За Нас

 

 

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg  benovskapita@gmail.com

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАКОН за радиото и телевизията

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на

потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:

1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;

2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.

(2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.


 

По Чл. 7. 1.  „АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201950687, със седалище и адрес на управление в град София, бул."България" №81 В, ет. 2, офис 5 , представлявано от Илиана  Беновска, излъчващо обществено-политическа програма „Радио К2" на 93.9 FM

Контакти :

http://www.radiok2.bg

тел. 02/ 9461718

E-mail radiok2benovska@gmail.com

 

По Чл. 7. 2. Контакти

 

 

http://www.cem.bg/

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg

Работно време: 8:30 ч. - 17:00 ч


Главен секретар:
Емилия Станева- тел: 02/9708837

Директор "Специализирана администрация - НЛРПР"
Анета Милкова - тел: 02/9708836

и.д. Директор „Обща администрация":
Райна Радоева - тел: 02/9708825

Главен юрисконсулт „Специализирана администрация":
Доротея Петрова - тел: 02/9708837

и.д. Началник отдел „Бюджет и финанси":
Незабравка Николова- тел: 02/9708833

Деловодство:
Тел: 02/9708818

Банкова сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ - ЦУ

 

Собственик на "Анаили Мили" ЕООД е Митко Василев Лепоев.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

БЕНОВСКА ПИТА"

youtube.com/Беновска пита-Радио К2 

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

 сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

тел. 00 359 888451798

e-mail  benovskapita@gmail.com radiok2benovska@gmail.bg   bucifal@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

 


Тарифа за  2022 година и Избори за 48 НС и президент - цените са без ДДС


Платени:

-        Излъчване на живо на събития, пресконференции, интернетчат и др. - 1 200 лева

-        Изработване на тематичен продукт до 10 минути  – 1 200 лева

-        Излъчване на предаване  до 10 минути  - 1 200 лева

-        Излъчване на ПР планировки -1  800 лева
-        Излъчване на клипове - 280 лева
-     Излъчване на програми, обръщения , призиви, съобщения за събития , декларации, предварителни анонси, хроники, новини -  800 лева
-        Организация,  излъчване и  участие в  дебати  - 1 800 лева
-        Банер на сайта - 280 лева

 

Безплатни бонуси:
-        Изработка на клипове, визитки, послания
-        Повторения на излъченото  
-        Тематични дискусии със слушатели
-        Предоставяне на материалите от ефира
-        Качване на звук и текст на сайта на радиото
-        Разпространение по агенции и медии
-        Организация на пресконференции
-        Излъчване он лайн

 

Възможност за изработка на пакетна цена с отстъпка

 

Качване на звук, видео  и текст на сайта на радиото

и страницата на ТВ youtube.com/Беновска пита-Радио К2

 

И във facebook.com/iliana.benovska

-        Разпространение по агенции и медии

-        Организация на пресконференции

-        Излъчване он лайн

 


Възможност за изработка на пакетна цена с отстъпка

Цените са без ДДС

 

Подпис                                                     Илиана Беновска, управител

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

И Н Ф О Р М Ц И Я

за договори

за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в изборите за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г. (на основание чл. 180, ал. 1, от Изборния кодекс на Република България)

 

Наименование на партия, коалиция, инициативен комитет или друг контрагент:

 

Предмет на договора:

 

Срок на договора:

 

Медия:

Обща стойност:             (в лева без ДДС)

ПП ГЕРБ

Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г.

02.09.2022г.

Обществено-политическа програма Радио К2

1 960,00 лв

Аргент 2002 ООД ( ПП ДПС)

Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г.

02.09.2022г.

Обществено-политическа програма Радио К2

10 000,00 лв

 

ПП Възраждане

Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г.

02.09.2022г.

Обществено-политическа програма Радио К2

9 880,00 лв

ПП Русофили за възраждане на Отечеството Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г. 02.09.2022г. Обществено-политическа програма Радио К2 2 500,00 лв
ПП Свобода Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г. 02.09.2022г. Обществено-политическа програма Радио К2 3 000,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към дата 06.09.2022 г., "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД,  , има сключени договори за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в изборите за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г.

При сключване на договори, ще публикуваме информация на интернет страницата на Програма "РАДИО К2"  в тридневен срок от подписването им.

 

Беновска: Борисов, Кирил, Янев, Радев: Самотата на поколението Z ще ви даде урок за „разгула“ ви в политиката!

Беновска: Борисов, Кирил, Янев, Радев: Самотата на поколението Z ще ви даде урок за „разгула“ ви в политиката!

Беновска: Радев, Борисов, Петков, Доган? Ако не в този живот… Младите? Болка? Защо и как да живеят?

Беновска: Радев, Борисов, Петков, Доган? Ако не в този живот… Младите? Болка? Защо и как да живеят?