28-11-2013 | 21:35 ч.

Програма за четвъртък, 28 ноември 2013 г. Водещи: Клара Маринова, Пламен Велев

Програма за четвъртък, 28 ноември 2013 г. Водещи: Клара Маринова, Пламен Велев

РАДИО К2 В четвъртък, 28 ноември 2013 г.

 

Водещи:Клара Маринова, Гергана Лазарова

От мястото на събитията: Деница Гацинска, Деница Иванова

Тонрежисьор: Иван Ангелов

 

Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718

 

„Радио К2"  продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията ,злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната ситема, обществените манипулации, полицейщината, насилието


Беновска пита Плевнелиев: Ще стане ли флагман на изчистването на медиите от зависимости?


Радио К2 пита Златанова: България има ли проблем с еврофондовете?


Радио К2 пита Илюмжинов: Защо инвестирате в бедна и без правосъдие държава?

 

Клип на деня: Обръщение на „Радио К2": Българи! Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие ще решите. Но, преди да действате, чуйте тези думи, преживейте тази музика и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите?


НОВИНИ - на всеки тридесет минути от 7 до 19.30 часа

7.00 - Предстоящи събития

7.20 - Програма за деня

7.40 - Преглед на печата

Програма за деня след всяка емисия новини


Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.00 - Редовно заседание на 42-то Народно събрание. Дневен ред:

1.     Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз (Вносител: Министерски съвет, 8.8.2013 г.).

2.     Законопроект за ратифициране на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската Република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2013 г.).

3.     Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители, 13.11.2013 г.).

4.     Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г.).

5.     Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емил Райнов и група народни представители, 5.11.2013 г.).

6.     Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Милко Багдасаров, 1.10.2013 г.; Министерски съвет, 1.11.2013 г.).

7.     Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2013 г.).

8.     Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).

9.     Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 24.10.2013 г.).

10.                       Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.10.2013 г.).

11.                       Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2013 г.).

12.                       Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 20.9.2013 г.).

13.                       Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Емил Радев, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 31.7.2013 г.).

14.                       Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 22.10.2013 г.).

15.                       Проект на решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010-2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.8.2013 г.).

16.                       Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, 28.3.2012 г.).

17.                       Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2012 г. (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 17.6.2013 г.).

18.                       Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2012 г." (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 6.6.2013 г.).

19.                       Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия Движение за права и свободи, в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към "Боянските сараи" (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 21.11.2013 г.).

20.                       Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - директно от мястото на събитието (Народно събрание) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.30 - Редовно заседание на  Висшия съдебен съвет . Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

І. Предложения за кандидатури за директор на Националната следствена служба.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител - председател на Административен съд гр. Добрич
Кандидати:
- Таня Райкова Димитрова - Стоянова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Добрич;
- Красимира Керанова Иванова - и.ф. административен ръководител - председател на Административен съд гр. Добрич.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елин Пелин
Кандидати:
- Росица Генадиева Тодорова - Газибарова - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елин Пелин;
- Борислав Любомиров Чернев - съдия в Районен съд гр. Елин Пелин.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Александър Драгомиров Цонев - съдия в Апелативен съд
гр. Велико Търново /командирован в Апелативен съд гр. София/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за периодично атестиране на Диан Григоров Василев - съдия в Административен съд гр. Разград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за периодично атестиране на Мария Христова Попова - съдия в Административен съд София-град, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Деница Вълева Вълкова - Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Корнелия Димитрова Колева - заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по заявлението на Агнеса Борисова Ставарова - административен ръководител на Окръжен съд гр. Враца, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за периодично атестиране на Иванка Стоименова Шкодрова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за периодично атестиране на Капка Емилова Павлова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Анна Иванова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Виолета Иванова Гъдева - Димовска - съдия в Окръжен съд
гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Светлана Ангелова Станева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за периодично атестиране на Юлияна Василева Цонева - Йорданова - административен ръководител на Районен съд гр. Исперих, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за периодично атестиране на Спас Маринов Стефанов - административен ръководител на Районен съд гр. Тутракан, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Румяна Атанасова Танева - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Елена Тодорова Иванова - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Мария Кръстева Яначкова - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Албена Марчева Ботева - съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Иванка Колева Иванова - съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Калоян Христов Топалов - съдия в Софийски районен съд /командирован в Софийски градски съд/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Любомир Луканов Луканов - съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Мариана Василева Георгиева - заместник на административния ръководител на Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Никола Петров Чомпалов - съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Асен Тотев Радев - съдия в Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Дарина Кирчева Николова - съдия в Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Невена Иванова Ковачева - съдия в Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Яна Панева Димитрова - съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за периодично атестиране на Галя Василева Петрешкова - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по заявлението на Цонка Тодорова Миткова - административен ръководител на Районен съд гр. Пирдоп, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за периодично атестиране на Нася Иванова Япаджиева - съдия в Районен съд гр. Поморие, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Светозар Димов Светиев - съдия в Районен съд гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за периодично атестиране на Диана Кирилова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Шумен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за придобиване статут на несменяемост на Атанас Николаев Атанасов - съдия в Районен съд гр. Велинград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

38. Проект на решение по предложението на и.ф. административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Росица Георгиева Слабакова - Каракачанова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на и.ф. административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Юлиана Миткова Христова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за повишаване на Красимира Алексиева Филипова - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Монтана за повишаване на Петър Александров Петров - прокурор в Районна прокуратура
гр. Монтана, с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Иван Христов Христов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на място в ранг „следовател в НСлС", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Илия Димитров Илиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в ранг „следовател в НСлС", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Камелия Симеонова Стефанова - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Атанас Георгиев Янков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Дилян Господинов Пинчев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Ангел Атанасов Попколев - прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Лида Сашева Осипова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Димитровград за периодично атестиране на Бойко Василев Живков - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Сеслав Димитров Помпулуски - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Ивета Христова Маркович - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за периодично атестиране на Илчо Петров Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
53. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Иван Георгиев Каменов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
54. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Иван Цонков Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
55. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Цвятко Иларионов Камбуров - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
56. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Смолян за периодично атестиране на Кирил Николов Василев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Живко Делчев Янков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
58. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Росица Петкова Атанасова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

59. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
60. Проект на решение за изплащане на възнаграждение на членове на конкурсна комисия по обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия" в районен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
61. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
61.1. Проект на решение по писмо № 16244/25.10.2013 г. от административните ръководители на Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив с молба за отпускане на средства за повишаване на сигурността на сградите, съгласно предписания на ГД „Охрана" и повишаване на пожароустойчивостта на сградите, съгласно предписание на ОУ „ПБЗН" - Пловдив.
61.2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за преграждане на съда с метална решетка.
61.3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за довършване на ремонт - подмяна на врати.
61.4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за авариен ремонт.
61.5. Проект на решение по искания на административни ръководители за копирна техника в периода юли 2012 г. - ноември 2013 г. и отлагани поради финансови причини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
62. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
62.1. Проект на решение по искане от Инспектората към Висшия съдебен съвет за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей /Наредба № 7/15.08.2005 г./
62.2. Проект на решение по искането от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 100 годишния юбилей на съда.
62.3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност, възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО, както и средства за изпълнение на сключен договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда" - гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания", за периода от 07.10.2013 г. до 31.12.2013 г.
62.4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
62.5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на асансьорни двигатели и програмен продукт за конвертиране на сканирани документи.
62.6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
62.7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
62.8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. София за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
62.9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
62.10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
62.11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка".
62.12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за четвърто тримесечие на 2013 г. и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
62.13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
62.14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София - град за разрешение да се използва остатъкът от сумата за текущ ремонт на фасадата на сградата /пр. № 39/10.10.2013 г./ за покриване на други нужди от текущ ремонт и осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
62.15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
62.16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на нова версия ПП „JES" и импортиране на съществуващата база данни.
62.17. Проект на решение по искания за корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати", § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" и § 10-00 „Издръжка".
62.18. Проект на решение по постъпили и отложени искания за корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" и по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с цел осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината.
62.19. Проект на решение по отложени искания, съгласно решения на Комисия „Бюджет и финанси", за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка", с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
62.20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и СБКО.
62.21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица, осигуряване на здравословни условия на труд при работа с видеодисплей, ремонт-циклене и лакиране на паркет в работни кабинети, закупуване на копирна машина и метална огнеупорна каса за нуждите на регистратура за класифицирана информация.
62.22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
62.23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES".
62.24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за отопление, разплащане с вещи лица и изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
62.25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите 3 дни от временна нетрудоспособност.
62.26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на огняр за ноември и декември месец на 2013 г.
62.27. Проект на решение по исканията на административните ръководители на Районен съд гр. Петрич и на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
62.28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за отстраняване на дефекти и недостатъци по ремонтни работи за подмяна на покрив.
62.29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, допълнителни средства за издръжка и закупуване на UPS захранващи устройства.
62.30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
62.31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
62.32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
62.33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
62.34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг и извършване на вътрешно компенсирана промяна, по бюджетната сметка за 2013 г., за покриване на част от недостига.
62.35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
62.36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
64. Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално - битово и културно обслужване" /СБКО/ за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

65. Проект на решение по искането на Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен деловодител" в Окръжна прокуратура гр. Монтана.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
66. Проект на решение по искането на Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на половин длъжност „чистач" в Районна прокуратура гр. Ардино.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
67. Проект на решение по искането на Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители - две длъжности „съдебен деловодител" в Районна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
68. Проект на решение по искането на Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар" в Районна прокуратура гр. Свиленград.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
69. Проект на решение по искането на Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за трансформиране на заета длъжност „пазач-невъоръжена охрана" в длъжност „работник-поддръжка сгради" в Районна прокуратура гр. Силистра.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
70. Проект на решение по искането на Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар" в Районна прокуратура гр. Силистра.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
71. Проект на решение по искането на председателя на Върховния административен съд за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност „призовкар".
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
72. Проект на решение по искането на председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен помощник".
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
73. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Велико Търново за даване на съгласие за трансформиране на една длъжност „съдебен администратор" в една длъжност „съдебен помощник" и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
74. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Враца за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „системен администратор" по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ и провеждане на конкурс за длъжността.
Внася: Комисия "Съдебна администрация
75. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с две щатни длъжности за „съдебен помощник" и даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
76. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд София-град за даване на съгласие за трансформиране на длъжности за съдебни служители.
Внася: Комисия "Съдебна администрация"
77. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Костинброд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Внася: Комисия "Съдебна администрация
78. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Севлиево за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „административен секретар" в длъжност „съдебен администратор" и преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжността „административен секретар" на трансформираната длъжност „съдебен администратор".
Внася: Комисия "Съдебна администрация
79. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Шумен за даване на съгласие за възобновяване на спряна процедура за провеждане на конкурс за една длъжност „съдебен деловодител".
Внася: Комисия "Съдебна администрация"

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

80. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за приемане на Правилник за администрацията за Прокуратурата на Република България.

Внася: Комисия по правни въпроси  - директно от мястото на събитието ( ул. Eкзарх Йосиф, № 12) - Деница Иванова


Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.37 - Изявление за медиите на главния прокурор Сотир Цацаров, преди заседание на ВСС. - директно от мястото на събитието ( ул. Eкзарх Йосиф, № 12) - Деница Иванова


Радио К2 - директно от мястото на събитието

11.00 - Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов ще даде брифинг по актуални теми в Министерския съвет - директно от мястото на събитието (сградата на МС) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

11.25 - Изявление на епископ Тихон. - директно от мястото на събитието (Народно събрание) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.00 - Пресконференция на Волен Сидеров - лидер на ПП „ Атака „ и Емил Георгиев от „ Екогласност" - директно от мястото на събитието (Народно събрание) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.37 - Изявление на Лиляна Павлова, народен представител от ПГ на ГЕРБ - директно от мястото на събитието (Народно събрание) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.50 - 34 състав, (НОХД № С 155/2013) - гледа дело срещу Цветан Цветанов (чл. 288, пр.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК) - директно от мястото на събитието ( Съдебната палата) - Деница Иванова


ТЕМА: Отделни ли са кризите у нас - морална, икономическа, политическа? Te не са ли взаимосвързани? Спазването на

законите не е ли общата платформа за излизането от кризата? Недоволството и протестите продължават, а какво реално се

случва? Какво се променя? Какво да очакваме? Това, което днес се натрупва, не може да не даде тласък на нови събития за

партиите, за гражданските структури, за цялото общество. Какви ще са те? Повече от 70 на сто от българите са

песимистично настроени за бъдещето на страната, а доверието в основните институции продължава да спада. А какво ще

стане, ако песимизмът обхване 100 на 100 от населението? Недоволства, протести, стачки, окупации и един тотално озлобен

и разделен народ. Защо и до кога? „Бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален" - твърди парламентарната

опозиция. Така ли е? Кои са плюсовете и минусите? Има ли заявена радикална промяна на политиката от времето на

тандема Борисов-Дянков? Какви са съществените промени между двете четения? Приети ли са предложенията на

опозицията? Съществува ли риск за изпълнението на републиканския бюджет за 2014 година? Стабилен ли ще бъде

планираният бюджет 2014? С колко реално ще се увеличат доходите и от къде ще се вземат средства за това? Какви

механизми ще гарантират събираемостта на приходите, че да са възможни предвидените разходи? Повече пари за

социалната сфера, образованието, балансираното развитие на регионите, бюджет 2014 да създаде условия за

икономическото развитие, откриване на работни места и доходи на хората. Проектът на бюджета за 2014-а размина ли

гръмкото политическо говорене с фискалните реалности? Предвидени ли са реформи в бюджет 2014?


13.05 - Корнелия Нинова, народен представител от ПГ на КБ, председател на социалната комисия в 42-то НС

Бюджетът не е разходно ориентиран, защото срещу разходите стоят точно изчислени приходи. Ясно е, че си поставяме

амбициозни цели в приходната част, която ще бъде напрегната, но само така се изпълнява най-социален бюджет за

последните 10 години. Прогнозата за европейските страни е за икономически ръст, което е добър фактор за ръста на

икономиката у нас. За събираемостта са важни : бизнесът очаква мерки за лесно кредитиране; държавата да се разплаща

редовно с фирмите; антимонополно законодателство и облекчаване на лицензионните мерки; сериозна битка със сивия

сектор, с ДОД, с корупцията.


16.35 - д-р Даниела Дариткова, народен представител от ПГ на ГЕРБ

Това правителство не е идейно и по-конкретно не е ляво, защото се подкрепя от разнородни политически сили. Бюджет 2014

е бюджет на статуквото, на подменените обещания и на задкулисието чрез непрозрачно харчене, загърбване на НС.

Социалните разходи са минимални и много далеч от потребностите и обещанията. Изключително притеснително е, че се

заделят около 700 млн лева за непрозрачно харчене. Случва се нещо тревожно в бюджета на НЗОК. Привидно увеличение

има, но като се види дефицита от тази година, става ясно, че ще има огромен дефицит в НЗОК.


Радио К2 - директно от мястото на събитието

14.00 - Брифинг на ЧЕЗ, на който ще бъдат представени  инвестициите на ЧЕЗ през 2013 г. за възстановяване на щети от кражби


на кабели, както и програмата за бизнес адаптация, която дружеството подготвя.


От страна на ЧЕЗ ще присъстват:


Ø  Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България


Ø  Димо Петров, директор "Реализация на инвестициите", „ЧЕЗ Разпределение България" АД


Ø  Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации", „ЧЕЗ България" ЕАД

- директно от мястото на събитието (в сградата на "ЧЕЗ България", ул. „Раковски" 140, на 5-ия етаж) -- Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

14.45 - Заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения Дневен ред: 1. Изслушване на кандидатите за членове на Националното бюро за контрол над специалните разузнавателни средства(закрито заседание). - директно от мястото на събитието (пл. "Княз Александър I" №1, зала 238) - Деница Иванова


15.35 - Димитър Колев, член на НИК на ПП Лидер

Бюджет 2014 е, макар и слабо и плахо, ориентиран към известна стабилизация и растеж. Винаги съществува риск за

изпълнението на бюджета в контекста на три основни фактора: политическа ситуация и доверие в институциите;

състоянието на европейските пазари и възможността за български износ; обемът на външни инвестиции у нас. Законът за

местни данъци и такси не променя начините на определянето на таксата за смет, което е досега твърдо несправедливо.


16.30 - Румен Христов, зам.-председател на ПП СДС

Има няколко позитива: запазва се макрорамката и за първи път МТСП изпреварва по разходи МВР. Но твърде голяма е

преразпределителната роля на държавата, административно се увеличава минималната работна заплата, което е удар за

средния и дребния бизнес. Ако се върне и платеният данък на минималната работна заплата ще се получи огромна

аномалия и дупка в бюджета. Бюджет 2014 е бюджет без реформи и на „дядо Коледа". Трите основни фактора: политическа

ситуация и доверие в институциите; състоянието на европейските пазари и възможността за български износ; обемът на

външни инвестиции у нас - са предпоставка за прогнозата, че бюджетът няма да бъде стабилен. Най-големите приходи са от

ДДС и акцизи и затова трябва НАП да си стъпи на краката и да осигури двата най-големи потока от средства.17.15 - Борислав Цеков, председател на ИМП и Гражданско движение Модерна България

Бюджетът е реалистичен. Той не е най-добрият, но е многократно по-добър от „Дянковите постни пици". Притеснително е,

че съществуват средства, които ще се разходват недостатъчно прозрачно. Прозрачността и гражданският контрол ще бъдат

засилени, за да има яснота как ще се изхарчат подобни средства. Ние предлагаме кратък законопроект, който да даде

възможност за прозрачност за харченето, като в сайта на МФ се публикуват текущо разходите на държавните ведомства и

така в реално време могат да се реализират контролни функции, а не само СП пост фактум да установява нарушения. Най-

големите опасения са в невъзможността да се гарантира приходната част, защото трите числа 1.8% (ръст, инфлация,

дефицит) са също доста несигурни.


17.45 - Димитър Делчев, член на ИС на ПП ДБГ

Бюджетът има няколко доста нереалистични позиции, което го прави нереалистичен. Той е доста непрозрачен. Разходите са

твърде високи при нереалистични приходи, което означава взимане на нови заеми. Външните инвестиции също са

преувеличени, макар че са на крайно ниско ниво, което също обуславя неизпълнение на бюджета. Хората си дават сметка,

че са били излъгани от БСП за социалните придобивки, ще има и много недоволни от сметките през зимните месеци. Това

също е предпоставка за неизпълнението на бюджета.


18.00 - 20.00 - Обзор на деня - политолози: Йордан Василев, Иван Начев, Валери Личев


18.30 - Георги Ангелов, старши икономист, институт „Отворено общество"


Въпрос на деня: Има ли гаранции за изпълнението на бюджет 2014?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

27-04-2024 | 21:52 ч.

Прочети повече

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

04-05-2024 | 21:04 ч.

Прочети повече