация":
Емилия Станева - тел: 02/9708835

Главен инспектор „Специализирана администрация":
Емилия Радева - тел: 02/9708845

Директор „Обща администрация":
Румян Петров - тел: 02/9708840

Началник отдел „Бюджет и финанси":
Спаска Янева - тел: 02/9708833

Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността":
Мариана Андреева - тел: 02/9708813

Старши експерт „Организационни дейности и външни връзки":
Цветана Дончева - тел: 02/9708810

Деловодство:
Тел: 02/9708818

Банкова сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ - ЦУ

 

 

 

Тарифа от  06.2015 година

 

Платени:

-        Излъчване на живо на събития , пресконференции, интернетчат  и др. - 2000 лева

-        Тематично предаване  до  5 минути  - 1 500 лева ,до 10 минути- 2 000 лева,до 20 минути -3000 лева,до 30- 5000 лева

-        Излъчване на ПР планировки -1  800 лева

-        Излъчване на клипове -280 лева

-        Излъчване на програми, обръщения , призиви, съобщения за събития , декларации, предварителни анонси, хроники, новини -  800 лева

-        Организация,  излъчване и  участие в  дебати  - 1 800 лева


Безплатни бонуси:

-        Изработка на клипове, визитки, послания

-        Повторения на излъченото 

-        Тематични дискусии със слушатели

-        Предоставяне на материалите от ефира

-        Качване на звук и текст на сайта на радиото

-        Разпространение по агенции и медии

-        Организация на пресконференции

-        Излъчване он лайн

Цените са без ДДС


 

Беновска отново ще пита в неделя в 5 следобед: Кой и на какво основание иска и може ЛИ да управлява България?

Беновска отново ще пита в неделя в 5 следобед: Кой и на какво основание иска и може ЛИ да управлява България?

Беновска: Корнелия Нинова ще свика ли НС на БСП ,за да обясни за „Булгартабак“, „Трансимпекс“, как се финансира БСП, кои и защо са на постове в БСП, как и защо тя е избрана за лидер, а Радев за президент?

Беновска: Корнелия Нинова ще свика ли НС на БСП ,за да обясни за „Булгартабак“, „Трансимпекс“, как се финансира БСП, кои и защо са на постове в БСП, как и защо тя е избрана за лидер, а Радев за президент?