Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg  benovskapita@gmail.com

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАКОН за радиото и телевизията

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на

потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:

1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;

2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.

(2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.


 

По Чл. 7. 1.  „АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201950687, със седалище и адрес на управление в град София, бул."България" №81 В, ет. 2, офис 5 , представлявано от Илиана  Беновска, излъчващо обществено-политическа програма „Радио К2" на 93.9 FM

Контакти :

http://www.radiok2.bg

тел. 02/ 9461718

E-mail radiok2benovska@gmail.com

 

По Чл. 7. 2. Контакти

 

 

http://www.cem.bg/

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg

Работно време: 8:30 ч. - 17:00 ч


Главен секретар:
Емилия Станева- тел: 02/9708837

Директор "Специализирана администрация - НЛРПР"
Анета Милкова - тел: 02/9708836

и.д. Директор „Обща администрация":
Райна Радоева - тел: 02/9708825

Главен юрисконсулт „Специализирана администрация":
Доротея Петрова - тел: 02/9708837

и.д. Началник отдел „Бюджет и финанси":
Незабравка Николова- тел: 02/9708833

Деловодство:
Тел: 02/9708818

Банкова сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ - ЦУ

 

Собственик на "Анаили Мили" ЕООД е Митко Василев Лепоев.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

БЕНОВСКА ПИТА"

youtube.com/Беновска пита-Радио К2 

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

 сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

тел. 00 359 888451798

e-mail  benovskapita@gmail.com radiok2benovska@gmail.bg   bucifal@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

 

 

Тарифа за 2024 година и Избори за 50 НС и ЕП - цените са без ДДС


Платени:

-        Излъчване на живо на събития, пресконференции, интернетчат и др. - 1 200 лева

-        Изработване на тематичен продукт до 10 минути  - 1 200 лева

-        Излъчване на предаване  до 10 минути  - 1 200 лева

-        Излъчване на ПР планировки -1  800 лева
-        Излъчване на клипове - 280 лева
-     Излъчване на програми, обръщения , призиви, съобщения за събития , декларации, предварителни анонси, хроники, новини -  800 лева
-        Организация,  излъчване и  участие в  дебати  - 1 800 лева
-        Банер на сайта - 280 лева


Безплатни бонуси:
-        Изработка на клипове, визитки, послания
-        Повторения на излъченото  
-        Тематични дискусии със слушатели
-        Предоставяне на материалите от ефира
-        Качване на звук и текст на сайта на радиото
-        Разпространение по агенции и медии
-        Организация на пресконференции
-        Излъчване он лайн

 

 

 

Възможност за изработка на пакетна цена с отстъпка

 

Илиана Беновска

 

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

 сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано”18, ет.1,ап.1

тел. 00 359 888451798

e-mail radiok2benovska@gmail.bg   bucifal@abv.bg    benovsk2@abv.bg

 ю.л. държател на лицензията - “АНАИЛИ МИЛИ” ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

27-04-2024 | 21:52 ч.

Прочети повече

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

04-05-2024 | 21:04 ч.

Прочети повече