Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg  benovskapita@gmail.com

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАКОН за радиото и телевизията

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на

потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:

1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;

2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.

(2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.


 

По Чл. 7. 1.  „АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201950687, със седалище и адрес на управление в град София, бул."България" №81 В, ет. 2, офис 5 , представлявано от Илиана  Беновска, излъчващо обществено-политическа програма „Радио К2" на 93.9 FM

Контакти :

http://www.radiok2.bg

тел. 02/ 9461718

E-mail radiok2benovska@gmail.com

 

По Чл. 7. 2. Контакти

 

 

http://www.cem.bg/

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg

Работно време: 8:30 ч. - 17:00 ч


Главен секретар:
Емилия Станева- тел: 02/9708837

Директор "Специализирана администрация - НЛРПР"
Анета Милкова - тел: 02/9708836

и.д. Директор „Обща администрация":
Райна Радоева - тел: 02/9708825

Главен юрисконсулт „Специализирана администрация":
Доротея Петрова - тел: 02/9708837

и.д. Началник отдел „Бюджет и финанси":
Незабравка Николова- тел: 02/9708833

Деловодство:
Тел: 02/9708818

Банкова сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ - ЦУ

 

Собственик на "Анаили Мили" ЕООД е Митко Василев Лепоев.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

БЕНОВСКА ПИТА"

youtube.com/Беновска пита-Радио К2 

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

 сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

тел. 00 359 888451798

e-mail  benovskapita@gmail.com radiok2benovska@gmail.bg   bucifal@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

 

 

Тарифа за 2023 година и Избори за 49 НС - цените са без ДДС


Платени:

-        Излъчване на живо на събития, пресконференции, интернетчат и др. - 1 200 лева

-        Изработване на тематичен продукт до 10 минути  - 1 200 лева

-        Излъчване на предаване  до 10 минути  - 1 200 лева

-        Излъчване на ПР планировки -1  800 лева
-        Излъчване на клипове - 280 лева
-     Излъчване на програми, обръщения , призиви, съобщения за събития , декларации, предварителни анонси, хроники, новини -  800 лева
-        Организация,  излъчване и  участие в  дебати  - 1 800 лева
-        Банер на сайта - 280 лева


Безплатни бонуси:
-        Изработка на клипове, визитки, послания
-        Повторения на излъченото  
-        Тематични дискусии със слушатели
-        Предоставяне на материалите от ефира
-        Качване на звук и текст на сайта на радиото
-        Разпространение по агенции и медии
-        Организация на пресконференции
-        Излъчване он лайн

 

 

 

Пакетна цена 20 000 лева. Възможност за изработка на пакетна цена с отстъпка

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

 сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано”18, ет.1,ап.1

тел. 00 359 888451798

e-mail radiok2benovska@gmail.bg   bucifal@abv.bg    benovsk2@abv.bg

 ю.л. държател на лицензията - “АНАИЛИ МИЛИ” ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

И Н Ф О Р М Ц И Я

за договори

за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в изборите за Народно събрание на Република България 02 април 2023 г. (на основание чл. 180, ал. 1, от Изборния кодекс на Република България)

 Наименование на партия, коалиция, инициативен комитет или друг контрагент:

Предмет на договора:

Срок на договора:

Медия:

Обща стойност: (в лева без ДДС)

ПП ГЕРБ

Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 април 2023 г.

02.04.2023г.

Обществено-политическа програма Радио К2

2 000,00 лв

Аргент 2002 ООД ( ПП ДПС)

Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 април 2023 г.

02.04.2023г.

Обществено-политическа програма Радио К2

10 000,00 лв

ПП Възраждане

Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 април 2023 г.

02.04.2023г.

Обществено-политическа програма Радио К2

10 000,00 лв

КП ЗАЕДНО

Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 април 2023 г.

02.04.2023г.

Обществено-политическа програма Радио К2

5 000,00 лв

ПП Национално Движение за Стабилност и Възход Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 април 2023 г. 02.04.2023г.  Обществено-политическа програма Радио К2  1 200,00 лв
ПП Български възход  Предоставяне ефирно време за излъчване на радио и видео форми по обществено-политическа програма „Радио К2" и във видеоканала „Беновска пита" в рамките на предизборна кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 02 април 2023 г.  02.04.2023г.  Обществено-политическа програма Радио К2  5 000,00 лв


 Към дата 10.03.2023 г., "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД,  , има сключени договори

за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в м изборите за Народно събрание на Република България 02 април 2023 г.

При сключване на договори, ще публикуваме информация на интернет страницата на Програма "РАДИО К2"  в тридневен срок от подписването им.

 

Беновска: Борисов, Доган, Василев „режат“ Гешев с ръката на Габриел? Домусчиев защо доведе Клинтън?

Беновска: Борисов, Доган, Василев „режат“ Гешев с ръката на Габриел? Домусчиев защо доведе Клинтън?

13-05-2023 | 12:16 ч.

Прочети повече

Беновска: Борисов, Петков, Карадайъ, Слави, Костадинов! САЩ - посланик Мертен е тук! И руската Митрофанова!

Беновска: Борисов, Петков, Карадайъ, Слави, Костадинов! САЩ - посланик Мертен е тук! И руската Митрофанова!

29-04-2023 | 14:31 ч.

Прочети повече