Notice: Undefined index: TIMESTAMP in /var/www/class/class.Products.php on line 733
Ивайло Копрев: Телефонът ми е публичен и е включен 24 часа, студентите трябва да ходят на лекции, а не на работа

Новини

Ивайло Копрев: Телефонът ми е публичен и е включен 24 часа, студентите трябва да ходят на лекции, а не на работа


Ивайло Копрев: Телефонът ми е публичен и е включен 24 часа, студентите трябва да ходят на лекции, а не на работа

20-11-2020 17:26


Интервю на Илиана Беновска ректора на МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев в съвместната рубрика на „Радио К2" и МОН „Ще продължим ли да се образоваме" от 20-ти ноември 2020 г.Илиана Беновска: И в съвместната ни рубрика с МОН търсим връзка с новия ректор на МГУ проф. д-р Ивайло Копрев, привет, проф. Копрев!


Ивайло Копрев: Здравейте, добър вечер на Вас и на Вашите слушатели!


Илиана Беновска: Благодаря Ви за това, че приехте поканата ни и веднага към въпроса, Вие станахте новия ректор на МГУ и веднага ви сполетя епидемията COVID-19, как се учи в този епидемичен хаос?


Ивайло Копрев: Знаете ли, образованието е процес, образованието е контакт, образованието е натрупване на знания и умения. В този смисъл ние от понеделник, 23-ти ноември преминаваме към хибридно обучение - лекции онлайн, а упражнения, които не могат да бъдат проведени в електронна среда да бъдат присъствени. Защото, г-жо Беновска, МГУ „Св. Иван Рилски" подготвя кадри за минерално-суровинната индустрия, а това е индустрията, която не спря да работи през целия период на пандемията. Нашите студенти знаят, че се подготвят за работа в среда, в която качества като дисциплина и отговорност са ключови за успеха. Така че ние съвместно със студентския съвет, с академичната общност взехме решение за постепенно отваряне на университета, спазвайки стриктно всички предписани мерки, защото накрая на деня ние ако не започнем да работим, онлайн обучението ще ни доведе до едно осакатяване от гледна точка на социалните контакти, от гледна точка на натрупване на знания и умения в реалната среда, като допир преподавател-студент. Нашият университет разполага с достатъчно голяма база да осигурим безопасността на преподавателите и студентите, те са осъзнали това нещо и са съгласни да стартираме една по-мека форма, тоест стъпка по стъпка да се връщаме към нормалността.


Илиана Беновска: Разбрах Ви, разговарях преди да направим това предаване с председателя на Минно-геоложката камара проф. Николай Вълканов, който активно подпомага вашия МГУ. Той изрази желание, ако имате нужда от помощ, камарата да се включи в това и веднага с въпросите - имат ли студентите необходимите устройства, за да могат да провеждат онлайн обучение?


Ивайло Копрев: При всички случаи по-голямата част от нашите студенти разполагат с необходимите устройства, защото образованието и преди COVID-кризата, а още повече след нея наложи дигитализацията. Голяма част от лекциите и упражненията и преди това бяха в дигитална среда, предоставени като задания за курсови задачи, така че в тази част според мен са обезпечени студентите. По-скоро самата университетска база има нужда да бъде реновирана, да бъдат направени така наречените виртуални класни стаи, в която всеки един преподавател да може да си направи онлайн лекцията, да може да си я запише, да бъдат унифицирани, така че да има еднаквост в процеса. Ще Ви дам пример, на 13-ти март, когато настъпи COVID-пандемията, с цел максимално бързо, в рамките на 24 часа да врезем в онлайн обучението ние разрешихме ползването на всички видове платформи от zoom през skype до viber. Така че това доведе до известен хаос в системата. Сега искаме да унифицираме нещата, да ползват само платформи, които са проследими във времето.


Илиана Беновска: Това е добро решение, но каква инвестиция ви е необходима за тези виртуални класни стаи, имате ли разчети?


Ивайло Копрев: Да, от порядъка на между 200 и 300 хиляди лева в зависимост от броя виртуални класни стаи, които трябва да бъдат създадени, говоря за видеооборудване, аудиооборудване, включително и този тип съвременни средства, които сега са много популярни, озонатори, които да пречистват въздуха в тези класни стаи, така че да осигурим и от тази гледна точка безопасност.


Илиана Беновска: Към кого ще се обърнете, проф. Копрев, за осигуряване на финансирането?


Ивайло Копрев: Ами то, г-жо Беновска, няма много посоки на работа. Едната посока е да се обърнем към МОН, другата посока е да се обърнем към нашите партньори от бизнеса.


Илиана Беновска: Да, споменах преди малко проф. Вълканов!


Ивайло Копрев: Да, ние прекрасни отношения с минерално-суровинната индустрия, проф. Вълканов е и председател на нашето настоятелство, така че това са двете посоки, към които ще се обърнем за помощ. С помощта на европейските проекти за модернизиране на образованието също ще успеем да модернизираме част от стаите, но това ще стане по-далеч във времето. Реалността е, че ако бизнесът ни помогне, може много бързо да реагираме в тази посока.


Илиана Беновска: Добре, нека да разчитаме, че това предаване ще бъде обръщение публично за сътрудничество, не зов за помощ, а градивно сътрудничество, за да може да се изграждат кадрите в минно-геоложката индустрия качествено, със съответните знания, нали така, проф. Копрев?


Ивайло Копрев: Абсолютно сте права, абсолютно сте права  и ние винаги сме си сътрудничели с колегите.


Илиана Беновска: Добре, ние ще предадем вашето обръщение, Вие вероятно също ще подходите по съответния начин и ще следим  процесите. Вторият въпрос обаче, който имам и с който се занимаваме и председателя на Съвета на ректорите проф. Анастас Герджиков, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и министъра на здравеопазването е какво ще стане с годишните държавни семестриални изпити, знаете, че има две разпоредби - на МЗ и на МОН, които сякаш си противоречат?


Ивайло Копрев: Да, на пръв поглед си противоречат, но аз се връщам към това, че нашите студенти са дисциплинирани и отговорни хора, хора, които в края на краищата са пълнолетни. Те съзнават своята отговорност, така че при взимане на всички предпазни мерки, във всеки един университет има достатъчно големи зали, в които да бъдат проведени тези държавни изпити и дипломни защити, за да не се компрометират процесите и да се спира развитието на хората, защото нали си представяте, че един човек е учил 5 години, чака да се дипломира и да му мине държавния изпит и ние сега поради пандемията да кажем - не сме способни да Ви предложим условия, при които вие да се явите на изпит и да покажете вашите знания. Според мен не е справедливо спрямо хората и труда, който са полагали през годините. Така че аз като ректор бих поел отговорността да създам такива безопасни условия, при които хората да могат да се явят спокойно на държавен изпит и да завършат достойно образованието си.


Илиана Беновска: Благодаря Ви в лично качество, и аз имам студент, за това, че делегирате абсолютно доверие и уважение към студентите! Но хайде да поговорим за нашата отговорност, на по-възрастните и на институциите. Става въпрос за следното, пред тези студенти възникват чисто, хайде да не ги наричам битови, но институционални въпроси от рода на - ако изпитите се отлагат във времето по ред хигиенни причини, а се удължава цикъла за следване, регламента например за плащане на здравните и социални осигуровки от висшите учебни заведения е строго регламентиран. Ето тези въпроси съм поставила към министрите, които изредих преди малко, заради това, че ми писаха студенти по тези въпроси. Плащането на осигуровките? Това е много важно, нека да не оставяме младите хора в епидемична обстановка без осигуровки! Вие няасно ли сте с тези въпроси, възникват ли въпроси от страна на вашите студентски съвети и институции, които регулират вашите отношения между студентите този въпрос?


Ивайло Копрев: На този етап не виждам причина да възникне този въпрос, защото не е отложена нито една изпитна сесия, така че нашите студенти се дипломират на време. Не виждам причина да бъдат отлагани изпитите и студентите да закъсняват с половин година или една година. Според мен това няма да се случи. Що се отнася до плащането на здравните осигуровки ние сме много стриктни в това отношение, защото държавата следи много внимателно университетите в този аспект - дали плащат навреме стипендиите, дали парите ги използват за стипендии и дали плащат осигуровките на студентите, така че тук сме безкомпромисни. Но пак Ви казвам, това според мен е въпрос, който просто няма да стои, поне що се отнася до МГУ.


Илиана Беновска: Радостно е да чуем това за вашия университет, но въпроси се пораждат и те са съпътствани и с въпроси за това, ако се удължават изпитите като срокове, дали студентите ще могат да ползват съответните общежития, но при вас този въпрос не стои засега. Доколко вие, вашето настоятелство, студентският съвет и ректорското ръководство общувате със студентите по всеки казус, който възниква в тази епидемична обстановка, как се осъществява това, проф. Копрев?


Ивайло Копрев: Много лесно се осъществява това. Студентският съвет и студентите на МГУ знаят, че телефонът на ректора е включен 24 часа, могат по всяко време да ми се обаждат и да поставят проблемите си. Телефонът ми е публичен, поставен е на сайта, дал съм го на всеки, който е пожелал. Честно казано със студентския съвет и с 90% от студентите имам лични, приятелски отношения, те знаят, че могат да разчитат на подкрепата на ректорското ръководство, но за смислени техни идеи. За мистър или мисис студентски град или МГУ ние пари не даваме. Ние даваме подкрепа и пари за, давам Ви директно два примера, те си направиха собствена фитнес зала в блок 1, в момента завършват проекта за библиотека. Забележете, те сами са го измислили и го правят. Никой от ръководството не им е вменил да направят такова нещо.


Илиана Беновска: Страхотно!


Ивайло Копрев: Така че ние нямаме проблем в тази посока, ежедневно сме в комуникация. Имайте предвид, че за това „меко" отваряне на университета за комуникирам с тях от първия ден, в който сме го затворили и с всеки един от тях се опитвам да разбера и гледната точка на младия човек, на майка му,          на баща му, страха, който нормално се поражда в тази обстановка. Но накрая на деня, разбирате ли, ето, вече се стъмни, сега, ако минем през студентските град ще видите, че студентските общежития светят. 80% от студентите в Студентски град ходят на работа, но не ходят на лекции. Това не е окей за тях, не е окей за цялото образование. Не трябва да си затваряме очите за това нещо. Затова аз настоявам да възстановим в „мека" форма обучението, защото първата причина, поради която те са дошли да учат, е да се образоват, а не да работят във веригите магазини например.


Илиана Беновска: Или като служители на кол центрове, в които да обясняват как се ползват компютърни игри.


Ивайло Копрев: Точно така!


Илиана Беновска: Страхотно послание отправихте, това е доста обнадеждаващо! Това с телефона беше великолепна новина, дано повече ваши колеги правят по същия начин. Споделихте ли този опит на скорошния съвет на ректорите?


Ивайло Копрев: Дори в момента аз се връщам от Габрово от откриването на един нов център за върхови технологии, който е изпълнен от Технически университет Габрово и Технически университет София, тоест с колегите сме в много тесен контакт. Министърът успя да ни вкара всички ректори в 21-ви век, имаме чат връзка с него, така че всички тези неща си ги споделяме помежду си. Но вижте, аз искам да се върна пак към нашите студенти. За тези 9 месеца ние успяхме да им вградим усещането за общност, те да разберат, че ние, малкият бутиков университет, само ако бъдем една силна общност ще успеем да запазим собствения си облик и да бъдем толкова успешни, колкото си мислим, че сме и се стремим да бъдем.


Илиана Беновска: Добре, много Ви благодаря! Финални думи, Вие направихте много силни послания, доста оптимистични, което не бих казала, че е плод на някаква ефимерна вяра в бъдещето, а е аргументирано. Какво ще кажете на студентите, на родителите, на държавниците?


Ивайло Копрев: Това, което бих пожелал на всички е да бъдат здрави, а за да бъдем здрави, трябва да спазваме простичките правила, да носим маски, да имаме социална дистанция един от друг, да си мием ръцете, да ползваме дезинфектанти. С тези елементарни неща ние ще подчиним вируса на нашата воля, а в момента вирусът ни подчинява на неговата воля. Аз съм убеден, защото инженерите решават проблемите, а не ги посочват, аз съм убеден, че ние можем да се справим с тази криза, просто трябва да бъдем дисциплинирани и отговорни. Това е, нищо друго, всичко друго е в нашите ръце!


Илиана Беновска: Благодаря Ви, вдъхнахте доверие и оптимизъм и на слушателите, и на всички, които ще чуят това Ваше обръщение, защото МОН веднага разпространява вашите становища, важните, на ръководителите на тези учебни заведения, навсякъде по всички учебни заведения, за да може да обменяте опит. Благодаря Ви още веднъж за това участие!


Ивайло Копрев: Аз Ви благодаря за поканата, бъдете живи и здрави всички!


Илиана Беновска: И Вие бъдете жив и здрав, Вашите студенти и Вашето семейство!

 

Можете да чуете цялото интервю ТУК

Беновска: Г-н Борисов, силен ли сте да разчистите боклуците от политиката, бизнеса и медиите на 4.4. 2021, за да ни ви „разчистят“ те?

Беновска: Г-н Борисов, силен ли сте да разчистите боклуците от политиката, бизнеса и медиите на 4.4. 2021, за да ни ви „разчистят“ те?

Беновска: Ще успеем ли, след коронавируса, да забием знамето, да разпрегнем конете и да създадем Нова Земя?

Беновска: Ще успеем ли, след коронавируса, да забием знамето, да разпрегнем конете и да създадем Нова Земя?