12-10-2012 | 21:50 ч.

Програма за петък, 12 октомври 2012г. Водещи: Деница Гацинска, Пламен Велев

Програма за петък, 12 октомври 2012г. Водещи: Деница Гацинска, Пламен Велев

РАДИО К2 В петък, 12 октомври 2012 г.

 

Водещи: Деница Гацинска, Пламен Велев

От мястото на събитията: Искра Милева


Тонрежисьори: Иван Ангелов, Асен Младенов

 

 

Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718


„Радио К2"  ефективно се бори за идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е  категорично против престъпността, корупцията и злоупотребата с власт

 

 

НОВИНИ - на всеки 30 мин от 7 до 13 часа и на всеки кръгъл час до 19 часа

7.00 - Предстоящи събития 

7.20 - Програма за деня

7.40 - Преглед на печата      

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.00 - Редовно заседание на 41 НС  - директно от мястото на събитието (Пленарна зала на НС) - интернет

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

11.00 - Парламентарен контрол - директно от мястото на събитието (Пленарна зала на НС) - интернет

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на: 

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград.


2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно връчването на почетно отличие на посланика на САЩ у нас Джеймс Уорлик.


3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта.


4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно контрола при използване на СРС.


5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно механизмите за вътрешен контрол в системата на Министерството на вътрешните работи.


6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разследване на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй".


7. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно укриване на пътнотранспортен инцидент от органите на Министерството на вътрешните работи.


8. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно действия на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Силистра.


II. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на: 


1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа.


2. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.


3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно изграждането на АМ "Хемус".


4. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.


5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.


6. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.


7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.


8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле.


9. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка.


10. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци".


11. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания.


12. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич.


13. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните.


14. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец.


15. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строежа на джамия в гр. Горна Оряховица.


16. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.


17. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.


18. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно състоянието на Републиканската пътна мрежа, в участъка на третокласен път /ІІІ-822/ гр. Самоков, гр. Ихтиман.


19. Въпрос от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно разработване на Генерални планове във водния сектор.


20. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие".


21. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София".


III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на: 


1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.


2. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно снабдяването на населението с дърва за огрев.


3. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.


4. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно нотифицирана държавна помощ.


5. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба.


6. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно Заповед № РД 49-164/17.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните.


7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев.


8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно скандален търг за добив на дървесина на стойност няколко милиона лева, организиран от Южноцентрално горско предприятие.


9. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА относно включване на местни поделения на вероизповеданията по Програмата за развитие на селските райони.


10. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево.


11. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно процедура за промяна предназначението на гори и земи от Изпълнителна агенция по горите, необходима за изграждане на напорен водоем с хлораторно, основен елемент от обект "Водоснабдяване на селищно образувание - Кироолу, гр. Сливен".


12. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград.


IV. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на: 


1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта.


2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно представянето на българските олимпийци в Лондон.


V. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на: 


1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.


2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.


3. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.


4. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.


5. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 - 2020 г.


VI. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на: 


1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ.


2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на правителството за финансовата стабилизация на АЕЦ "Козлодуй", с оглед на предстоящите разходи за програмата за удължаване на ресурсите на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".


3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.


4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.


5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище.


6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно договор между АЕЦ "Козлодуй" и гражданско сдружение в обществена полза.


VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на: 


1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката.


2. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно дипломи за висше образование.


VIII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на: 


1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно цените на лекарствата през последните месеци.


2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г.


3. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването.


IX. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на: 


1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно дейността на "Алианс" ЕООД.


На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 2 въпроса от народния представител Мая Манолова;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Ваня Добрева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните представители Валентин Николов, Цветан Сичанов, и Димитър Горов;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на 2 въпроса от народните представители Димитър Горов, и Атанас Мерджанов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на 4 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, Георги Петърнейчев и Петър Мутафчиев, Петър Мутафчиев, и Захари Георгиев;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Валентина Богданова;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народния представител Михаил Михайлов и на 7 въпроса с писмен отговор от народните представители - Димчо Михалевски (2 въпроса), Евгений Желев (3 въпроса), и Корнелия Нинова (2 въпроса).
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

13.00 - пресконференция на Синдикат на служителите в МВР /ССМВР/, Синдикален Алианс Сигурност в МВР /САСМВР/, Национален синдикат на гражданската администрация в МВР /НСГА/, Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец" /НСПС „Огнеборец"/. Темата е: „Как се развива социалния диалог между синдикалните организации и ръководството на МВР и резултати от дейността на синдикатите". Участници в пресконференцията са: Иван Павлов - председател на УС на ССМВР, Галентин Грозев - зам.-председател на УС на САСМВР, Христо Христов - председател на УС на НСГА,  Любомир Еленков - президент на НСПС „Огнеборец" - директно от мястото на събитието (пресклуб на София прес) - Анелия Торбова

 

ТЕМИ И СЪБЕСЕДНИЦИ

ТЕМА: За първи път от мандата на настоящото правителство почти всеки втори българин (45%) декларира негативно отношение към дейността на кабинета. Привържениците му спадат до 18%. Да очакваме ли трайна тенденция на спад в одобрението на кабинета и министър-председателя Борисов? В условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци - идеята на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физическите лица? Това данък върху богатството ли е, както обясни финансовият министър?  Как ще се отрази тази идея на хората с ниски доходи, които пазят бели пари за черни дни? Щом ще се облагат лихвите за депозитите, трябва ли да се трябва да се освободят от облагане лихвите, които хората плащат по ипотечните и потребителските си кредити? Икономическото състояние на домакинствата се влошава, какво трябва да се предприеме срещу тази тенденция?

13.30 - доц. Александър Маринов, политолог и университетски преподавател

14.15 - д-р Хасан Адемов, народен представител от ДПС, зам.-председател на комисията на труда и социална политика

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

След  консултации на президента Росен Плевнелиев с парламентарните политически сили

С подписите на повече от 500 хиляди български граждани беше поискано от Народното събрание провеждането на референдум за развитието на ядрената енергетика чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене".

 

ТЕМА: Ще има ли съгласие относно формулировката на въпроса, който предстои да бъде подложен на референдум? Какви са политическите, икономическите и юридическите аспекти на референдума за Белене? Има ли нужда България от проекта Белене? Кой ще плати за референдума - партиите или държавата? Според Вас кои са въпросите, по които трябва да се проведе национален референдум в България?

14.30 - Ангел Найденов, зам.-председател на ПГ на КБ

 

ТЕМА: Ще има ли съгласие относно формулировката на въпроса, който предстои да бъде подложен на референдум? Какви са политическите, икономическите и юридическите аспекти на референдума за Белене? Има ли нужда България от проекта Белене? Кой ще плати за референдума - партиите или държавата? Според Вас кои са въпросите, по които трябва да се проведе национален референдум в България?

 

TEMA: Засилва ли се ролята на жените? Какво е мястото им в политиката? Какви пречки има пред представителите на женския пол в кариерното им развитие?

15.15 - Цвета Караянчева, зам.-председател на ПГ  ГЕРБ

 

ТЕМА: Защо "Движение България на гражданите" готви алтернативен референдум за Белене? Защо от Движение България на гражданите определят референдума като партиен - между ГЕРБ и БСП? Как може да се разшири прякото участие на гражданите при взимането на управленски решения?

15.30 - Петър Николов,  член на НС на „Движение България на гражданите"

 

ТЕМА: Какви са предизвикателствата и перспективите пред младите хора на пазара на труда? Чрез какви стимули и мерки може да бъде намалена младежката безработица, която принуждава младежите да емигрират или още по-лошо - тласка ги към престъпния свят? Добре платен ли е трудът на младежите, има ли възрастова дискриминация при заплащането? Запознати ли са младите със своите трудови, осигурителни и синдикални права?

16.30 - Митя Атанасов, организационен секретар на М ГЕРБ - София

17.15 - Ивайло Лилов, секретар на МО в БСП

18.15 - Лора Любенова, член на Управителния съвет на Националния младежки форум

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

След  консултации на президента Росен Плевнелиев с парламентарните политически сили

С подписите на повече от 500 хиляди български граждани беше поискано от Народното събрание провеждането на референдум за развитието на ядрената енергетика чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене".

 

ТЕМА: Ще има ли съгласие относно формулировката на въпроса, който предстои да бъде подложен на референдум? Какви са политическите, икономическите и юридическите аспекти на референдума за Белене? Има ли нужда България от проекта Белене? Кой ще плати за референдума - партиите или държавата? Според Вас кои са въпросите, по които трябва да се проведе национален референдум в България?

19.15 - Четин Казак, секретар на ПГ на ДПС

 

ТЕМА: „Национални дни на кариерата" е форум за студентски стаж и кариера, провеждан в големите университетски центрове в цялата страна от 2002 г. Тази година форумът е се провежда за 11-ти път. Колко компании участват в тази инициатива? Как бизнесът подкрепя професионалното развитие на младите хора у нас? Какви работодатели участват? Какви са предизвикателствата и перспективите пред младите хора на пазара на труда? Каква е тайната на успешната кариера?

19.30 - Светлозар Петров, мениджър на Job Tiger

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

27-04-2024 | 21:52 ч.

Прочети повече

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

04-05-2024 | 21:04 ч.

Прочети повече