Програма

РАДИО К2 Програма за сряда, 1 февруари 2023 г.

 

Водещ: Пламен Велев

 

Тонрежисьор: Асен Младенов

 

 

Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718

 

 

Хора! Българи!

 

Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие ще решите. Но, преди да действате , чуйте тези  думите , преживейте тази музиката и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите!

Майкъл Корлеоне, Godfather - Кръстникът: Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но! Колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтеността и незаконността растат.

 

Ако 

Радиърд Киплинг

Ако владееш се, когато всички
треперят, а наричат теб страхлив;
Ако на своето сърце едничко
се довериш, но бъдеш предпазлив;
Ако изчакваш, без да се отчайваш;
наклеветен - не сееш клевети;

или намразен - злоба не спотайваш;
но... ни премъдър, ни пресвят си ти;
Ако мечтаеш, без да си мечтател;
ако си умен, без да си умник;
Ако посрещаш краха - зъл предател
еднакво със триумфа - стар циник;
Ако злодеи клетвата ти свята
превърнат в клопка - и го понесеш,
или пък видиш сринати нещата,
градени с кръв - и почнеш нов градеж;

Ако на куп пред себе си заложиш
спечеленото, смело хвърлиш зар,
изгубиш, и започнеш пак, и можеш
да премълчиш за неуспеха стар;
Ако заставиш мозък, нерви, длани
и изхабени - да ти служат пак,
и крачиш, само с Волята останал,
която им повтаря: „Влезте в крак!
Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,
в двореца - своя прост човешки смях;
Ако зачиташ всеки, но не лазиш;
ако от враг и свой не те е страх;
Ако запълниш хищната Минута
с шейсет секунди спринт, поне веднъж;
Светът е твой! Молбата ми е чута!
И главно, сине мой - ще бъдеш мъж!


Обръщение на „Радио К2" : Българи! Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие ще решите. Но, преди да действате , чуйте тези  думите , преживейте тази музиката и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите!

 

Скъпи приятели „Радио К2" Ви желае да бъдем по-мъдри и всеки от нас да се старае да прави живота на хората по-красив и смислен!

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА „РАДИО К2"

Мили хора, животът е такъв, какъвто си го направим, нали не сте забравили колко е важно всеки от нас да не губи вяра в себе си и всеки ден, поне по веднаж да помогнем на някого? И после, пък, друг ще помогне на нас. Правете добро и знай

 

те, че независимо от трудностите, животът на всички ни ще става по-светъл и пълен с надежда, ако подаваме ръка за подкрепа. Радио К2 ви подарява един стих на Недялко Йорданов:


Когато ме загубиш, ще ме намериш, всъщност.

Ще ме загубиш рано, ще ме откриеш късно.

Човекът е невеж, защото не разбира,

Че кратко се живее, а дълго се умира.

Новини на всеки 30 минути

 

Директно от мястото на събитието

9.00 -  Заседание на Народното събрание.

Проект за програма на Народното събрание. Предстои да бъде гласувана.

1.    Предложение по чл. 48, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България" Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 21.10.2022 г. Приет на първо гласуване на 8.12.2022 г.).

o    Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 48-254-01-27

2.    Предложение по чл. 48, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на "Демократична България" Проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз (Вносители: Стоян Михалев и група народни представители, 1.12.2022 г.).

o    Проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз 48-254-02-58

3.    Предложение по чл. 48, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Продължаваме Промяната" Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносители: Калина Константинова и група народни представители, 10.1.2022 г.).

o    Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 48-254-01-59

4.    Второ гласуване на Законопроект за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (Вносител: Министерски съвет, 14.12.2022 г. Приет на първо гласуване на 24.1.2023 г.).

o    Законопроект за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество 48-202-01-43

5.    Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2023 г. Приет на първо гласуване на 25.1.2023 г.).

o    Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 48-302-01-4

6.    Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 8.12.2022 г. Приет на първо гласуване на 25.1.2023 г.).

o    Законопроект за изменение и допълнение Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 48-202-01-39

7.    Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Общ проект изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 18.1.2023 г. законопроекти с вносители: Десислава Атанасова и група народни представители, 2.12.2022 г.; Кирил Петков и група народни представители, 8.12.2022 г.; Манол Генов и група народни представители, 22.12.2022 г.; Костадин Костадинов и група народни представители, 22.12.2022 г.).

o    Общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 19.01.2023 г., ЗИД на Закона за пътищата, № 48-254-01-82, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 02.12.2022 г., ЗИД на Закона за пътищата, № 48-254-01-89, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 08.12.2022 г., ЗИД на Закона за пътищата, № 48-254-01-103, внесен от Манол Генов и група народни представители на 22.12.2022 г. и ЗИД на Закона за пътищата, № 48-254-01-104, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 22.12.2022 г. 48-353-04-4

8.    Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България („Гарант") и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и „Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска страна на 25 януари 2023 г. в София и от страна на НГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В. - клон София, на 25 януари 2023 г. в София (Вносител: Министерски съвет, 27.1.2023 г.).

o    Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България („Гарант") и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и „Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска страна на 25 януари 2023 г. в София и от страна на НГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В. - клон София, на 25 януари 2023 г. в София 48-302-02-4

9.    Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Деница Сачева, Делян Добрев и Костадин Ангелов, 30.1.2023 г.).

o    Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 48-354-01-25

10.  Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.10.2022 г.).

o    Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2021 г. 48-202-00-7

11.  Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 6.12.2022 г.).

o    Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2021 г. 48-202-00-21

12.  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 22.12.2022 г.).

o    Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2021 г. 48-202-00-28

   - директно от мястото на събитието (Народното събрание)

 

Директно от мястото на събитието

10.00 -  Заседание на служебното правителство.  

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 667 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР.

Внася: министърът на финансите

 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ В СРОК ДО ДВА МЕСЕЦА ДА РАЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.

Внася: министърът на земеделието

 

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ТРИКООРДИНАТНИ РАДАРА".

Внася: министърът на отбраната

 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИИ ПО ЧЛ. ЗМ, ПАРАГРАФ 7, АЛИНЕЯ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) 833/2014 ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ТОЧКИ 2 И 3 ОТ РЕШЕНИЕ № 969 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИИ ПО ЧЛ. ЗМ, ПАРАГРАФИ 1 И 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) 833/2014 ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 569 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/879 ОТ 3 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 833/2014 Г. И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията министърът на финансите

 

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „СТОИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 52550/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „СТЕФАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 50986/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „БОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 59667/14), „ПАКЕТОВА И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБИ № 17808/19 И 36972/19), „ГАНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 40026/19), „ХАЛИЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 40029/19) И „СТОЯНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 40101/19).

Внася: министърът на правосъдието

 

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2", ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ОРИЗОВО - МИХАЙЛОВО".

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПЪТ 1-1 (Е-79) ОБХОД НА ГР. МОНТАНА ОТ КМ 102+060 ДО КМ 114+512,20, В ЧАСТТА НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КМ 102+753", В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД, В КАЧЕСТВОТО МУ НА КОНЦЕСИОНЕР, НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ, КАТО ПРИНАДЛЕЖНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 16, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ КЪМ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - ТВЪРДИ ГОРИВА - ВЪГЛИЩА, ОТ НАХОДИЩЕ „ИЗТОЧНОМАРИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН".

Внася: министърът на енергетиката

 

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

Внася: министърът на културата

 

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЗАХАРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.

Внася: министърът на земеделието

 

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 - директно от мястото на събитието (Министерски съвет)

 

Директно от мястото на събитието

12.00 -  Президентът Румен Радев ще участва в откриването на специализираните строителни дейности по изграждане на междусистемната газова връзка „България-Сърбия" (IBS) на българска територия. В събитието ще участва и президентът на Република Сърбия Александър Вучич. Сред участниците в церемонията ще бъдат министрите на енергетиката на двете страни и Росен Христов и Дубравка Дедович, кактко и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

 

По-рано, от 11.30 часа държавният глава ще проведе двустранна среща с президента на Република Сърбия Александър Вучич.

 

Междусистемната газова връзка „България-Сърбия" (IBS) ще бъде с обща дължина около 170 км. от Нови Искър, Република България до Ниш, Република Сърбия, от които около 62 км. на българска територия. След изграждането ѝ газовата връзка ще бъде с капацитет до 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток. Газопроводът е проект от общ интерес за Европейския съюз, финансиран от Механизма за свързване на Европа.   - директно от мястото на събитието (Междусистемната газова връзка „България-Сърбия")

 

 

Директно от мястото на събитието

14.15 -  Заседание на Комисията по енергетика. Дневен ред:

1. Актуални въпроси към министъра на енергетиката г-н Росен Христов, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 2. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект на решение за приемане на Стратегическата визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. - 2053 г., съгласно приложението и за задължаване министъра на енергетиката да разработи Стратегия за устойчиво енергийно развитие, 48-354-02-45, внесен от Делян Добрев, Искра Михайлова, Драгомир Стойнев и Рамадан Аталай на 27.01.2023г.   - директно от мястото на събитието (пл. „Народно събрание" 2, зала Изток)


Беновска: NEXO! Борисов, Доган, Радев! „3-мата братя"? „Златната ябълка" -  България на коя „ламя" продавате?

 

 

Беновска: Щастлива 23-та! "Надеждни полети" - филм на Беновска с Аня Пенчева!

https://youtu.be/F46QG6dISTY

Надеждни полети

Комедия на режисьора Илиана Беновска - 1993 - 2003 г., БНТ Сексапил, обрати, смях.

В ролите: Аня Пенчева, Илия Раев, Станислав Пищалов, Ивайло Калоянчев, Пушо, Огнян Дочев, Боряна Пунчева, Ани Михайлова, Михаил Петров и др. Началото на пазарната икономика. Открита е нова авиокомпания - НАДЕЖДНИ ПОЛЕТИ. 2 самолета избухват още преди полет. Шефът на застрахователната компания е бесен. Праща застрахователен агент Виктор Шарански да лети и надзирава полета на „Надеждни полети" за Торонто. В самолета се оказват трафиканти на наркотици и терористка , Аня Пенчева, която отвлича самолета за Хавана.

Сценарий Огнян Дочев, Петър Беновски
Оператор Атанас Атанасов

 

Беновска: Светла  Коледа! С Аня Пенчева и Стефан Данаилов-Филип Димитров в „Крака за милиони"!

https://youtu.be/Wdf08fiLJJw

„Крака за милиони"! Филм на Беновска.

Краката „за милиони" са, разбира се, на Аня Пенчева- балерината Самсара в „Лебедово Езеро".

В ролите:

Стефан Данаилов - Филип Димитров, премиер,

Мариус Донкин - Александър Йорданов, председател на НС, днес евродепутат ГЕРБ-СДС,

Михаил Петров, Гинка Станчева, Илия Раев, Боряна Пунчева, Станислав Пищалов  и др.

Новосъздадена агенция застрахова краката на световноизвестна балерина, гостуваща в България. Друга балерина , конкурентна на нея - в ролята Виолета Гиндева - прави всичко възможно, краката на звездата да пострадат.

 

Сценарий: Петър Беновски, Огнян Дочев

Режисьор Илиана Беновска

Оператор Атанас Атанасов

 

 

Радио К2! 14 години! 04.12. 2008. 04.44 часа!

 

Желая ти!

Виктор Юго 

Първо ти желая да обичаш

и обичайки, също да бъдеш обичан.

И ако не е така - бързо да забравиш

и след като забравиш - да не таиш ненавист.

Желая ти да имаш приятели,

включително лоши и непоследователни,

но да има поне един, на когото да се довериш,

без да се съмняваш.

И понеже в живота е така -

желая ти да имаш и неприятели -

нито много - нито малко - точно по средата,

за да можеш понякога да поставяш под съмнение

собствената си увереност.

И нека между тях да има поне един,

който да е справедлив,

за да не се чувстваш достатъчно сигурен.

Желая ти да си полезен, дори незаменим.

И в лоши моменти, когато не остава нищо друго,

тази твоя полезност да е достатъчна,

за да се задържиш прав.

Желая ти също така да бъдеш толерантен

не с тези, които рядко грешат - това е лесно,

а с онези, които грешат много и непоправимо,

и използвайки тази толерантност,

да бъдеш пример за другите.

Желая ти да не съзряваш бързо

и когато вече си съзрял,

да не искаш да се подмладяваш,

и бидейки вече стар

да не се посвещаваш на безнадеждността.

Защото всяка възраст има своята радост

и своята болка,

и трябва да ги оставим да струят между нас.

Желая ти мимоходом да изпитваш тъга.

Не през цялата година, не дори един ден.

Тогава ще откриеш,

че ежедневната усмивка е красива,

че обичайната усмивка е блудкава,

а постоянната усмивка е развращаваща.

Желая ти да откриеш максимално бързо,

въпреки и над всичко,

че те заобикалят близки, понякога потиснати,

които общуват с несправедливостта

и с хора нещастни.

Желая ти да милваш куче, да храниш птиче

и да слушаш песента на кадънката,

да извисяваш своето утринно пеене,

понеже по този начин ще усетиш щастието

повече от всякога.

Желая ти също да посееш семе -

възможно най-мъничкото

и да му правиш компания, докато расте,

за да откриеш колко живота са нужни,

за да се превърне в дърво.

Желая ти също така да имаш пари,

защото трябва да си практичен

и поне веднъж в годината

да сложиш парите пред себе си и да кажеш:

„Това е мое.",

за да стане ясно

кой на кого е господар.

Желая ти никое от твоите увлечения да не угасва

и ако с някое от тях се случи това,

да можеш да плачеш, без да съжаляваш

и страдаш, без да се чувстваш виновен.

Накрая, ако си мъж - да имаш добра жена

и ако си жена - да имаш добър мъж -

утре и на следващия ден,

и когато сте вглъбени и усмихнати,

да говорите отново и отново за любов.

Ако тези неща ти се случат -

няма друго какво да ти пожелая.

 

 

Беновска: Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо!

 

Започни да правиш това, което желаеш, още сега. Животът няма да трае цяла вечност. Имаш само този момент, белщукащ като звезда в ръката ти, и след това разтапящ се като снежинка. - Сър Френсис Бейкън

Ако са ти останали само две монети, похарчи едната за хляб, за да ти даде живот, а другата похарчи за цвете, за да придадеш смисъл на този живот. - Древна китайска поговорка

Любовта е всичко, което имаме - единственият начин да си помогнем един на друг. - Еврипид

Човек никога не е нито тъй щастлив, нито тъй нещастен, както си въобразява.- Франсоа дьо Ларошфуко

Съди за всеки свой ден не по това колко си пожънал, а по това, което си посял.

Достатъчен е един слънчев лъч, за да разсее много сенки. - Св.Франциск от Асизи

Не си задавай въпроса от какво се нуждае светът. Запитай се какво те кара да се чувстваш жив, излез и го направи. Защото светът се нуждае от хора, които живеят истински. - Харълд Уитман

Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно. - Мери Биърд

Любовта е като свиренето на пиано. Първо трябва да се научиш да свириш, следвайки правилата, а след това трябва да забравиш правилата и да свириш със сърцето си.

Сееш мисъл - жънеш действие; сееш действие - жънеш навик; сееш навик - жънеш характер; сееш характер - жънеш съдба. - Уилям Текери

Простотата на живота не означава, че трябва да бъде прекаран в бедност и мизерия. Достатъчно е да имаш това, от което се нуждаеш, и да не искаш това, от което не се нуждаеш. - Чаран Синг

Трите най-съществени елемента на щастието са: нещо, което да правиш; някой, когото да обичаш; нещо, в което да вярваш. - Александър Чалмърс

Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. - Франклин Рузвелт

За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо. - Лао Дзъ

Шансът винаги е в полза на подготвения ум. - Луис Пастьор

Ако раят не е в тебе самият, ти никога не ще влезеш в него. - Силезиус

Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб. - Едгар Кейси

Никога няма да пресечете океана, ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си. - Христофор Колумб

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат. - Айнщайн

Песимистът вижда трудности във всяка възможност, жизнеспособният вижда възможности във всяка трудност. - Уинстън Чърчил

Има два важни момента в живота на човек - единият е, когато се е появил на тоя свят, другият - когато е разбрал защо. - Марк Твен

Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така". - Лев Толстой

Времето ви е ограничено. Не го пропилявайте, за да живеете нечий чужд живот. - Стив Джобс

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо. - Айнщайн

Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства. - Паулу Коелю

Тежко е да се провалиш, но по-лошо е никога да не се опиташ да успееш. - Теодор Рузвелт

Ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада. - Дейл Карнеги

Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. - Конфуций

Дайте на тези, които обичате, криле, за да летят, корени, за да се върнат, и причини, за да останат. - Далай Лама

Щастлива Коледа и Честита Новата 2022 -ра година, уважаеми зрители на youtube.com/Беновска пита-Радио К2 , facebook.com/iliana.benovska 

и слушатели на Радио К2 на 93.9MHz.

Аз съм Беновска. И питам!

 

Обръщение на „Радио К2" и „Беновска пита

Скъпи приятели, екипът на „Радио К2" и „Беновска пита" Ви посвещаваме стихотворението на Пабло Неруда "Умира бавно този..."


Умира бавно този...който не пътува,
който не чете
и не слуша музика,
който не открива
очарование в себе си.


Умира бавно този...който разрушава
себелюбието си,
който отказва помощта,
който не търси разнообразие.


Умира бавно този...който се превръща
в роб на навика,
минавайки всеки ден
по същите пътеки,
който не рискува
да се облече в различен цвят
и не разговаря с непознати.


Умира бавно този...който бяга от страстта
и водовъртежа на чувствата,
които връщат блясъка в очите
и спасяват тъжните сърца.


Умира бавно този...който не променя живота си,
когато е недоволен от работата
или любовта си,
който не рискува сигурността
за неизвестното,
за да преследва една мечта,
който не се решава поне веднъж в живота си
да избяга от мъдрите съвети.


Не умирай бавно... Живей днес! Рискувай днес! Действай днес!


Не се оставяй да умираш бавно! Не забравяй да бъдеш щастлив!


Аз съм Беновска. И питам. Защото задачата на журналиста е да търси истинските отговори на трудните въпроси.

 

Беновска пита", поетът Александър Петров  и композиторът Константин Марков, „Тангра", създадохме  песента „Денят" за да сме по-силни от  коронавируса.

 

The day

Събуждам се от тишина.

Днес времето е спряло.

Това е може би деня -

да почнем отначало...

 

И да изхвърлим в този миг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ненужните си дрехи...

С илюзиите от преди -

да се сбогува всеки...

 

Това е може би деня -

да почнем  отначало...

Да се събудим в този миг...                      

Във времето заспало...

 

Да тръгнем после през света -

със себе си  -  на чисто...

Да пресушим една сълза...                        

Да подарим усмивка...

И да открием пак това -

което ни събира...    

Надеждата и любовта -

със тях сме живи...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Това е може би деня -

да почнем отначало...

Да се събудим в този миг...                      

Във времето заспало

 

Да бъдем звук във тишина....

Камбани в катедрала...

И клечката кибрит в ноща...                

Дано... Не закъсняла.

 

                         Александър Петров

Беновска: NEXO! Борисов, Доган, Радев! „3-мата братя“? „Златната ябълка“ - България на коя „ламя“ продавате ?

Беновска: NEXO! Борисов, Доган, Радев! „3-мата братя“? „Златната ябълка“ - България на коя „ламя“ продавате ?

Беновска: Борисов, Доган, Радев, Корнелия: България – накъде с вас?!

Беновска: Борисов, Доган, Радев, Корнелия: България – накъде с вас?!