10-06-2016 | 20:57 ч.

Програма за петък, 10 юни 2016 г. Водещ: Гергана Лазарова

Програма за петък, 10 юни 2016 г. Водещ: Гергана Лазарова

РАДИО К2 Програма за петък, 10 юни 2016 г.

 

Водещ:  Гергана Лазарова

 

Директно от мястото на събитието: Деница Гацинска, Стоян Тричков

 

Тонрежисьор: Тодор Жеков

 

 

Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718

 

„Радио К2" продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината, насилието.


Новини на всеки 30 минути от 7.00 до 19.30  часа


7.00 - Предстоящи събития  

7.20 - Програма за деня  

7.40 - Преглед на печата

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.15 - Заседание на НС, 9:00 ч.

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.5.2016 г.).

  Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 11.5.2016 г.).

  Проекти за решения за промени в постоянни комисии и делегация на Народното събрание (Вносители: Светлин Танчев и група народни представители, 7.6.2016 г.; Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, 8.6.2016 г.). ).

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.30 - Брифинг на Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи - директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.45 - Брифинг на ген.Атанас Атанасов от РБ- директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.50 - Брифинг на Цвятко Георгиев, заместник министър на вътрешните работи- директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Деница Гацинска

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

10.15 - Парламентарен контрол

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно незаети бройки от щата на Министерството на вътрешните работи.

II. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно разпределение на 8.1 млн. лв. от "Агенция по заетостта" на средства по схема "Обучения и заетост" само една видинска фирма е получила одобрение за три работни места.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно неизпълнението на договор между Република България и Руската Федерация за социална сигурност и по-точно неизплащането на руските пенсии на българските граждани, работили в КОМИ - АССР.

3. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерки в областта на социалната политика, свързани с тежките демографски процеси.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно осигуряване на хранителни пакети за бедни по оперативна програма.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно успешни практики за интеграция на ромите и възможности за пренасяне на опита на община "Каварна" 2003 - 2015 г. на национално ниво.

III. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно спрени от държавата плащания за Фонда за лечение на деца.

2. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно проблеми с доставките на консумативи за провеждане на изследване на онкоболни пациенти с РЕТ- скенера в УМБАЛ "Александровска".

4. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно разпространението на глизофат в телата на български граждани и оценка на влиянието му върху човешкото здраве.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно намерения на Министерството на здравеопазването за развитието на болничната помощ на територията на област Шумен.

6. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.

7. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни мерки, гарантиращи ефективността на дезинсекционните и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.

8. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно проблеми при осигуряване на гориво за линейките на Спешна медицинска помощ, обслужващи населението от общините на Софийска област.

9. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно система за идентификация на пациентите.

10. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно броя на процедурите финансирани от Фонд " Асистирана репродукция".

11. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно раждаемостта и мерките, свързани с нея.

IV. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно перспективи за възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.

V. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно пропилени възможности за намиране на нови пазари и икономически партньори.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно реалния собственик на "Булгартабак".

3. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно провежданата от Министерството на икономиката политика в областта на външноикономическите и търговските отношения.

4. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно драстичен спад на преките чуждестранни инвестиции в Република България.

5. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика за подпомагане на малките и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост.

6. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно дейността на Министерството на икономиката за подготовката и реализирането на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

7. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно стратегии и програми за икономическо развитие.

VI. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно анулиране на резултатите от конкурса за директор на националния музей "Шипка - Бузлуджа".

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно допуснати нарушения от страна на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" при предоставяне на държавни помощи.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно провеждане на конкурс за титуляр на длъжността директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно рисковото състояние на крепостта "Баба Вида".

6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно статут на къщи - музеи и експозиции, превратно отразяващи исторически събития и ръководни дейци на БКП от периода на комунизма 09.09.1944 - 10.11.1989 г., обявен за престъпен със закон.

VII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно прехвърляне на собствеността на Професионална гимназия по селско стопанство "Г. М. Димитров".

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно реализирана печалба от Държавните горски предприятия през 2015 г. и планове за инвестирането й през 2016 г.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно проблеми при кандидатстване за европейско финансиране.

4. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно справяне с проблеми в Държавен фонд "Земеделие".

5. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно реализация на инициативата "4 за 1000". Почви за продоволствена сигурност и климат в България.

6. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно предприемане на спешни мерки за подобряване на организацията и дейността на ветеринарномедицинските служби и съсловните организации в България.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно връщане на отнети ловни полета в община Несебър.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно кризата в сектор "Мляко".

9. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно Усвояване на средствата по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Радан Кънев, и въпрос с писмен отговор от народния представител Методи Андреев;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Търновалийски, и Петър Славов, и на 3 въпроса от народните представители Десислав Чуколов, Георги Анастасов, и Атанас Мерджанов;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева - на въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев - на 2 въпроса от народните представители Васил Антонов, и Румен Гечев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Владислав Николов, и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Кирил Цочев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски - на 2 въпроса (устен и писмен) от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на правосъдието Екатерина Захариева - на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Методи Андреев (2 въпроса), и Иван Валентинов Иванов, и на 2 въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Добрин Данев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на въпрос от народния представител Вили Лилков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Борислав Иглев - към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева;
- въпрос от народните представители Кирил Добрев и Радослав Стойчев - към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- въпрос от народния представител Дурхан Мустафа - към министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова;
- въпрос от народния представител Георги Ковачев - към министъра на финансите Владислав Горанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът на правосъдието Екатерина Захариева.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради предварително поети ангажименти с международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на туризма Николина Ангелкова, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. - директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Стоян Тричков

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.05 - За осма поредна година НКЖИ се включва в Международния ден за безопасно преминаване през жп прелезите, който се провежда по инициатива на Международния съюз  на железниците (UIC) от 2009 г. насам. В тази връзка инж. Бисер Минчев - главен ревизор по безопасността в ДП НКЖИ, ще изнесе „открит урок" за безопасността при преминаване през железопътните прелези пред ученици от 10 и 11 клас на 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри", което се намира в близост до жп гара Подуяне.Тази година към инициативата на НКЖИ се присъедини и Константин (Тити) Папазов.

Като част от кампанията тази година, отдел „Връзки с обществеността и протокол" на НКЖИ създаде Фейсбук страница „Видиш ли релси, мисли за влак" - https://www.facebook.com/mdbpjp/?ref=aymt_homepage_panel. Страницата вече функционира. На нея са публикувани информация за Международния ден за безопасно преминаване през железопътните прелези; снимки; клипове от камери на НКЖИ на прелези с нарушения  на водачи на МПС. На страницата могат да бъдат подавани и сигнали проблеми, свързани с функционирането на обезопасителните съоръжения. - директно от мястото на събитието (23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри",София, бул."Ситняково" 21.)- Деница Гацинска

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.30 - Изявления на министър-председателят Бойко Борисов след среща с европейския комисар по конкуренцията Маргретe Вестагер в Министерския съвет - директно от мястото на събитието- Стоян Тричков

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.40 - Интервю с инж. Бисер Минчев - главен ревизор по безопасността в ДП НКЖИ, след „открит урок" за безопасността при преминаване през железопътните прелези пред ученици от 10 и 11 клас на 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри" - директно от мястото на събитието - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

13.05 - Пресконференция на АБВ след среща с „ БСП лява България" - директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Стоян Тричков


Радио К2 - директно от мястото на събитието

13.15 - Брифинг на Петър Москов, министър на здравеопазването- директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Стоян Тричков


Радио К2 - директно от мястото на събитието

14.05 - Брифинг на Валери Симеонов, съпредседател на ПФ- директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Стоян Тричков


Радио К2 - директно от мястото на събитието

14.20 - Интервю с Вежди Рашидов, министър на културата- директно от мястото на събитието (Народното събрание) - Стоян Тричков

 

 

Клип на деня:

Обръщение на „Радио К2": Българи! Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие, ще решите. Но, преди да действате, чуйте тези думи, преживейте тази музика и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо правите!

Радио К2 пита Мариана Тодорова, заместник-председател на ПГ на АБВ: Един от проблемите, изтъкван от БСП е менторския тон на АБВ, който те не приемат. Как ще решите този проблем в диалога си с БСП? Склонни ли сте да допуснете водещата роля в диалога да бъде на БСП?

Радио К2 пита Петър Москов, министър на здравеопазването: Как гледате на обединените усилия на БСП и БЛС за общи действия и обща алтернатива на здравната реформа? Притеснява ли Ви това по някакъв начин и ще се вслушате ли в техните съвети? Бойко Борисов каза, че няма партньори в политиката и определи политическата класа като съставена от "популисти", "лъжци" и т.н. - Вие партньори ли сте в крайна сметка и виждате ли себе си в това описание?

Радио К2 пита Вежди Рашидов, министър на културата: Какво се случва с българската култура и духовност на фона на ниските оценки от матурите, на фона на исканията на някои народни представители да се рушат музеи и мавзолеи? Какви са перспективите пред нас? До къде ще доведат резултатите в образованието?

Радио К2 пита инж. Бисер Минчев - главен ревизор по безопасността на НКЖИ: Инж. Минчев, днес отбелязваме Международния ден за безопасно преминаване през железопътните прелези. Бихте ли ни казали нещо повече за него? Откога НКЖИ участва в него? С какви кампании през годините НКЖИ участва в инициативата? Как отбелязвате Международния ден тази година? Колко са прелезите в България? Какво прави НКЖИ, за да гарантира сигурността на прелезите?

Радио К2 пита Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи: Ако случилото се в Слънчев бряг е "махленска свада", както беше определо от премиера Борисов, за паркомясто, а не за наркомясто. Как може да определите случващото се малките населени места - изнасилванията, рязанете с резачки на старци, издеведателствата на възрастни хора?

Радио К2 пита Атанас Атанасов, народен представител от РБ:          Вътрешният министър Румяна Бъчварова Ви помоли да подавате писмено сигналите си до нея, а не да разпространявате клюки по медиите. Ще го направите ли? Как ще й отговорите?

Радио К2 пита Румен Йончев, заместник-председател на ПГ "Български демократичен център - Народен съюз": Как ще продължите да работите заедно с БДЦ след тежките думи, които отправихте към колегите си, когато обявихте, че напускате групата? Вие описахте ситуацията с метафората, че когато съседката готви манджи, които миришат неприятно, по-добре е да се изнесете. Сега възможно ли е с лидерът на БДЦ д-р Красимира Ковачка да сготвите нещо заедно? Ще се срещнете ли с БСП за общи действия срещу управлението на ГЕРБ?

Радио К2 пита Кристиан Вигенин, секретар на ПГ на БСП - лява България: Как бихте коментирали речта на Росен Плевнелиев от Страсбург, която Мартин Шулц определи като "смела"? Какво провокира президента да произнесе толкова остри думи срещу Русия? Между чука и наковалнята ли е България в контекста на дипломатическия скандал между Германия и Турция? Може ли това напрежение да се отрази на справянето с бежанската криза и каква трябва да бъде българската позиция?

Радио К2 пита Румяна Арнаудова, говорител на Главния прокурор Сотир Цацаров: На дадената от Вас пресконференция Вие до голяма степен казахте онова, което Народното събрание искаше да чуе от Главния прокурор Сотир Цацаров. Все пак, ще се яви ли той в НС, за да отговори за разследването по КТБ, ако бъде потвърдено първоинстанционното решение на Белградския съд за екстрадицията на Цветан Василев?

Радио К2 пита Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Владимир Путин заяви, че Русия не се е отказала нито от "Южен поток", нито от "Турски поток". Какъв знак за България е това?

Изявление на премиера Бойко Борисов от 14-та годишна конференция на газовата инфраструктура в Европа: "Десетилетия наред в България се говореше за диверсификация на думи, в същото време компресорите можеха технологично да прекарват газ само в една посока. Затова усилено строим връзката с Румъния, надявам се и с гърците тази година да започнем строителството на интерконектора, с Турция може би до седмица-две трябва да започне строежът на интерконектора, а понеделник откриваме новата компресорна станция в Петрич на българо-гръцката граница", посочи премиерът. „Изключително съм благодарен на Европейската комисия. В този свят се оказа, че за да бъдеш силен, за да бъдеш успешен, трябва да имаш отговорни и силни партньори, а ЕК и ЕС в това отношение са най-подходящи", каза още той. "Газът се оказа определящ и за политиката на много държави, и за конфликтите между много държави. Не го казвам, за да не ме обвинят посланиците в недипломатичност. Убеденсъм, че рано или късно, когато сме обединени и заедно, ще се намери възможност да се ползва и руският газ и да имаме необходимата диверсификация, за да не се остане в един момент, както на България ѝ се е случвало на студено в някоя зима", допълни Бойко Борисов.

Изявление на премиера Бойко Борисов за инцидента с Димитър Желязков - Очите в Слъчнев бряг: "Една махленска свада на кандидат-зет с бивш затворник пореден инцидент за паркомясто. С такива усилия успях да върна руските туристи, да докарам румънските в България и да се очаква толкова добър сезон и някакви махленски биячи да ходят да си решават въпроса с брадви", коментира премиерът. Според него, ако медиите продължат да говорят за инцидента, който той определи като „махленска свада", това би могло да попречи на летния туристически сезон. „С това, което ще направим и правим в момента - толкова полиция имаме в Слънчев бряг, че се надявам да спасим курорта от такива хора", допълни още Борисов. „Аз съм пратил Румяна Бъчварова да пита полицаите защо не са задържани хората, които са ходили в болницата. Иначе действаха много бързо", заяви Бойко Борисов.

Радио К2 пита Мехмет Али Айдънлар, председател на УС на Аджъбадем Сити Клиник: Как новият медицински холдинг ще привлече младите български специалисти, които масово напускат страната? Предвиждате ли разговори със здравното министерство и коя е най-важната реформа, необходима в сектора, за да има условия за висок стандарт на работата? Ще работите ли със НЗОК? Планирате ли социално отговорни дейности на веригата от лечебни заведения и какви са те?

Радио К2 пита Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове: Вярно ли е твърдението на Пламен Орешарски, че основната дейност по документите настоящия програмен период е свършена в неговия мандат? Притеснява ли Ви острата заявка на Корнелия Нинова, че БСП ще предлага алтернатива с ясни финансови обосновки, програми и разчети? Ако Бойко Борисов Ви посочи, както направи с Росен Плевнелиев през 2011г., ще се съгласите ли да бъдете кандидатът на ГЕРБ за президент?

Радио К2 пита Десислава Танева, министър на земеделието и храните: Ще овладеете ли проблемите в ДФЗ? Какво стана с проверката на ДАНС? Каква е общата стойност на щетите от градушките? 17 млн. лева искате от МФ за доизграждане на противоградова защита и два самолета. Имате ли уверения от Владислав Горанов, че ще ги получите и в какъв период от време ще бъде възвърната тази инвестиция?

Радио К2 пита Димитър Танев, народен представител от ПГ на РБ: За какво призовавате РБ в декларацията на ДБГ, свързана с общия кандидат на блока? Какъв трябва да е профилът на кандидат-президентската двойка на РБ? Надпартиен или партиен кандидат на някоя от партиите? Ще бъде ли нарушен балансът на силите в блока?

Радио К2 пита Лютви Местан, независим народен представител: Удовлетворен ли сте от отговора на председателя на СГС Калоян Топалова на вашата молба, свързана с регистрацията на ДОСТ? Преди време казахте, че вярвате безрезервно в правотата на българския съд. Още ли е така? Ако съдът не даде регистрация на ДОСТ или я забави, ще участвате ли в президентските избори през регистрацията на друга партия или за Вас е въпрос на кауза регистрацията на ДОСТ? Отправихте обвинения към опозицията, че се меси в работата на съда, ако това е така и визирате лобита в съдебната система и свързани политици, може ли да ги назовете конкретно кои са те и кой стои зад тях?

Радио К2 пита Валери Симеонов, председател на ПГ на ПФ и лидер на НФСБ: Вярно ли е, че ще питате НФСБ чрез референдум дали да правите коалиция с Атака за президентските избори? Ще гостувате ли в "Неделник" по телевизия Алфа на Волен Сидеров, ако той Ви покани?

Радио К2 пита Румен Йончев, съпредседател на ПГ на БДЦ-НС: Защо решихте да оттеглите заявленията си за напускане на ПГ на БДЦ и защо групата се преименува на БДЦ-НС? През 2015 година Народен съюз отново бяхте обявили, че ще напуснете БДЦ и че ще станете независими, но това не се случи. Сега "дежа вю" ли се случва? Единна ли е новата група БДЦ-НС?

Радио К2 пита Явор Хайтов и Росен Петров, народни представители от ПГ на БДЦ-НС: Това ли е последното прегрупиране на ПГ на БДЦ-НС и значи ли, че Народен съюз оттегляте подкрепата си от АБВ? Ще излъчите ли собствен кандидат за президент или ще подкрепите кандидат-президентска двойка на някоя от големите партии, например ГЕРБ?

Беновска пита Корнелия Нинова, председател на БСП и Венцислав Грозев, председател на БЛС: Впечатлена и респектирана съм като избирател, че най-сетне заговорихте за това, което липсваше на всички аргументи срещу управлението на ГЕРБ от страна на БСП, а именно - отсъствието на финансови разчети за това как би се направила някаква реформа. Като направите финансовите разчети, ще посочите ли и от къде да се вземат парите - от кои сфери да се прехвърлят или от някакви други реформи? Можете ли да излъчите Вие и Българския лекарски съюз подходяща фигура, личност, лидер който да оглави здравната реформа, за да може наистина тя да се случи? Към Лекарския съюз - с ГЕРБ търсили ли сте среща, отказано ли Ви е или ги оставяте за десерт?

Радио К2 пита Корнелия Нинова, председател на БСП: Предстоят Ви поредица от срещи с опозиционни парламентарно представени партии - за какво можете да се споразумеете с тях? Темата за здравеопазването ще бъде ли обсъждана, след като този цикъл от срещи бе открит с Българския лекарски съюз? ДСБ също се обявяват като опозиционна партия - ще поканите ли и тях за среща?

Радио К2 пита Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката: Отчитате ли грешки при провеждането на матурите? Кое е най-слабото и уязвимото място от провеждането им? Какво беше взаимодействието между вас и прокуратурата за матурите?

Радио К2 пита Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи и Гинка Чавдарова, изп.-директор на НСОРБ: Какви различни механизми и мерки ще използвате в отделните области и населени места срещу битовата престъпност? В кои области тя е най-висока и ще увеличите ли полицейския състав там? Общините искате ли РПУ-тата да се отчитат пред общинските съвети?

Радио К2 пита Соня Найденова, член на Съдийската колегия на ВСС: Освен "Деня на отворените врати" и онлайн излъчването на заседанията на ВСС, какво друго е нужно за гарантиране на прозрачността в работата на институцията? Колко важна за доверието на хората в съдебната система е отложената за края на месеца ревизия на европейските експерти? Защо имаме нужда от това някой отвън да ни прави проверка и да ни посочи пропуските?

Радио К2 пита Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ и ЕНП:Каква е ползата от изучаването на тоталитарните режими? Какви са ценните уроци за България от социалистическия режим, какви грешки не бива да повтаряме и кое от този строй да съхраним? Премиерът Борисов откри музей на розата и с действия отговори на критиките на БСП за работата на правителството. Приложим ли е в България коалиционния модел на ЕП между ЕНП и ПЕС? Какъв е печелившият профил на кандидат-президентската двойка на ГЕРБ?

Радио К2 пита Красимир Янков, член на ИБ на БСП: Поканихте парламентарно представените партии от опозицията на срещи - за какво можете да се споразумеете помежду си? ДСБ също са в опозиция - ще поканите ли и тях?

Радио К2 пита Румен Йончев и Светлин Танчев, независими народни представители: Оказа ли се сближаването Ви с АБВ катализатор за Вашето решение да напуснете ПГ на БДЦ? Оттук нататък можем ли да очакваме да сформирате парламентарна група именно с АБВ?

Радио К2 пита Владислав Горанов, министър на финансите: Бойко Борисов заяви, че се е наложило да се вземе от пенсиите на хората за депото в Бяла - няма ли други възможни финансови механизми? Зависима ли е българската икономика от еврофондовете и как ще се справим без тях?

Радио К2 пита Калоян Паргов, председател на БСП-София: Кой е най-важният завет, който ни е оставил Христо Ботев и загиналите за свободата на България? Кога БСП ще дойде на власт? Защо при Александър Лилов имахте 1 000 000 членска маса, а сега нямате и 40 000?

Радио К2 пита Корнелия Нинова, председател на БСП: Кой е най-важният завет, който ни е оставил Христо Ботев и загиналите за свободата на България?

Радио К2 пита Георги Костов, главен секретар на МВР: Новият закон за МВР как ще спре да ни изнасилват, режат с резачки, ромите да диктуват живота ни, полицаите да са подкупни и да сме на трето място по корупция?

Радио К2 пита Николай Ненчев, министър на отбраната: Как гледате на предупрежденията на Бойко Ноев, че превъоръжаването ще доведе до кризисна спирала в отбраната?

Радио К2 и други медии питат генерал-майор Румен Радев, командир на военновъздушните сили: Как оценявате одобрените от парламента проекти за покупка на нови самолети и кораби за армията? Нямат ли нужда от повече инвестиции сухопътните войски, отколкото военновъздушните и военноморските? Какво е положението с двигателите за МИГ-29 и как оценявате извършените ремонти?

Радио К2 пита Мариана Тодорова, заместник-председател на ПГ на АБВ: Съгласували ли сте предложенията за промени в Изборния кодекс със своите партньори от БДЦ и част от ПФ? Кога очаквате Изборният кодекс окончателно да бъде променен и да бъде приключен този казус?

Радио К2 пита Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси: Притеснява ли Ви формиращата се около АБВ коалиция или това трябва да притеснява по-скоро други?

Радио К2 пита Валери Симеонов, председател на ПГ на ПФ:По-доверчиви ли сте вече към ГЕРБ, след като Ви определиха като своя "най-голям партньор"? Какви са впечатленията Ви от посещението в Турция? Как се озовахте там - Бойко Борисов каза, че сте му изпратили SMS и сте поискали да присъствате на инспекцията на оградата с Турция - така ли е? Има ли основание твърдението на Бойко Ноев, че превъоръжаването ще вкара отбраната в кризисна спирала?

Радио К2 пита Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи: Ген. Атанас Атанасов Ви обвини, че сте подписали като селски кмет споразумение с прокуратурата да ги уведомявате предварително за спецакции и това противоречи на Конституцията - как ще му отговорите? Като вицепремиер по коалиционната политика, зависи ли според Вас целостта на управляващата коалиция от изясняване мястото на ДСБ в РБ? От РБ казаха, че ако от ГЕРБ издигнете партийна кандидатура за президент, те ще направят същото - може ли това да промени по някакъв начин намеренията Ви?

Радио К2 пита Радан Кънев, съпредседател на ПГ на РБ: Кога ще изясни ДСБ мястото си в РБ? Ще обединят ли президентските избори РБ? Какво бъдеще има РБ без ДСБ? Притеснява ли Ви формиращата се около АБВ коалиция? Трябва ли новият български президент да има по-балансирани позиции по оста Вашингтон-Москва? Бяга ли от отговорност министър Горанов, оставяйки на социалното министерство да решава за пенсиите?

Радио К2 и други медии питат Екатерина Захариева, министър на правосъдието:  Защо поканихте представителите на всички политически партии на заседание на съвета за съдебна реформа? Главният прокурор Цацаров заяви, че съдебната реформа не трябва да зависи от събитията на политическата сцена. Възможно ли е това? Защо се провали  проверката на европейски магистрати, които трябва да направят независим анализ на състоянието на съдебната власт въз основа на препоръките от последния доклад на Европейската комисия по глава "Правосъдие и вътрешни работи"?

Радио К2 пита Алексей Петров: Каква е целта на акцията срещу Ценко Чоков, кмет на Галиче - отклоняване на вниманието от несправянето на МВР с битовата престъпност или реална борба срещу организираната? Защо МВР не може да се пребори с битовата и ромската престъпност? Задоволителна ли е работата на ДАНС, ГДБОП, МВР в борбата с бежанската криза? Бихте ли се кандидатирали отново за президент и какъв трябва да е профилът на следващия президент на България? 

Изявления на Бойко Борисов, министър-председател на България и Дачиан Чолош, министър-председател на Румъния: "България опазва външните си граници все едно е държава от Шенген, което е предимство за ЕС и Румъния", каза румънският министър-председател Дачиан Чолош.  Във връзка с приемането на двете страни в Шенген българският премиер Борисов коментира: "Надявам се тази несправедливост към България и Румъния скоро ще отпадне. На практика и двете държави показаха, че се справят във всички случаи не по-зле, дори по-добре от много шенгенски държави", заяви Борисов.  Той допълни още: " С румънския ми колега Дачиан Чолош ще наблюдаваме процеса по изграждане на газовия интерконектор, който трябва да е готов до 3 месеца".

Радио К2 пита Даниел Митов, министър на външните работи на България и Миро Ковач, министър на външните работи на Хърватия: Преодоляването на бежанската криза ли е приориотетът на приоритетите в регионалното сътрудничество? Европарите ли ще са лоста за управление на бежанския поток към Европа и насочването му към избрани дестинации?

Радио К2 пита Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" и Дончо Барбалов, заместник-кмет по транспорта в Столична община: Как ще бъде модернизирана железопътната инфраструктура с парите от концесията на Летище София? Споделяте ли прогнозата на изпълнителния директор на БДЖ Владимир Владимиров за нови влакове до 3 години? Има ли и други места в София, които също имат нужда от изграждане на подобни подлезни съоръжения? Притесняват ли Ви протестите срещу повишената цена на билетите за градски транспорт? Как ще се справите с недоволството на гражданите?

Радио К2 пита Светлин Танчев, председател на Комисията за контрол на еврофондовете, отговарят и представителите на малки ВЕИ производители Красимир Стефанов и Тихомир Тошев: Какво направихте Вие, като народен представител, и Вашата парламентарна група, за да не бъде приет Законът за възобновяемите енергийни източници? След като въпросният закон бе определен като лобистки и бяха споменати имена на народни представители от ГЕРБ и РБ - кой, според Вас, се поддаде на лобистки натиск, за да се стигне до тук? Защо не присъстват и народни представители от Комисията по енергетика и защо чак сега алармирате за този проблемен закон, след като той е влязъл в сила през юли 2015г.?

Радио К2 пита Владислав Горанов, министър на финансите: Отстъпвате ли за това осигуряващите се в частни пенсионни фондове да могат да получават парите си наведнъж при пенсиониране?

Изявление на премиерът Бойко Борисов от Люксембург : „България реагира бързо и адекватно на мигрантската криза и всички видяха това, включително ЕК. Страните от ЕС помагат с охраната на външните граници. Все повече хора искат да дойдат в Европа, която се е превърнала в притегателен център, тъй като е най-уредената и най-богата част на света". „Нормално е преди президентски избори всички да се позиционират и да искат да извлекат дивиденти. Ние вече доста години сме с ЕНП и ГЕРБ, като партия, е преминала през какви ли не перипетии, мисля, че е имало много по-тежки времена", каза още премиерът. Според него всяка формация ще иска да покаже на президентските избори след няколко месеца, че е нейният кандидат е най-добрият.  

Радио К2 пита Румен Петков, зам.-председател на АБВ и Светлин Танчев, председател на Гражданския съвет на Народен съюз: Какви аргументи, факти и документи имате, за да обвинявате правителството в предателство на националните интереси в енергетиката? Какъв е баланса на силите във вашето обединение, то само за президентските избори ли ще действа или ще участвате в такъв формат и на предсрочни парламентарни избори? Георги Първанов очерта профила на кандидат за президент като "опитен държавник" и "избираем". Кой е той, според Вас? И ДПС ли ще балансьорът ви ще реши кой да бъде следващият президент?

Радио К2 пита Никола Абаджиев - председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Даниела Петкова - председател на УС на ПОК «Доверие»АД: Какви отстъпки в КСО ще направите Вие, за да се намери златното сечение? ВАС спря вашата жалба и реши да сезира КС за "нарушен свободен избор без информация от НОИ" във връзка с прехвърлянето на индивидуалните партиди в НОИ на ваши осигуряващи се. Вашето становище- какво ще се случи? Имате ли отговор от финансовия министър Горанов на вашите 102 страници позиция?

Изявление на министър-председателя Бойко Борисов след съвещанието в Благоевград във връзка със ситуацията на българо-гръцката граница с преминаването на нелегални мигранти: „Засиленият миграционен натиск към България вече е факт, но искам да успокоя хората, че държавата си върши работата. Изключително добра стиковка между армия и полиция. Рекордна реадмисия за Европа, за което искам да благодаря и на гръцката държава.

Отделяме по 1 милиард на година за санирането на блокове. Хората бяха лъгани безобразно относно самата програма. Сега като гледаш на комшията блока можеш да разбереш тези, които са ти говорили тези неща, колко струват!"

Радио К2 и други медии питат Бойко Борисов: Усетихте ли вече твърдия тон на Корнелия Нинова - от БСП отправиха тежки обвинения срещу Вас за доклада за националната сигурност? Провокацията към Вас игра за президентските избори ли е? Споделяте ли мнението на Касим Дал, че можете да обедините десницата ако се кандидатирате за президент? Няма ли да е прекалено късно да обявите кандидатурата на ГЕРБ за президент през септември? Доверчиви ли са от РБ, че не поканихте някой от тях на границата с Турция, както поканихте Валери Симеонов? Очаквате ли проблеми в коалицията, след като част от ПФ преговаря с АБВ за обща кандидатура за президент? Бихте ли подкрепили кандидат за президент на ПФ или РБ в името на това управляващата коалиция да има обща кандидатура за президентските избори? Как ще коментирате появилата се информация, че е възможно да бъде възстановен Южен поток?

Радио К2 пита Румяна Бъчварова, министър на вътрешните работи: Как върви разследването по случая с Ценко Чоков? Защо чак сега се случва неговото задържане, при положение че от години в село Галиче има това напрежение?

Радио К2 пита Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика: "Опитен държавник" и "избираем" - такъв трябва да бъде кандидатът за президент според Георги Първанов. Вие отговаряте ли на това описание?

Радио К2 пита Владислав  Горанов, министър на финансите: Ще си позволите ли МФ и МС да регулирате общинските бюджети без санкция на НС? Как гледате на намерението на БСП да сезират КС за безлихвените заеми за общините? Какво е финансовото състояние на ЦСКА? Опростени ли са задължения на отбора и на каква стойност са те?

Изявления на европейския комисар по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и министър-председателя на България Бойко Борисов след проведения помежду им разговор в Министерски съвет: „България е ключова държава в европейската енергийна система и също така в Централна и Източна Европа, затова съм изключително доволен от работата и нещата, които свършихме от миналата година насам", заяви Канете. По думите му България има потенциал да се превърне в лидер във връзка със създаването на европейски Балкански газов хъб и има потенциала да го изгради.
„Преди година и половина нямаше доверие, тогава се опитваха да излъжат ЕК, да излъжат своите партньори, да се поемат ангажименти, търсейки комерсиални резултати. Затова нищо не се получи", каза Бойко Борисов. „Нямаше доверие, защото 20 и няколко години само се говореше за интерконектори и диверсификация. В доклада на комисаря високо оценяват новите ни компресори, диверсивни възможности в две посоки за транспортиране на газ. Находищата в Черно море високо се ценят. Най-големите компании дойдоха тук. Това, което ни беше мечта и дето се вика на шега Томислав Дончев го кръсти „Балкан", никой не го вярваше. Ние направихме така, че този проект да стане европейски и зад България да стои ЕК", заяви министър-председателят Бойко Борисов.

Радио К2 пита Георги Първанов, председател на ПП АБВ: Заявете ясно - ще се кандидатирате ли за президент и без тълкувателно решение на Конституционния съд? Защо ще го направите или защо няма да го направите? Как ще отговорите на изявлението на Бойко Борисов, че АБВ напуснахте властта, за да се кандидатирате Вие за президент? Поканихте ли БСП да участват в поредицата от срещи, които провеждате във формат дясно-център-ляво? Има ли място БСП на тези срещи или вратата за тях е затворена в подобен формат? Къде стои АБВ в политическия спектър - повече в центъра или повече в ляво?

Изявление на президента Росен Плевнелиев: " Няма да участвам в предстоящите президентски избори по лични причини. Считам, че постъпвам честно и коректно към всички, като обявявам решението си пет месеца преди президентските избори. Не искам да се спекулира с темата дали ще се кандидатирам за втори мандат през есента или не. Не съм съгласен смислени реформи в държавата като съдебната реформа и антикорупционния закон да отстъпят място на тънки политически сметки за предстоящите избори. Не излизам от политиката, но не очаквайте от мен да правя нова политическа партия или да бъда член на някоя от тях. Информирах премиера вчера, за това свое решение. Работим добре. Постигнахме много заедно. Ще продължа да служа на българите, където и да са те по света."

Радио К2 пита Божидар Лукарски, министър на икономиката и председател на СДС: След като в началото на годината прогнозирахте недостиг на кадри във ВМЗ Сопот, каква е ситуацията и перспективата днес? Кога ще се разберете в РБ кои сте с Борисов, кои с Плевнелиев и кои - в опозиция? Радан Кънев определи като „наемници на ГЕРБ" и едва ли не предатели министрите на РБ в управлението - ще искате ли ДСБ да напусне РБ и кога ще се изясните? Стабилна ли е управляващата коалиция без АБВ и ДСБ? Как ще се справите без тяхната парламентарна подкрепа?

Радио К2 пита Десислава Танева, министър на земеделието и храните: Каква е гаранцията, че споразумението ТТИП няма да доведе до заливане на българския и европейския пазар с ГМО?

Радио К2 пита Радан Кънев, председател на ДСБ: Ще подкрепите ли с официална позиция на ДСБ в същия дух и тон изявлението на ген. Атанас Атанасов, че Бойко Борисов се държи като Бай Ганьо, а министрите Кунева, Москов и Лукарски са "наемници на ГЕРБ"? Ще напуснете ли официално РБ след като не сте съгласни с всички тези "наемници" или ще искате да го напуснат останалите партии, за да остане РБ собственост само на ДСБ? ДСБ ще останете ли в политиката или ще се оттеглите до следващите парламентарни избори? Да не би да подкрепяте Росен Плевнелиев за втори президентски мандат под някакъв външен натиск, на какъвто може би премиерът Борисов не се е поддал? Не смятате ли, че щеше да бъде по-добре Вие самият да се кандидатирате за президент?

Радио К2 пита Божидар Лукарски, министър на икономиката:
РБ единно ли искате  да свалите Бойко Борисов и къде ще се окажете в политиката след това? Радан Кънев прогнозира, че РБ няма да се яви повече на избори в сегашния си формат, че господството на ГЕРБ е към своя край и че се задават предсрочни избори. 

Беновска пита ген. Атанас Атанасов, заместник-председател на ДСБ: Давате поредица от пресконференции по отношение на Министерството на транспорта и министър Московски, но отправили ли сте въпроси към него на парламентарен контрол по всички тези теми, по които осведомявате медиите, за да чуем и неговият отговор и то официално? Вероятно сте пропуснали, но за средствата от концесията на Летище София, които могат да бъдат насочени към железниците, има специално решение на Министерски съвет за това, че тези пари ще могат да бъдат насочени там. Какво предлагате Вие? От къде да се вземат пари за оздравяване на железниците, ако не от тази концесия? Да не би да Ви е страх, че парите от концесията на Летище София ще бъдат повече от 1 лв. - повече от цената, за която Вашият министър-председател Иван Костов продаде БГА „Балкан"? Вие някаква целенасочена акция ли водите срещу министър Ивайло Московски, с цел да сложите свой човек? Имате ли сигнали и за здравеопазването и защо не давате пресконференции и за здравната реформа?

Радио К2 пита Н. Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България: Къде се намира България на "Голямата шахматна дъска" като една малка страна, която е партньор на САЩ като член на НАТО, член на ЕС и в същото време исторически и културно приятел на Русия? Преди две години Бойко Борисов по време на среща с Американската търговска камара каза, че американският бизнес е добре дошъл, стига да спазва законите ни. След това, в отговор на Илиана Беновска по отношение на партньорството между България и САЩ, Борисов заяви, че "за танца са нужни двама, но равностойни партньори". Двойка ли са България и САЩ, равностойна ли е тази двойка и в какво?

Радио К2 пита Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката: Бойко Борисов заяви, че е загубил интерес към анекса с РБ. Какво следва от това? Колко важен е този анекс и каква е неговата тежест, без да е подписан от нито един от лидерите в РБ?

Радио К2: Българи, вземете се в ръце и сами решавайте съдбата си!

Беновска пита Румяна Бъчварова, Меглена Кунева и Екатерина Захариева: Ще си позволя една шега, но ще ме разберете, заприличахте ми на триото Доковска, Лулчева, Василев в съдебна зала, но те винаги печелят делата там. Хайде да видим, дали вие можете да спечелите тази битка, която всички ние очакваме, а вие искате да бъде спечелена заради България! Няма да влизам и аз в анализ на коментара на доклада, няма да ви питам дори за конкретни неща. Само искам да изясните ясно пред нас, избирателите, ако вие сте мениджъри на търговски дружества, ще трябва да излезете с една бизнес програма, да се обвържете със срокове и резултати. До следващия доклад има още една година, можете ли конкретно да кажете какво ще постигнете, всяка в своята област и дали няма да загубим пак тази година в есемеси, „двете каки", опърничав ВСС, политически речи на високопоставени съдии в съдебната зала. Как ще спрем корупцията, г-жо Кунева? Как, г-жо Захариева, ще реформираме съдебната власт и прилежащите й закони? Как, г-жо Бъчварова, ще спрат да ни режат с резачки и да ни убиват? Можете ли да се обвържете с една таблица, в която да е записано срещу всеки закон срок и въздействие, за да се знае от сега до следващата година какво се планира?

Радио К2 пита Росен Плевнелиев, президент на Република България и Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България: Г-н Плевнелиев, Радио К2 Ви попита на предишната Ви годишнина какво направихте за България и българите като президент - тогава се измъкнахте. Днес, преди края на мандата Ви ще отговорите ли пред нацията? Г-жо Попова, какво направихте за България и българите като вицепрезидент - на  края на мандата ви ще отговорите ли пред нацията?

Беновска пита Лютви Местан, отговаря и Хюсеин Хафъзов: Говорихте за това, че операцията, проведена срещу Вас, е за  ликвидиране на врага, цитирам Ви буквално, на кого сте враг, не споменахте нито един път името на някой, бил той кой, който Ви е отстранил от Вашата длъжност, не споменахте името на Ахмед Доган, може ли да дадете от днешна гледна точка оценка на Вашите отношения и на това какъв е Доган в политиката, за да стане ясен конфликтът между Вас, ако има такъв? Споменахте много от вашите политики, изредихте ги в хронология и те точно така се бяха случвали по време на председателството Ви на ДПС, но на няколко пъти казахте „политиката, която съм водил", искам да уточните това Ваши лични решения ли бяха, или те бяха решения на ръководството на партията, на съответните форуми, бяха ли съгласувани с почетния председател Ахмед Доган? Казахте, че трябва да се върне на власт избирателят, а не бизнес интересите на ДПС, кой обвинявате от тези, които Ви отстраниха от партията и от длъжност - Доган, Пеевски, кой - които не съхраняват интересите на избирателя, а бизнес интересите на ДПС? По своя воля или под натиск се подписахте под предложението Делян Пеевски да бъде избран за шеф на ДАНС? Защо не съгласувахте декларацията за сваления от Турция руски самолет с Ахмед Доган, маловажен ли Ви се стори този въпрос?

Радио К2 пита Петър Москов, министър на здравеопазването и Радан Кънев: Ще се извините ли на премиера Борисов и ГЕРБ за лексиката от „Под игото", която употребихте за Плевен и ще смекчите ли тона в коалицията с ГЕРБ?

Беновска пита Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Може ли да кажете, г-н Борисов, след тези местни избори какви изводи ще си направите за диференцирано отношение с Реформаторския блок, нека да напомним, че Георги Спартански е излъчен от партията на Кунева, ДБГ, а с него се похвалиха ДСБ, Радан Кънев и вашият любимец Москов? Каква равносметка ще направите за взаимоотношенията си с ДПС, ще ги включите ли по-активно в политиката и ще подпомогнете ли БСП да укрепи своите редици дори да Ви се струва парадоксално? Благодаря.

Беновска пита ръководството на ПП ДБГ, част от КП Реформаторски блок, отговарят Даниел Вълчев и Меглена Кунева: Моля, да не възприемате като рязък моя въпрос, но не чувам тридесет и пет минути разговор по голямата политика. Ние сякаш се преструваме, че Радан Кънев го няма в РБ, че Цветанов не му е поискал извинение, че Радан Кънев отказа да се извини. Вие сте коалиционен партньор с един голям политически субект, ГЕРБ, как ще продължите, вие, в това неединно състояние, в което, да, вашите кандидати са с качества и с възможности да бъдат избрани, но кандидатите на Радан Кънев се оказаха не само негодни, а доста от тях и компрометирани? Така ли ще си премълчавате истините пред нас избирателите, питам ви в момента не като журналист, а като избирател? Ще настъпи ли една равносметка след тези местни избори вътре в Реформаторския блок - кой, кой е в него? Одобрявате ли тона на Радан Кънев, който втори път играе срещу Борисов и срещу ГЕРБ, след предишните парламентарни избори, с лексика, която може би не е одобрена от вас - одобрена ли е? Докога няма да имате, вие, единно ръководство на Реформаторския блок така че да намерим във ваше лице сигурност в управлението, а не един раздробен политически субект, който казва - ние сме много добри, другите са много самостоятелни, третите пък са много демократични - една година сте в управлението? Как да разберем, г-жо Кунева, какви качества притежават двадесет и няколко души в Реформаторския блок, които претендират да са на върха на управлението на държавата, когато се прикриват вътрешните отношения в РБ? Г-н Вълчев ми дава отговори като адвокат, а не като политик, как да бъдем сигурни - интересува ни притежанието на вещи, а не ни интересува притежанието на качества, как това да го разберем?

Беновска пита Михаил Миков, председател на БСП: Г-н Миков, като погледнете снимката, която после ще бъде разпространена по медиите, ще видите, че изглеждате като стена на скуош. Управляващите отпращат топката към Вас, а Вие само пасивно я отбивате. Ако си чуете глаголната лексика, нямаше нито един деятелен глагол. Големият въпрос, който в момента си поставят хората, дали Вие всъщност имате капацитет и визионерство да върнете тази партия в онези хубави години, когато имахте 1 000 000 членска маса и бяхте двигатели и създатели на събитията, или на Вас Ви е много удобно, на ръководството, да бъдете в тази пасивна позиция, или защото на Вас Ви е окей, но на електората Ви и Вашите симпатизанти дали им е същото?

Беновска пита Лютви Местан, лидер на ДПС: Защо не чуваме пряко обръщение към големия в политиката коалиционен партньор вдясно Борисов и защо не го попитате защо той не Ви предпочете за коалиционен партньор? Смятате ли наистина, че трябва да бъде преразпределена коалицията, да бъде намалена порцията власт, която упражнява РБ? Смятате ли, че ДПС наистина трябва да получи полагащото му се по политическа тежест място в политиката, независимо от обвиненията на реформаторите, че Вие преяждате с власт, а Вашата партия и нейни отделни членове и Делян Пеевски в т. ч., с богатство?

Беновска пита Борисов: Как се решихте да искате равнопоставеност на България със САЩ и Европа? Борисов отговаря: Партньорството ни трябва да е двустранно. Когато не се съобразяваш с народа си, нищо добро не чака една държава.

Радио К2 пита Плевнелиев и Попова: Г-н президент, ако лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се кандидатира за президент, ще си позволите ли да се състезавате с Борисов, който Ви създаде, като президент, или ще се оттеглите? „Програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018"консултирана ли е с Вас или както не знаехте нищо за оставката на Бойко Борисов през 2013-та, така и сега сте подминат? Г-жо вицепрезидент, удовлетворени ли са гражданската Ви и професионалната Ви отговорност към България от работата Ви в екип с Росен Плевнелиев - в какво „да" и в какво „не"?
Беновска пита Джон Кери: За първи път в съвременната история на българо-американските отношения, Вие имате среща с министър-председател на България втори мандат. Как оценява Америка този факт, дава ли Ви сигурност за българо-американските отношения и смятате ли, че е необходимо да подпишете една по-дългосрочна икономическа и логистична програма за сътрудничество с България, например за 20 години, за да стабилизирате и да придадете необратим характер на българо-американските отношения?
Беновска пита Плевнелиев: PR ли си правите срещу Бойко Борисов, който може да Ви е конкурент на президентските избори, с успехите на 2-та служебни кабинета? Избрахте датата 10 ноември, за да си припишете демократизма на датата ли? Много ли беше „смела" постъпката на Марин Райков, който опрости в последния ден, на засекретено заседание 320 милиона лева задължения на БТК - придобита от Цветан Василев с пари на вложителите на КТБ? Ще спрете ли да държите журналистите на улицата и без микрофон за въпроси към Президента?
Радио К2 пита ГЕРБ и Реформаторския блок, отговарят Цачева и Москов: Поведението на РБ към Бойко Борисов е като на невротични деца, изнудващи баща си за близалка. Tу му чупите ръцете, ту го величаете за министър-председател. Ще му се извините ли подобаващо и ще си седнете ли на трибуквието, ще заработите ли за България, а не лично за персоните си?
Радио К2 пита Цачева и Имамов: Прелъстява ли ДПС - бавно, майсторски и сладко - вас, ГЕРБ, да ги признаете, като незаобиколим ваш партньор във властта? А, ГЕРБ, защо се противите, какво имате против ДПС-просперираща, организирана, ясно заявяваща интереса си партия? ДПС се обявявате срещу задкулисието, гузни ли сте за сенчести политики? И защо не заявите смело и открито подкрепата си за ГЕРБ - вие сте почти втора политическа сила в България?
Беновска пита Местан: От момента, в който свалихте БСП от власт ДПС и лично, Вие, сте в подем и може да надминете своя лидер, почетния председател Доган, дори? И, вместо обръчи от интереси около Борисов, май ще се пъхнете под чаршафа му? Какъв е Вашият отговор - защо всички партии са против ДПС по повод резултатите на ДПС от изборите? Ще кажете ли смело, че това, което правите срещу Реформаторския блок, е за да помогнете на Бойко Борисов да обори тезата, че правителството на Близнашки е негово, потвърждавайки тезата на Борисов, че правителството на Близнашки е на Реформаторския блок? Като заставате срещу новите националисти, може би с право, крайната Ви цел не е ли да създадете нов, невиждан в Европа коалиционен модел - не германският, леви-десни - а между дясната партия ГЕРБ и ДПС, партия, която е създадена,като партия на малцинството? Кой ще бъде модератор на разговора на ДПС за КТБ срещу задкулисието - Делян Пеевски ли?
Беновска пита Борисов: Левицата в България губи с 50% на тези избори, такава тенденция няма трайна в Европа, как обяснявате този факт? След като започнете преговори ще стигнете ли до компромис за съставяне на правителство, в който ДПС да бъде „златното пръстче" и не се ли страхувате от обръчите на интереси на ДПС? Ако започнат депутати да напускат групите си и да гравитират около ГЕРБ, как ще отблъснете съмнението, че сте си купили депутати? Сергей Станишев поздрави ли Ви за резултата Ви? Очаквате ли президентът на ПЕС Сергей Станишев да окуражи БСП да бъдат национално-отговорни и да Ви подкрепят?
Беновска пита Михаил Миков: Няколкократно молихме Вашия екслидер и президент на ПЕС Сергей Станишев да отговори в първо лице, единствено число - защо БСП губи, толкова пъти, от ГЕРБ, в това число и днес? Можете ли, Вие, г-н председателю Миков и Вашите колеги от ръководството на партията да аргументирате причините, или да ги отречете? Не е ли редно, когато за сега прогнозните резултати изглеждат по следния начин - БСП и ДПС имате съвкупно резултат по-малък от този на ГЕРБ, да подкрепите политическа партия ГЕРБ, в определени национални приоритети, с, подчертавам, подписано коалиционно споразумение, което ние, гражданското общество и медиите да можем да контролираме, за да няма отново политическа криза и нови предсрочни избори?
Беновска пита Местан: Белег на растеж и развитие за ДПС ли е това, че Вашите резултати, след всеки избори растат нагоре, или е белег на регрес и упадък на лявата партия БСП, това че нейните резултати падат? Резултатът на БСП и ДПС взет заедно, се доближава до този на първата партия - ГЕРБ, в състояние ли сте, както потвърдихте преди малко, че имате доблест и политическа култура да помогнете да се намери разбирателство между трите големи партии по националните приоритети и да се състави правителство, за да се стабилизира държавата? Тук липсва господин Делян Пеевски, за да покажете,че, наистина няма задкулисие, няма стремеж за обвиване на ръчички от обръчи около вратлето на ГЕРБ и вече, наистина, ДПС влиза във властта само и единствено в свой интерес, а не в името на България?
Беновска пита РБ - отговарят Кунева и Лукарски: В състояние ли сте да превъзмогнете радостта си, суетата си от хубавата победа и да престанете да извивате ръцете на Бойко Борисов, защото ръчичките на Бойко Борисов са очевидно здрави и по този начин няма да успеете да ги извиете с условията си, а може би ще извиете ръцете на България - сигурно си давате сметка? Можете ли наистина да застанете на истински изписани национално-отговорни позиции и да скрепите коалиция със спечелилите А: ГЕРБ, вероятно, Б: втори мандатоносител, БСП, в името на държавността, на родината ни и на всички ценности, които изповядвате и заради които сме гласували за вас?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

27-04-2024 | 21:52 ч.

Прочети повече

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

04-05-2024 | 21:04 ч.

Прочети повече