26-03-2024 | 21:37 ч.

Програма за сряда, 13 декември 2023 г. Водещ: Пламен Велев

Програма за сряда, 13 декември 2023 г. Водещ: Пламен Велев

РАДИО К2 Програма за сряда, 13 декември 2023 г.


Водещ: Пламен Велев


Тонрежисьор: Асен МладеновРадиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718Хора! Българи!


Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие ще решите. Но, преди да действате , чуйте тези  думите , преживейте тази музиката и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите!


Майкъл Корлеоне, Godfather - Кръстникът: Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но! Колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтеността и незаконността растат.Ако 

Радиърд Киплинг


Ако владееш се, когато всички
треперят, а наричат теб страхлив;
Ако на своето сърце едничко
се довериш, но бъдеш предпазлив;
Ако изчакваш, без да се отчайваш;
наклеветен - не сееш клевети;


или намразен - злоба не спотайваш;
но... ни премъдър, ни пресвят си ти;
Ако мечтаеш, без да си мечтател;
ако си умен, без да си умник;
Ако посрещаш краха - зъл предател
еднакво със триумфа - стар циник;
Ако злодеи клетвата ти свята
превърнат в клопка - и го понесеш,
или пък видиш сринати нещата,
градени с кръв - и почнеш нов градеж;


Ако на куп пред себе си заложиш
спечеленото, смело хвърлиш зар,
изгубиш, и започнеш пак, и можеш
да премълчиш за неуспеха стар;
Ако заставиш мозък, нерви, длани
и изхабени - да ти служат пак,
и крачиш, само с Волята останал,
която им повтаря: „Влезте в крак!
Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,
в двореца - своя прост човешки смях;
Ако зачиташ всеки, но не лазиш;
ако от враг и свой не те е страх;
Ако запълниш хищната Минута
с шейсет секунди спринт, поне веднъж;
Светът е твой! Молбата ми е чута!
И главно, сине мой - ще бъдеш мъж!


 

Обръщение на „Радио К2" : Българи! Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие ще решите. Но, преди да действате , чуйте тези  думите , преживейте тази музиката и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите!Скъпи приятели „Радио К2" Ви желае да бъдем по-мъдри и всеки от нас да се старае да прави живота на хората по-красив и смислен!ОБРЪЩЕНИЕ НА „РАДИО К2"

Мили хора, животът е такъв, какъвто си го направим, нали не сте забравили колко е важно всеки от нас да не губи вяра в себе си и всеки ден, поне по веднаж да помогнем на някого? И после, пък, друг ще помогне на нас. Правете добро и знайте, че независимо от трудностите, животът на всички ни ще става по-светъл и пълен с надежда, ако подаваме ръка за подкрепа. Радио К2 ви подарява един стих на Недялко Йорданов:


Когато ме загубиш, ще ме намериш, всъщност.

Ще ме загубиш рано, ще ме откриеш късно.

Човекът е невеж, защото не разбира,

Че кратко се живее, а дълго се умира.

Новини на всеки 30 минути 

 

Директно от мястото на събитието

9.05 - Заседание на Народното събрание.

  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Вносител: Министерски съвет, 2.10.2023 г. Приет на първо гласуване на 22.11.2023 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители, 28.6.2023 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2023 г.).
  3. Решение за приемане на Измение №1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС"
  1. ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - първо гласуване
  1. Ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно чл.10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и Съвета
  1. Ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия и съгласно чл.7 от Регламент(ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и Съвета

. - директно от мястото на събитието (пл. „Княз Александър I" №1)

 

Директно от мястото на събитието 

9.45 - Брифинг на ПГ на ГЕРБ-СДС и ПГ на ДПС. - директно от мястото на събитието (Народното събрание)

 

Директно от мястото на събитието 

10.05 - Брифинг на Станислав Балабанов от ИТН. - директно от мястото на събитието (Народното събрание)

 

Директно от мястото на събитието

10.15 - Заседание на Министерски съвет.

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

Внася: министър-председателят


2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2023 - 2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика


3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните


4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 514 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА СМЕСЕНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГАРИЯ-БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ".

Внася: министърът на икономиката и индустрията


5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И ЗА ПРОМЯНА НА СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството


6. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИ ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕРИ ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИЕШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: министърът на отбраната


7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА CAN ЛИНИЯ - СГРАДА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ", В ГРАД БЛАГОЕВГРАД, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на иновациите и растежа


8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АГРОПОЛИХИМ" АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЗОТНИ ТОРОВЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВО", ОБЩИНА ДЕВНЯ, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на иновациите и растежа


9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „СЕНИД" ООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МЕДИКО И БАЛНЕО РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" В ГР. ХИСАРЯ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на иновациите и растежа


10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" В ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на иновациите и растежа


11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АЛКОМЕТ" АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВИЯ МИКС ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ЛЕЕНЕ, ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОФИЛИ, УНИВЕРСАЛЕН ФОЛИЕВ СТАН И СЪПЪТСТВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ", КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ГР. ШУМЕН, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1, Т. 8, БУКВА „Б" ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АЛКОМЕТ" АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на иновациите и растежа


12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ФАБРИКА ЗА АСЕМБЛИРАНЕ НА ЕЛ. ПРОДУКТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ", КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ОБЩИНА „МАРИЦА", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1, Т. 8, БУКВА „Б" ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на иновациите и растежа


13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН" ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД РУБИН", КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ГР. ПЛЕВЕН, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1, Т. 8, БУКВА „Б" ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН" ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО.

Внася: министърът на иновациите и растежа


14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА „СУПЕРКОМПЮТЪР С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ОТ ПОРЯДЪКА НА ПЕТАФЛОПС" И ЗА РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИТЕ ЗА НАДГРАЖДАНЕТО МУ".

Внася: министърът на иновациите и растежа


15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика


16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2023 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на културата


17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката


18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ, АВГУСТ, СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на здравеопазването


19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕСНИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2023 Г.

Внася: министър-председателят


20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи


21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията


22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите


23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията


24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ.

Внася: министърът на отбраната


25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министър-председателят


26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ЗА ИЗВЪРШАВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ „ДЕВИНСКА КРЕПОСТ", РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ИДЕНТИФИКАТОР 20465.9.483 В ГР. ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на земеделието и храните


27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО".

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството


28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството


29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР INVESTEU СПОРАЗУМЕНИЕ № АА-011823 МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, ПОДПИСАНО НА 2 НОЕМВРИ 2023 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа


30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 3 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДАРЕНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ФОНД „ЗЕЛЕН КЛИМАТ" И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, КОЯТО СЛУЖИ ЗА ВРЕМЕНЕН ПОПЕЧИТЕЛ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА ОТНОСНО ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА (МТО № 069022).

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи


31. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГРАДЕШКИ БАИР", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАТУНИЩЕ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката


32. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГРАМАДАТА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЛАХИ, ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката


33. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОТУРЧЕ", РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО И ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката


34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството


35. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи


36. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ БИЗНЕС ПРОГРАМИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията


37. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ТУБЕРКОЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ.

Внася: министърът на здравеопазването


38. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията


39. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА.

Внася: министърът на икономиката и индустрията


40. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието


41. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи


42. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията


43. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната


44. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи  - директно от мястото на събитието (Министерски съвет)

 

Директно от мястото на събитието

10.35 - Общинските съветници от групата на Местна коалиция „БСП за България" ще дадат брифинг пред Столична община.

Преди това те ще внесат доклад, съвместно с политическата група на "Възраждане" в СОС, с искане за отмяна на решение №168 по протокол №72 от 09.03.2023 г. на СОС, с което Столична община „изисква от областния управител на област София да предприеме всички необходими фактически и правни действия по преместване на Монумент „Паметник на Съветската армия" в Музея на изкуството от периода на социализма към Националната галерия или върху друг подходящ държавен терен извън централната градска част на София" и произвеждане на местен референдум в Столична община за това дали Паметникът на Съветската армия да остане в Княжеската градина.

Общинските съветници от групата на Местна коалиция „БСП за България" ще коментират пред медиите и разговорите с останалите политически групи за търсене на решение на политическата криза в Столичния общински съвет, предизвикана от невъзможността да бъде избран негов председател. - директно от мястото на събитието (пред Столична община)

 

Директно от мястото на събитието

11.20 - Брифинг на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателя на ПП Кирил Петков. - директно от мястото на събитието (Народното събрание)

 

Директно от мястото на събитието 

12.55 - Брифинг на Георги Свиленски от БСП за България. - директно от мястото на събитието (Народното събрание)

 

Беновска: Г-н Доган! За силата да държиш Ножа в Ножницата? Пеевски - stop на „мълчанието на агнетата?

Беновска:Г-н,"драги,Доган! И „това ли ще мине"?! Пеевски е добро момче... А Бойко -отлита в пенсия?!

Беновска/ Терзиев/Петков:  Дюкянът на кмета отворен ли е в СОС за хората от днес?

Беновска/Григорова:  Избори с машини-ще сезирате ли МС, НС, Радев?

Васил Терзиев отказа да се закълне в България!

Ваня Григорова: Български ляв политик от нов тип, вече съм!

Беновска/ Григорова: Терзиев ще биете ли? Григорова: Ще го бия! Червена ябълка съм!

Беновска/ Живко Тодоров: Миньорите? Тодоров: Боря се за хората!

Беновска/ Деян Николов: Терзиев или Григорова ще подкрепи Възраждане?Николов: Гласуване по съвест!

Беновска: Г-да Борисов и Пеевски, Радев! Путин и Байдън действат! Вие се пазарите с Асенчо!

Беновска/Контрера: Дебат за София? Контрера: Сглобка, подмяна!

Беновска/Зоров/Патарински: БГ сирене и мляко убиват?! Кой? МС, Вътев, Сарафов?

Беновска: Борисов, Пеевски, Петков, Денков: България „плъзгате" към територия без име ли?

Беновска/ Хекимян: Ще дебатираш ли в Беновска пита с Терзиев? Мъжество с Терзиев? Хекимян: Доказвам!

Кандидат кмет Димо Дренчев пита

Кандидат кмет Радостин Василев пита

Кандидат кмет Вили Лилков пита

Беновска: Пеевски, Борисов, Василев, Петков: Като нестинари ли танцувате в НС/МС по горЯщи въглища/ПВУ?

Беновска/Терзиев: Договаряне? За София, с опонентите? Терзиев: Конструктивизъм. Строим. Надграждаме

Беновска/КНСБ Димитров: Мините?Димитров: Официално договаряне - не в кулоарите с Денков, Василев!

Кандидат кмет Контрера пита

Беновска/ЦИК: Защо нарушавате права на кандидати за МВ? Матева: Няма нарушение!

Беновска/Любен Дилов: Хекимян с колко ще бие Терзиев? Дилов: С много!

Беновска: Страхотни Делян, Борисов, Кирчо мой, МММ... Денков - КОГО И ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ?

Беновска: Денков, Василев, Божков, Зеленски! Искате, но можете ли да управлявате България

Беновска: Божков да ПИТАМ не МОГА заради снимка с негова статуя?!

Беновска: Божков! Страх от Беновска? В твоята БТИБ? Колко пари от ЧЗИБ? ПР ме правят ВОАЙОР на ПКФ ти?

Беновска: Денков/ ПП/ ДБ VS Радев! Ние, България - победители или жертви?!

Беновска/Денков: Габриел "ротационната" да каже за Македония, Русия, Украйна? Денков: Всичко е наред!

Беновска/Василев: Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев: Само икономика!

Беновска/Цеков: Парите за пътищата да разкриете в карта? Цеков: Да!

Беновска/ Радев: Ковачки "поръчан" ли ви е в енергетиката? Радев: Не! Търся почтеност!

Беновска: Бойко Борисов, Христо Иванов, Карадайъ: Фентанил с хероин или кокаин ни давате? Да промените Конституцията?!

 Беновска/Христо Иванов: С ленти „отличници", с 2ки-национален празник 24 май?! Иванов: Денков работи.

Беновска/Атанасова: 24 май, с 2ки?! Ще се кичим с ленти „отличници"? Атанасова: Вън от контекста сте!

Беновска: Конституцията? Лорер, Георгиев, Балабанов, Вигенин, Ганев: Законност! Чудовището от Лох Нес!

Беновска/Цеков: „Тайните" пътни-карта? ТОЛ-безлихвено кредитиране? Цеков: „Тайните"-разкривам, ТОЛ-решавам!

Беновска: Г-да Борисов, Петков, Радев - за България, изкуствен интелект ли ви съветва как да я ...?

Беновска: Кокорчо, Денков! В МФ/МС Беновска да ПИТА ДА е със СПИН, врат 80 см, 120 кг, лице-боксьор?!

Беновска: Борисов, Петков, Слави, Карадайъ - що си „запретнахте полите" пред САЩ/ЕС за „Зеленски победител"?

Беновска/Зеленски: „Зеленски победи" - ще направите ли филм след края на войната? Като „Слуга на народа"!

Беновска/Гешев: Кои политици са за съд? Гешев: За Борисов доказателства за съд!

Беновска:Г-да Пеевски и Борисов!Ако Пеевски беше шеф ДАНС,Сарафов щеше ли да е Главен Прокурор?!

Беновска: Г-да Пеевски, Борисов, Гешев, Радев, Василев! На война, като на война ли? А България - Кръст?

Беновска/Денков: Благословията за кабинета ви? Денков: Да ни е яка гърбината!

Беновска/Борисов: Ще благословите ли "Кабинета Денков"? Борисов: Отец Тихон да благославя

Беновска/Делян Добрев: В ГЕРБ изолиран ли ще сте! Добрев: Борисов знае, че съм "против" ПП! Ще критикувам!

Беновска/Пеевски: Връщате ли се в политиката активно? Пеевски: Не съм я напускал!

Беновска/Кирил Петков: Пеевски и Карадайъ, с правото на депутати, подкрепиха "Кабинета Денков"!

Беновска/Борисов: Ще благословите ли "Кабинета Денков"? Борисов: Отец Тихон да благославя!

Беновска/Денков: Благословията за кабинета ви? Денков: Да ни е яка гърбината!

Беновска: Г-да Борисов, Гешев, Доган, Радев, Петков! Накъде водите България -към Пропаст или в Космоса?

Беновска: Г-да Петков, Василев, Борисов, Гешев - убивате ли България?! А Къро - кой и защо уби?!

Беновска: Гешев или кой вика на разпит Борисов? Митов: Които сриват правосъдието!

Беновска: Борисов „държи ли Господ за #Шлифера"? На Гешев Каскета ще падне ли като Тиква Halloween-ка?

Беновска: Борисов, Доган, Василев „режат" Гешев с ръката на Габриел? Домусчиев защо доведе Клинтън?

Беновска пита Борисов: Кой в България е неопетнен за Премиер?! Хари Худини или маг Астор поставяте?!

Беновска: Г-да Борисов и Петков! Ще се избиваме като в Сърбия! Защото България няма правителство!

Беновска/Петков: Борисов, ако не одобри кабинета? Политекспертиза- слаба!

Беновска: Борисов, Петков, Карадайъ, Слави, Костадинов! САЩ-посланик Мертен е тук! И руската Митрофанова!

Илиана Беновска: „Директора" си Борисов, победил за 49 НС,„ученици" ПП и ДБ, като не харесвате-напуснете!

Беновска: Борисов, Петков, Карадайъ, Слави, Костадинов! 49 НС и МС?!

На вас ли, или на България са нужни?!

Беновска: Моята молитва за Великден!

Беновска-Борисов: Остъпки, за да има правителство? Борисов: Малко ли направих?!

Беновска: Борисов, Кирчо/ Асенчо или Радев ли ще ни управляват?

Беновска - Карадайъ: С ГЕРБ, с ПП - кабинет? Радев - 3-ти мандат? Карадайъ: ДПС за редовен кабинет!

Беновска-Костадинов: България, Путин, Тръмп, НАТО, Турция? Костадинов: България за българите!

Беновска-Стефан Янев: За България-с национална отговорност? Янев: Без Тик-ток послания!


Беновска: Щастлива 23-та! "Надеждни полети" - филм на Беновска с Аня Пенчева!

https://youtu.be/F46QG6dISTY

Надеждни полети

Комедия на режисьора Илиана Беновска - 1993 - 2003 г., БНТ Сексапил, обрати, смях.

В ролите: Аня Пенчева, Илия Раев, Станислав Пищалов, Ивайло Калоянчев, Пушо, Огнян Дочев, Боряна Пунчева, Ани Михайлова, Михаил Петров и др. Началото на пазарната икономика. Открита е нова авиокомпания - НАДЕЖДНИ ПОЛЕТИ. 2 самолета избухват още преди полет. Шефът на застрахователната компания е бесен. Праща застрахователен агент Виктор Шарански да лети и надзирава полета на „Надеждни полети" за Торонто. В самолета се оказват трафиканти на наркотици и терористка , Аня Пенчева, която отвлича самолета за Хавана.

Сценарий Огнян Дочев, Петър Беновски
Оператор Атанас Атанасов


Беновска: Светла  Коледа! С Аня Пенчева и Стефан Данаилов-Филип Димитров в „Крака за милиони"!

https://youtu.be/Wdf08fiLJJw

„Крака за милиони"! Филм на Беновска.

Краката „за милиони" са, разбира се, на Аня Пенчева- балерината Самсара в „Лебедово Езеро".

В ролите:

Стефан Данаилов - Филип Димитров, премиер,

Мариус Донкин - Александър Йорданов, председател на НС, днес евродепутат ГЕРБ-СДС,

Михаил Петров, Гинка Станчева, Илия Раев, Боряна Пунчева, Станислав Пищалов  и др.

Новосъздадена агенция застрахова краката на световноизвестна балерина, гостуваща в България. Друга балерина , конкурентна на нея - в ролята Виолета Гиндева - прави всичко възможно, краката на звездата да пострадат.

Сценарий: Петър Беновски, Огнян Дочев

Режисьор Илиана Беновска

Оператор Атанас Атанасов


Радио К2! 14 години! 04.12. 2008. 04.44 часа!


Желая ти!

Виктор Юго 

Първо ти желая да обичаш

и обичайки, също да бъдеш обичан.

И ако не е така - бързо да забравиш

и след като забравиш - да не таиш ненавист.

Желая ти да имаш приятели,

включително лоши и непоследователни,

но да има поне един, на когото да се довериш,

без да се съмняваш.

И понеже в живота е така -

желая ти да имаш и неприятели -

нито много - нито малко - точно по средата,

за да можеш понякога да поставяш под съмнение

собствената си увереност.

И нека между тях да има поне един,

който да е справедлив,

за да не се чувстваш достатъчно сигурен.

Желая ти да си полезен, дори незаменим.

И в лоши моменти, когато не остава нищо друго,

тази твоя полезност да е достатъчна,

за да се задържиш прав.

Желая ти също така да бъдеш толерантен

не с тези, които рядко грешат - това е лесно,

а с онези, които грешат много и непоправимо,

и използвайки тази толерантност,

да бъдеш пример за другите.

Желая ти да не съзряваш бързо

и когато вече си съзрял,

да не искаш да се подмладяваш,

и бидейки вече стар

да не се посвещаваш на безнадеждността.

Защото всяка възраст има своята радост

и своята болка,

и трябва да ги оставим да струят между нас.

Желая ти мимоходом да изпитваш тъга.

Не през цялата година, не дори един ден.

Тогава ще откриеш,

че ежедневната усмивка е красива,

че обичайната усмивка е блудкава,

а постоянната усмивка е развращаваща.

Желая ти да откриеш максимално бързо,

въпреки и над всичко,

че те заобикалят близки, понякога потиснати,

които общуват с несправедливостта

и с хора нещастни.

Желая ти да милваш куче, да храниш птиче

и да слушаш песента на кадънката,

да извисяваш своето утринно пеене,

понеже по този начин ще усетиш щастието

повече от всякога.

Желая ти също да посееш семе -

възможно най-мъничкото

и да му правиш компания, докато расте,

за да откриеш колко живота са нужни,

за да се превърне в дърво.

Желая ти също така да имаш пари,

защото трябва да си практичен

и поне веднъж в годината

да сложиш парите пред себе си и да кажеш:

„Това е мое.",

за да стане ясно

кой на кого е господар.

Желая ти никое от твоите увлечения да не угасва

и ако с някое от тях се случи това,

да можеш да плачеш, без да съжаляваш

и страдаш, без да се чувстваш виновен.

Накрая, ако си мъж - да имаш добра жена

и ако си жена - да имаш добър мъж -

утре и на следващия ден,

и когато сте вглъбени и усмихнати,

да говорите отново и отново за любов.

Ако тези неща ти се случат -

няма друго какво да ти пожелая.


Беновска: Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо!

Започни да правиш това, което желаеш, още сега. Животът няма да трае цяла вечност. Имаш само този момент, белщукащ като звезда в ръката ти, и след това разтапящ се като снежинка. - Сър Френсис Бейкън

Ако са ти останали само две монети, похарчи едната за хляб, за да ти даде живот, а другата похарчи за цвете, за да придадеш смисъл на този живот. - Древна китайска поговорка

Любовта е всичко, което имаме - единственият начин да си помогнем един на друг. - Еврипид

Човек никога не е нито тъй щастлив, нито тъй нещастен, както си въобразява.- Франсоа дьо Ларошфуко

Съди за всеки свой ден не по това колко си пожънал, а по това, което си посял.

Достатъчен е един слънчев лъч, за да разсее много сенки. - Св.Франциск от Асизи

Не си задавай въпроса от какво се нуждае светът. Запитай се какво те кара да се чувстваш жив, излез и го направи. Защото светът се нуждае от хора, които живеят истински. - Харълд Уитман

Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно. - Мери Биърд

Любовта е като свиренето на пиано. Първо трябва да се научиш да свириш, следвайки правилата, а след това трябва да забравиш правилата и да свириш със сърцето си.

Сееш мисъл - жънеш действие; сееш действие - жънеш навик; сееш навик - жънеш характер; сееш характер - жънеш съдба. - Уилям Текери

Простотата на живота не означава, че трябва да бъде прекаран в бедност и мизерия. Достатъчно е да имаш това, от което се нуждаеш, и да не искаш това, от което не се нуждаеш. - Чаран Синг

Трите най-съществени елемента на щастието са: нещо, което да правиш; някой, когото да обичаш; нещо, в което да вярваш. - Александър Чалмърс

Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. - Франклин Рузвелт

За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо. - Лао Дзъ

Шансът винаги е в полза на подготвения ум. - Луис Пастьор

Ако раят не е в тебе самият, ти никога не ще влезеш в него. - Силезиус

Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб. - Едгар Кейси

Никога няма да пресечете океана, ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си. - Христофор Колумб

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат. - Айнщайн

Песимистът вижда трудности във всяка възможност, жизнеспособният вижда възможности във всяка трудност. - Уинстън Чърчил

Има два важни момента в живота на човек - единият е, когато се е появил на тоя свят, другият - когато е разбрал защо. - Марк Твен

Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така". - Лев Толстой

Времето ви е ограничено. Не го пропилявайте, за да живеете нечий чужд живот. - Стив Джобс

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо. - Айнщайн

Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства. - Паулу Коелю

Тежко е да се провалиш, но по-лошо е никога да не се опиташ да успееш. - Теодор Рузвелт

Ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада. - Дейл Карнеги

Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. - Конфуций

Дайте на тези, които обичате, криле, за да летят, корени, за да се върнат, и причини, за да останат. - Далай Лама

Щастлива Коледа и Честита Новата 2022 -ра година, уважаеми зрители на youtube.com/Беновска пита-Радио К2 , facebook.com/iliana.benovska 

и слушатели на Радио К2 на 93.9MHz.

Аз съм Беновска. И питам!


Обръщение на „Радио К2" и „Беновска пита

Скъпи приятели, екипът на „Радио К2" и „Беновска пита" Ви посвещаваме стихотворението на Пабло Неруда "Умира бавно този..."


Умира бавно този...който не пътува,
който не чете
и не слуша музика,
който не открива
очарование в себе си.


Умира бавно този...който разрушава
себелюбието си,
който отказва помощта,
който не търси разнообразие.


Умира бавно този...който се превръща
в роб на навика,
минавайки всеки ден
по същите пътеки,
който не рискува
да се облече в различен цвят
и не разговаря с непознати.


Умира бавно този...който бяга от страстта
и водовъртежа на чувствата,
които връщат блясъка в очите
и спасяват тъжните сърца.


Умира бавно този...който не променя живота си,
когато е недоволен от работата
или любовта си,
който не рискува сигурността
за неизвестното,
за да преследва една мечта,
който не се решава поне веднъж в живота си
да избяга от мъдрите съвети.


Не умирай бавно... Живей днес! Рискувай днес! Действай днес!


Не се оставяй да умираш бавно! Не забравяй да бъдеш щастлив!


Аз съм Беновска. И питам. Защото задачата на журналиста е да търси истинските отговори на трудните въпроси.


Беновска пита", поетът Александър Петров  и композиторът Константин Марков, „Тангра", създадохме  песента „Денят" за да сме по-силни от  коронавируса.The day


Събуждам се от тишина.


Днес времето е спряло.


Това е може би деня -


да почнем отначало...И да изхвърлим в този миг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ненужните си дрехи...


С илюзиите от преди -


да се сбогува всеки...Това е може би деня -

да почнем  отначало...

Да се събудим в този миг...                      

Във времето заспало...Да тръгнем после през света -


със себе си  -  на чисто...


Да пресушим една сълза...                        


Да подарим усмивка...


И да открием пак това -


което ни събира...    


Надеждата и любовта -


със тях сме живи...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Това е може би деня -


да почнем отначало...


Да се събудим в този миг...                      


Във времето заспалоДа бъдем звук във тишина....


Камбани в катедрала...


И клечката кибрит в нощта...                


Дано... Не закъсняла.                         Александър Петров

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

27-04-2024 | 21:52 ч.

Прочети повече

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

04-05-2024 | 21:04 ч.

Прочети повече