15-07-2015 | 22:33 ч.

Програма за сряда, 15 юли 2015 г. Водещ: Клара Маринова, Пламен Велев

Програма за сряда, 15 юли 2015 г. Водещ: Клара Маринова, Пламен Велев

РАДИО К2 Програма за сряда, 15 юли 2015 г.

 

Водещ: Клара Маринова, Пламен Велев


Директно от мястото на събитието: Деница Гацинска, Константин Костов


Тонрежисьор: Нешо Нешев

 

 

Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718

 

„Радио К2" продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината, насилието.

 

 

 

Новини на всеки 30 минути от 07.00 до 19.30

7.00 - Предстоящи събития
7.20 - Програма за деня
7.40 - Преглед на печата

Програма за деня след всяка емисия новиниРадио К2 - директно от мястото на събитиетo
9.25
- Изявление за медиите на Христо Иванов, министър на правосъдието -
директно от мястото на събитието - (сградата на Съюза на юристите в
България) - Константин Костов

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

9.30 - Инспекторатът към ВСС организира кръгла маса на тема „Инспекторатът към Висшия съдебен съвет - субект или обект на съдебната реформа в България". Съорганизатори са Сдружение „Център за правни инициативи", ръководено от проф. д-р Даниел Вълчев и „Съюза на юристите в България" с председател Владислав Славов.

 Инициативата цели провеждането на професионален дебат за мястото на Инспектората в съдебната власт, същността на дейността му и ролята му за ефективното провеждане на съдебната реформа.

 Встъпителни слова ще поднесат председателят на Комисията по правни въпроси на НС г-н Даниел Кирилов и министъра на правосъдието г-н Христо Иванов.

 Кръглата маса ще протече в две части. В първата - „Дейността на ИВСС от неговото създаване досега и взаимодействието му с органите на съдебната система" с изказвания ще се включат главният инспектор г-жа Теодора Точкова, председателят на ВКС г-н Лозан Панов, заместник председателят на ВАС г-н Боян Магдалинчев, главният прокурор г-н Сотир Цацаров, представляващият ВСС г-жа Соня Найденова и председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова.

 По темата от втората част на събитието „Статут на Инспектората. Ефективност на упражняваната дейност и ролята на ИВСС за осъществяване на целите, заложени в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система" свои идеи ще представят проф. д-р Пенчо Пенев, председателят на Съюза на юристите в България г-н Владислав Славов, проф. д-р Даниел Вълчев и националният омбудсман г-н Константин Пенчев.

 Гости на кръглата маса са конституционни съдии, членове на ВСС, инспектори и експерти от ИВСС, представители на апелативните съдилища и прокуратури в страната, представители на ЕК в България, представители на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи, медии.

П Р О Г Р А М А

КРЪГЛА МАСА

НА ТЕМА:

„ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - СУБЕКТ ИЛИ ОБЕКТ НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ"

09:00 ч.-09:30 ч.  Регистрация

ОТКРИВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА

09:30 ч.-09:45 ч.

Встъпителни слова:

- г-жа Теодора Точкова - Главен инспектор в ИВСС

- г-н Данаил Кирилов - Председател на Комисията по правни въпроси на НС

- г-н Христо Иванов - Министър на правосъдието

ПАНЕЛ I

„ДЕЙНОСТТА НА ИВСС ОТ НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ ДОСЕГА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА"

09:45 ч.- 11:30 ч.

- Г-жа Теодора Точкова - Главен инспектор в ИВСС - Дейността на Инспектората към ВСС за периода от създаването му до настоящия момент

- Г-жа Соня Найденова - Представляващ ВСС - Назначаване, кариерно развитие и дисциплинарна отговорност на съдии, прокурори и следователи. Важността на политиките по кариерното развитие за повишаване на ефективността на правораздавателната дейност. Дисциплинарна дейност. Взаимодействие с ИВСС - настояще и перспективи за развитие

- Г-н Лозан Панов - Председател на ВКС - Нуждата от единна съдебна практика за установяване и утвърждаване на предвидимост на правораздаването. Способи за уеднаквяване на съдебната практика и взаимодействието с ИВСС в тази насока

- Г-н Георги Колев - Председател на ВАС - Нуждата от единна съдебна практика за установяване и утвърждаване на предвидимост на правораздаването. Мерки за преодоляване на противоречива съдебна практика по дела, образувани по жалби срещу дисциплинарни наказания на магистрати. Сътрудничество с ИВСС и ВСС

- Г-н Сотир Цацаров - Главен прокурор - Сътрудничество между прокуратурата и Инспектората в борбата с корупцията сред съдии, прокурори и следователи. Възможности за развитие

- Г- жа Ралица Негенцова- Председател на Висшия адвокатски съвет - Дейността на Инспектората от гледна точка на адвокатурата. Перспективи за сътрудничество.

11:30 ч. - 12:00 ч. Кафе пауза

ПАНЕЛ II

„СТАТУТ НА ИНСПЕКТОРАТА. ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАЖНЯВАНАТА ДЕЙНОСТ И РОЛЯТА НА ИВСС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА"

12:00 ч. - 13:30 ч.

- Проф. д-р Пенчо Пенев - съдия в Конституционния съд (1991 - 1997) - Нуждата от съдебен инспекторат.  Правна същност и статут на Инспектората към ВСС

- Г-н Владислав Славов - съдия в Конституционния съд (2003 - 2012) и председател на Съюза на юристите в България - Правомощия на ИВСС и реализиране на поставените пред Инспектората цели

- Проф. д-р Даниел Вълчев - преподавател и ръководител на проекта „Юридически барометър" на Сдружение „Център за правни инициативи" - Ефективност на ИВСС при упражняване на предоставените му правомощия. Нужда от допълване на правомощията на Инспектората

- Г-н Константин Пенчев - Омбудсман на Република България - Развитието на Инспектората и утвърждаването му като  авторитетен орган за контрол на съдебната власт

13:30 ч. - 14:00 ч. Дискусия. Предоставяне на възможност за становища от страна на представители на съсловните магистратски организации и заключителни думи на Главния инспектор г-жа Теодора Точкова

14:00 ч. Коктейл за участниците. - директно от мястото на събитието - (сградата на Съюза на юристите в България) - Константин Костов


Радио К2 - директно от мястото на събитието
11.55 - Интервю на д-р проф. Даниел Вълчев, преподавател и ръководител на
проекта „Юридически барометър" на Сдружение „Център за правни инициативи" - директно от мястото на събитието - (сградата на Съюза на юристите в България) - Константин Костов


Радио К2 - директно от мястото на събитието

10.00 - Заседание на Министерския съвет. Дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ А НАГРАЖДАВАНЕ НА ОГНЯН КОЛЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

Внася: министърът на здравеопазването

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2014 Г.

Внася: министърът на икономиката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПУБЛИКУВАНЕТО В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА 119 НАБОРА ОТ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №103 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2015 Г.

Внася: министърът на туризма

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Внася: министърът на младежта и спорта

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Внася: министърът на финансите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЕ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Внася: министърът на земеделието и храните

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЯЛА ВОДА, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Внася: министърът на земеделието и храните

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА

Внася: министърът на земеделието и храните

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ"

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на земеделието и храните

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ

Внася: министърът на финансите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА ИРАК, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 11 МАЙ 2012 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на външните работи

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 19 ДО 21 ЮЛИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на икономиката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3393-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА", ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 8 ЮНИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на енергетиката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ СЪС ЗАКОН НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИТЕ, ПОДПИСАНО НА 23 МАРТ 2015 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 И 17 ЮЛИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Внася: министър-председателят

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Внася: министърът на земеделието и храните

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Внася: министърът на културата

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на икономиката

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. - директно от мястото на събитието - (Министерски съвет) - Деница Гацинска

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието
11.10 - Изявление за медиите на Христо Иванов, министър на правосъдието -
директно от мястото на събитието - (Министерски съвет) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието
12.55 - Пресконференция на Лиляна Павлова, министър на МРРБ; Минка
Капитанова, кмет на Гърмен; Мурат Адем, председател на ОбС; Бисер
Михайлов, областен управител на Благоевград - директно от мястото на
събитието
- (Министерски съвет) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

13.00 - Заседание на Висшия съдебен съвет. 

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Обсъждане на извършените от Висшия съдебен съвет дейности, във връзка с регулиране натовареността на съдиите, прокурорите и следователите.

Внася: Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.

2. Договор между Висшия съдебен съвет и „Декстро Груп" ООД и решение на ВСС по Протокол № 23/07.05.2015 г., т.33.6.

Внася: Главен секретар на ВСС. - директно от мястото на събитието - (заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12) - Константин Костов


TEMA: БНБ с нов гуверньор. Какви са очакванията от Димитър Радев? "Ако парламентарните избори бяха днес!" - така периодично започват приказките за политици, партии, коалиции. А„Галъп" определя: в парламента биха попаднали 5 сигурни партии, а още две имат реалистични шансове. Това показват данните от ежемесечния Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл". Изследването е направено между 26 юни и 2 юли сред 1011 души. Петте сигурни са ГЕРБ (23,7%), БСП (15,2%), ДПС (7,3%), Реформаторският блок (4,7%) и Патриотичният фронт (4%). Двете други са „Атака" (2,6 на сто) и АБВ (1,4 на сто), като шансовете на „Атака" са видимо по-добри, коментират от агенцията. Седмици преди края на политическия сезон и постепенното начало на същинската кампания за местните избори социологическите данни продължават да изглеждат стабилно. В последните няколко месеца доверието в правителството се движи на нива около 30%, а недоверието - около 60%, показват данните на „Галъп". Доверието в парламента се колебае около и под 20%, а недоверието - около и над 70%. Три четвърти от българите искат промяна в начина на управление на общините. Вашият анализ, вашите изводи и прогнози на тези данни? 43-то Народно събрание стартира с главната цел реформи. Все повече гласове се чуват за отлагане на реформите след местните избори, за да се види новото съотношение на политическите сили и политическата тежест на всяка от тях. Има ли основание подобна идея? Ще успеят ли народните представители да реализират поне някои от сериозните промени у нас до местните избори? До къде стигнаха здравната, пенсионната, образователната, съдебната реформи? Ще има ли изменения в Изборния кодекс? Ще се случи ли и обявената на дневен ред промяна в Конституцията след като няма политически съгласие? Кои са линиите на противоречия? Къде и как ще се търси компромис между всички партии и коалиции в НС? Ще се постигне ли намерението и обещанието за консенсус по горещите теми в обществото? Резултатите от ключовото събитие в Европа и в света - преговорите в евроструктури за  Гърция. Защо се разделиха мненията на Германия и Франция? Какво ще се случи с Гърция сега, какви са основните сценарии за нейното развитие? Какво ще се случи с еврозоната и ЕС? Какво ще се промени в Европа и в света? Най-важното за България, за нас българите, след референдума от 5 юли в югозападната ни съседка? Блокирано е повишаването на цените на тока у нас до Новата 2016 г., т. е. местните избори задържаха цените на електрическата енергия. Какво очакваме да се случи през следващите 6 месеца? Как ще се решат огромните проблеми в енергетиката? Няма ли отново управниците след Нова година да се оправдават със замразените цени и скока в цената да бъде непоносим в началото на 2016 г.? Ще има ли реформи и преструктуриране или пак ще ни натоварят непосилно нас, крайните потребители?  Рекорден спад на лихвите по депозитите, показват последните данни на БНБ. Средните лихвени проценти са най-ниските от 15 години насам. От година и половина българите имат повече заделени пари, които обаче се множат по-бавно. Средно банките предлагат 1,89% лихва върху депозитите. През 2000 г., откогато е статистиката на БНБ, спестяванията са били олихвявани с между 4 и 5 на сто. Според икономистите причината за ниските лихви е, че банките са натрупали прекалено много ресурс, а не отпускат достатъчно кредити. Какви още обстоятелства свалиха рязко лихвите? Какво е отражението върху икономиката?


13.30 - Десислава Атанасова, народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ,
председател на Временната комисия за КТБ, зам.-председател на Комисията
по правни въпроси,  член на Комисията по външна политика.

Докладът за КТБ е окончателно представен и през следващата седмица ще влезе в пленарна зала. В него се съдържат всички факти и изводите на представителите на всички парламентарно представени политически сили. Достатъчно ясно е за обществото, че Временната комисия си свърши надлежно и обективно работата, с което се стигна до реални изводи. Новият гуверньор на БНБ Радев е с висок професионализъм в банковото дело. Последните данни на Галъп сочат: предимство на ГЕРБ, стабилност на ситуацията и признание за управляващата коалиция.


Радио К2 - директно от мястото на събитието

14.30 - Съвместно заседание на Комисията по външна политика и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Дневен ред:

1. Изслушване на г-жа Меглена Кунева - Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, относно целите и приоритетите на българското правителство в рамките на Люксембургското председателство на Съвета на ЕС. - директно от мястото на събитието - (пл. „Княз Александър I" №1, зала 3 ) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

14.30 - Заседание на Комисията по правни въпроси. Дневен ред:

1. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието г-н Христо Иванов, на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.06.2015 г.

3. Проект за решение за спиране на публичната процедура за избор на управител на Българската народна банка, открита с приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание с решение на Народното събрание от 10.06.2015 г., обн. ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 г., № 554-02-58, внесен от ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ на 07.07.2015г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерски съвет на 03.07.2015 г.

5. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 502-01-55, внесен от Министерски съвет на 06.07.2015 г.

6. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 502-01-56, внесен от Министерски съвет на 06.07.2015 г.

7. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и група народни представители на 08.07.2015 г. - директно от мястото на събитието - (пл. „Княз Александър I" №1, зала 238) - Константин Костов

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието
18.55 - Интервю на Явор Нотев, народен представител от ПГ на Атака, зам.-
председател на 43-то НС - директно от мястото на събитието - (пл. „Княз
Александър I" №1, зала 238) - Константин Костов


15.15 - Мариана Бояджиева, народен представител от ПГ на „БСП-лява България", член на Комисиите по културата и медиите и по образованието и науката

БСП не гласува за Димитър Радев, защото това си е едно политическо назначение. В последните седмици изключително натоварен парламентарен живот. Много шум и приказки за реформите от управляващите и дори партиите от управляващото мнозинство започнаха и остра надпревара за броя и количеството реформи. Очевидно количеството не води до качество и затова възникна и  предложението да се отложат след местните избори. БСП вече сериозно показва ясна и реална законодателна дейност от леви позиции, но все още не сме си върнали доверието на нашите избиратели.


17.30 - Султанка Петрова, народен представител от ПГ на КП ПФ - НФСБ и ВМРО, член на Комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването

ПГ на ПФ не може да гласува доверие на Димитър Радев, защото си имахме наш кандидат и освен това Радев запазва целия дискредитиран екип на подуправители. От месечните изследвания на Галъп най-важният извод е, че 3/4 от населението иска промяна в местната власт. ПФ не одобряваме идеята на Местан да се отлагат реформите след местните избори.


Радио К2 - директно от мястото на събитието

17.50 - „Успяваме с парите на Европа" - съвместна рубрика на Радио К2 и Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Рубриката е финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони". Днес Ви представяме Община Баните, обл. Смолян и Райчо Данаилов, кмет на община Баните, с реализиран проект по Мярка 321 „Доизграждане на пречиствателно съоръжение в село Оряховец, община Баните."


Радио К2 - директно от мястото на събитието

18.10 -„Пари за вашия бизнес" - съвместна рубрика на Радио К2 и Министерството на икономиката. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще. Днес Ви представяме Делян Павлов и „Дейта системс" с реализиран проект „Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни изследвания".

 

 

 

18.20 - Димитър Делчев, народен представител, секретар на ПГ на КП РБ, член на Комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред
Закон за превенция на корупцията, внесен от Меглена Кунева, който бе приет на първо четене бе във фокуса на Комисиите по правни въпроси. Отлагането на реформата е убиване на реформата и Местан го знае това. ГЕРБ трябва да се включат в преговорите с другите партии и особено с АБВ и да се обединят и да застанат зад промените.  Надеждата ни е Радев да управлява по нов открит начин БНБ и да гарантира стабилността на банковата система. Разочаровани сме от оставането на старите подуправители. Резултатите на „Галъп" показват, че хората одобряват сегашната формула на управление
и стабилността  у нас.


18.35 - Росен Петров, народен представител от ПГ на БДЦ, член на Комисиите по културата и медиите и по вероизповеданията и правата на човека

Моите очаквания са за една успешна работа на Димитър Радев, който е добър избор показа и позитивната реакция на останалите банкери. БДЦ също участва в изследванията с около 1%, което е доказателство, че за нас властта не е самоцел. БДЦ заема една много принципна позиция по всички обсъждания, което би следвало да се оцени от избирателите. Позитивно е решението на РБ да се срещнат  и да разговарят по реформите.


19.20 - Данаил Георгиев, зам.- председател на ПП „Движение 21"

Димитър Радев е финансов експерт с голяма професионална дейност. Изборът му остави усещането за предварителна политическа договорка. Данните на Галъп показва политическа стабилност, запазване на съотношението между политическите сили, най-голямата партия са негласуващите. Реформите едва ли ще се приемат реформите и очевидно те ще останат след местните избори. Най-
важното за България след сагата Гърция е да се внимава непрекъснато със стабилността на финансите.

 

Клип на деня:

Обръщение на „Радио К2": Българи! Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие, ще решите. Но, преди да действате, чуйте тези думи, преживейте тази музика и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите?

Радио К2 Христо Иванов, министър на правосъдието: Изискват премиерът Борисов да оглави борбата с корупцията, съдебната реформа, здравната, пенсионната, да стане президент.  Да не е "кралят-слънце" за Реформаторския блок? Може ли да "огрее" навсякъде Бойко Борисов?
Радио К2 пита  проф. д-р Даниел Вълчев, преподавател и ръководител на проекта „Юридически барометър" на Сдружение „Център за правни инициативи": Премиерът Борисов поиска ефективност на наказателния процес, нов ВСС, разделен на две части и повече функции на ИВСС, какво пречи тези неща да се случат? Изискват премиерът Бойко Борисов да оглави борбата с корупцията, съдебната реформа, здравната, пенсионната, да стане президент.   Да не е "кралят-слънце" за Реформаторския блок? Може ли Бойко Борисов да "огрее" навсякъде?
Радио К2 пита Явор Нотев, народен представител от ПГ АТАКА, зам.-председател на 43-то НС: Изискват премиерът Бойко Борисов да оглави борбата с корупцията, съдебната реформа, здравната, пенсионната, реформата в енергетиката, да стане президент.   Да не е "кралят-слънце" за Реформаторския блок? Може ли да "огрее" Бойко Борисов навсякъде ?    Премиерът Борисов поиска ефективност на наказателния процес, нов ВСС, разделен на две части и повече функции на ИВСС - ще лобирате ли те да се случат? Реални ли са притесненията, че депутатите могат да се поддадат и да смекчат антикорупционния закон? Очаквате ли силно лоби срещу него?

Радио К2 пита Лиляна Павлова: ОССЕ призова България да спре незабавно изселването на роми и разкритикува политическите лидери на страната за използване на езика на омразата. Какви са изводите от тези препоръки и ще допуснете ли разпалване на етническо напрежение около изборите?

Радио К2 пита Христо Иванов: Как ще постигнете съгласие по съдебната реформа с опозицията? Ще се срещнете ли с ДПС, които поискаха премиерът Борисов да оглави съдебната реформа? КС обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за бюджета в частта му за субсидията на съдебната власт. С колко ще бъде увеличен бюджетът на съдебната власт?

Радио К2 пита Лютви Местан: ДПС меси ли се в независимостта на БНБ и новия гуверньор с искането си предварително да бъдат обявени имената на подуправителите на „Банков надзор", „Емисионно" и „Банково"?

Радио К2 пита Йорданка Фандъкова, кмет на София: БСП задават въпроси за директора на дирекция „Сигурност" в Столична община г-н Красимир Димитров и информации, които не засягат пряко работата му, а са свързани с негова съмнителна дейност и отнет достъп до класифицирана информация. Вярно ли е? София вече има „Квадрат 500", скоро ще има и най-големия музей на открито, какви са следващите стъпки и проекти за развитие на културата в столицата, които предвиждате?
Радио К2 пита Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика: Клатят ли РБ и ПФ коалицията, ще потърсите ли диалог с тях по пенсионната реформа? Съмнявате ли се, че предложените промени в сектора ще бъдат приети от Народното събрание, докато депутатите излязат в лятната ваканция? Изискват премиерът Бойко Борисов да оглави борбата с корупцията, съдебната реформа, здравната, пенсионната, реформата в енергетиката. Да не е „кралят-слънце" за Реформаторския блок? Може ли Бойко Борисов да „огрее" навсякъде?
Радио К2 пита Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Изискват премиерът Бойко Борисов да оглави борбата с корупцията, съдебната реформа, здравната, пенсионната, реформата в енергетиката, да стане президент. Да не е „кралят-слънце" за Реформаторския блок? Може ли да „огрее" навсякъде Бойко Борисов? Отговорен ли е бизнесът към околната среда и пълноправен партньор ли е в опазването й?
Радио К2 пита Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Каква част от средствата по ОП „Региони растеж" могат да се използват за развитие на културата и проекти по опазване на културното наследство в България?

Радио К2 пита Георги Андонов, народен представител от ГЕРБ, член на комисията по земеделие и храни: Какво е значението на дискусията с еврокомисар Фил Хоган за земеделската общност? Защо ЕК не подпомогне българските млекопроизводители, които понесоха сериозен удар от руските санкции и отпадането на квотите за мляко? В Европа знаят ли, че българското кисело мляко съдържа два вида бактерии, които имат доказани лечебни и диетични качества?
Радио К2 пита Волен Сидеров, председател на ПГ на Атака: Можете ли да докажете, че има политически натиск по делото срещу Вас? Участвате ли в политическо лоби против съдебната реформа, има ли такова лоби?
Радио К2 пита Фил Хоган, европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони: Какви са възможните варианти за още помощ от страна на ЕК за земеделските производители в България и ЕС? Какво е необходимо да направи България, за да не бъде изпълнението на новата Програмата за развитие на селските райони - „задоволително", както старата, а „отлично"?
Радио К2 пита д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на София: Опитвате се да разкривате и опазвате културното наследство на София или само градите лъскав имидж на столицата? Ще бъде ли този проект част от Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика"?

Радио К2 пита Десислава Танева, министър на земеделието и храните: Какъв е резултатът от срещата Ви с еврокомисаря по земеделие Фил Хоган? Кога земеделците от Централна и Източна Европа, в частност българските земеделци, ще започнат да получават субсидиите, получавани от техните колеги в Западна Европа, за да не бъдат поставяни в неравностойно положение на общия пазар?
Радио К2 пита съдия Евелина Папазян: Делото срещу бившият шеф на СГС Владимира Янева какъв тест ще бъде за новото ръководство на съда? Възможно ли е да се стигне до поредица от отводи на съдии?

Радио К2 пита Михаил Миков, председател на ПГ на БСП лява България: Намаляването на ДДС в различните области ще намали с 50 млн.лв. приходите, но в какъв финансов размер ще са ползите за домакинствата? Имате ли финансови разчети за това?

Радио К2 пита Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Премиерът Борисов и председателят на ЕК Юнкер потвърдиха, че България е отличен партньор на ЕС. Има ли опасност от намаляване на средствата по ОП "Околна среда"?

Радио К2 пита Соня Найденова, представляващ Висшия съдебен съвет и Временната комисия относно промените в Конституцията и ЗСВ: Има ли решение ВСС на уравнението за старт на съдебната реформа? Доколко становището на всеки един апелативен район ще повлияе на текстовете за промени в Конституцията и ЗСВ, не са ли тези резултати само проформа?

Радио К2 пита Сотир Цацаров: Кое е решението на уравнението - старт на съдебната реформа?
Радио К2 пита Божидар Лукарски, министър на икономиката: Има ли и какви са загубите за българската икономика до момента от кризата в Гърция - ако да, как ще ги възвърнете?

Радио К2 пита Радан Кънев: Министрите-реформатори „Б" отбора ли са на премиера Борисов? Как ще се намери компромис между всички партии и коалиции в НС за  промените в  Конституцията?

Радио К2 пита Емил Димитров-Ревизоро: КС образува дело за правилата за избор на нов управител на БНБ, но според бившия конституционен съдия Димитър Гочев, правилата са в сила и могат да се прилагат до произнасянето на КС, което значи, че дори правилата да бъдат обявени за противоконституционни, ако изборът на нов управител на БНБ е направен по-рано, той е законен. Вашият коментар?

Радио К2 пита Алексей Петров и неговият адвокат, Васил Василев :  Вярвате ли в българското правосъдие? Възможно ли е да се окажете жертва на натиска от ЕС за активна борба и резултати срещу организираната престъпност? С оглед продължителността на делото, смятате ли, че то ще бъде разгледано най-после в разумен срок от независим и безпристрастен съд?
Радио К2 питаТеменужка Петкова, министър на енергетиката: Заради кризата в Гърция има ли вече въпросителна по въпроса с интерконектора с южната ни съседка? Има ли изкуствено задържане цената на тока, може ли да се очаква повишаване в близките месеци или след Нова година?
Радио К2 пита Меглена Кунева, вицепремиер по координация на европейските политики и институционалните въпроси, председател на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет: Какви ще са работните отношения между бъдещото Бюро за борба с корупцията и Националния съвет по антикорупционни политики? Оформя ли се вече лоби срещу антикорупционния закон,
очаквате ли да има силно такова? Реални ли са притесненията, че депутатите могат да се поддадат и да смекчат закона?

Радио К2 пита Христо Иванов: Ако не се случи съдебната реформа, каква ще бъде Вашата отговорност, като министър на правосъдието?
Радио К2 пита Димитър Лазаров: Ще се случи ли съдебната реформа, след като промените в Конституцията бяха отхърлени на първо четене от временната комисия?

Радио К2 пита Михаил Миков и Атанас Мерджанов: Ако вълна от безработни българи от Гърция залее страната, готова ли е БСП, като социална партия да ги защити и да се бори за тях? Конституционният съд образува дело за правилата за избор на нов управител на БНБ, това забавяне на избора, което подкрепихте, какви ще са последствията от него? Георги Кадиев ще донесе ли  още разединение в БСП при избора на кандидат-кмет за София? Предвиждате ли коалиции за местните избори, с кого и в кои области, имате ли вече договорки?

Радио К2 пита Калоян Топалов, председател на Софийски градски съд: Как ще направите така да създадете доверие сред обществото и колегите си, че делата в СГС се разпределят справедливо и безпристрастно? Как ще изчистите името на СГС с оглед скандалите около предишните председатели?

Радио К2 пита Лозан Панов, председател на ВКС: Конституционният съд образува дело за правилата за избор на нов управител на БНБ, вашият коментар? Бави ли някой нарочно съдебната реформа, кой и как? Подкрепяте ли премиера Борисов, съдебната реформа да се съсредоточи върху съкращаване и ефективност на наказателния процес?

Радио К2 пита Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа": Достатъчно влиятелна и силна ли е КТ „Подкрепа" да застава зад всяко искане за реформа и всеки проблем на държавата? Премиерът Борисов ли трябва да се намеси, за да се решат проблемите в МВР?
Радио К2 пита Йорданка Фандъкова: Периферията на София има по-модерно училище от центъра, с какви други обекти отговаряте на критиците си, че периферията на София не е гето? Като бивш учител и директор, кое е най-важното качество, което Ви помага в управлението на Столична община?
Радио К2 пита Цветан Цветанов, председател на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на ГЕРБ: Ще постигнете ли 14-та изборна победа и ако „да", какво ще означава това за България? БСП ще се сблъскат челно с вас на изборите в София, имат ли шанс Корнелия Нинова, Калоян Паргов или Георги Кадиев срещу Фандъкова?

 

Радио К2 пита Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи: Кога и с какви действия ще се преборите с общественото недоверие и нуждата от спокойствие в системата на МВР? Какви законодателни промени и мерки ще инициирате, за да подобрите сигурността?

Радио К2 пита Георги Костов, главен секретар на МВР: Съкратени са 2000 щатни бройки в МВР, защо няма пари за извънреден труд и за полицаите на границата, като бюджетът на министерството е същият като миналата година?

Радио К2 пита Валентин Попов, председател на СФСМВР: Ще се решат ли проблемите в МВР, ако министър Бъчварова и шефът на пожарната безопасност подадат оставки и как ще се случи това? Един път искате оставки, друг път протестирате, след това се отказвате и от двете, и водите преговори, знаете ли изобщо как да защитите интересите на служителите в МВР?

Радио К2 пита Любомир Христов, заместник-кмет "Транспорт и транспортни комуникации ": Как ще гарантирате сигурността на пътя за пешеходци и водачи, и качеството на настилката? В Студентски град новият асфалт там е много привлекателен за джигитите на пътя, с които е познат районът, как ще ги спрете, за да няма трагични случаи? Кандидатът за кмет Вили Лилков предлага заплащането в градския транспорт да става на входа на транспортното средство, защо не го направихте досега и общината да спре да губи милиони от гратисчии? Как частните съдебни изпълнители ще съберат неплатените глоби в градския транспорт от ромите, защо те не плащат и не се глобяват?
Беновска пита Томислав Дончев и Теменужка Петкова: Не става ясна в тази времева рамка как ще бъдат разположени финансовите разчети, говорите за това, че ще се намали трупането на ежемесечния дефицит в НЕК и ще се намалят административните разходи и злоупотребите с държавните помощи, кога ще стане ясно това в цифри? Докога ще задържите цената на тока и той няма да се увеличава? Г-н Дончев, знаете ли, че Министерството на енергетиката не разполага със списък на дружествата, които са собственици на ВЕИ-та, знаете, че това е един чувствителен въпрос в държавата? Ще направите ли необходимите действия това да се състави и ако трябва да бъде огласено? Кои надделяха - работодателите и синдикатите над правителството или правителството просто беше се забавило с мерките?

Беновска пита Валери Симеонов и Красимир Каракачанов: От 7-те точки сте с незадоволително отношение по 2, които ще продължите да контролирате. Вие в момента не направихте ли по-скоро пиар на ГЕРБ, колко са мили, любезни, заедно с Реформаторите, към Вашите искания и как бързо се справят с проблемите, които Вие сте им поставили? Казахте, че ще продължите да упражнявате контрол върху МВР, ще контролирате ли работата на Румяна Бъчварова, как и доволни ли сте от нейната дейност, като министър на вътрешните работи? Казахте - „Марица Изток" 1 и 3 злоупотреба с 1,2 милиарда досега, откога досега и в какви области?

Радио К2 пита Георги Близнашки, екс-служебен министър-председател: Трябва ли да се пита КС дали ВНС или ОНС трябва да извърши съдебната реформа? Засяга ли се формата на държавно управление с така направените предложения за промени? Ще има ли реформа без ВНС? Ако не се проведе тази съдебна реформа до Нова година, дали това ще се счита за неуспех на правителството и министъра на правосъдието Христо Иванов? Кой трябва да е идеологът и водачът на реформата - изпълнителната, законодателната и/или съдебната власт? 
Радио К2 пита Константин Пенчев, обмудсман на Република България: Трябва ли да се пита КС дали ВНС или ОНС трябва да извърши съдебната реформа? Каква трябва да бъде философията на съдебната реформа и коя е
най-важната промяна, която трябва да се реализира чрез промените в Конституцията, ЗСВ и съпътстващите ги закони? Ще успее ли 43 НС да осъществи съдебна реформа? Кой трябва да е идеологът и водачът на реформата - изпълнителната, законодателната и/или съдебната власт?
Радио К2 пита Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, Павел Войтуник, председател на Централното антикорупционно бюро на Полша и Марин Мърчела, член на Върховния съд на Хърватия и председател на ГРЕКО: Поканихте г-н Войтуник и г-н Мърчела, за да измиете скандала около срещата с Моника Маковей ли? Щом не можете да предложите одобряем кандидат-кмет за София, как тогава ще предложите подходящия за борбата с корупцията по високите етажи на властта? Кой е Вашият кандидат за шеф до момента, имате ли такъв и докога ще чакаме, за да чуем предложенията? Как трябва да изберем правилния човек, който да оглави борбата с корупцията - с помощта на психолог, с конкурс или по друг начин? Ако е грешният човек какво следва? 
Радио К2 пита Йорданка Фандъкова, кмет на София : Опонентът Ви за кметското място, Вили Лилков, обяви над сто идеи, с които да разреши проблемите на София, осъществими ли са те? Какво мислите за идеите да се ликвидира „Софийски имоти" и да се възстанови жилищното строителство от Софийска община? Години наред къщата на Иван Вазов беше красена от един циничен, червен надпис, толкова ли нямаше средства за ремонт - все пак това е домът на Вазов? 

Радио К2 пита Ваньо Шарков, зам.-министър на здравеопазването: Какви са гаранциите, че няма да се повтори разбойническата приватизация в болниците? Структуроопределящи болници ще бъдат ли приватизирани и как ще се гарантира конституционното право на здравеопазване? Ще се съобразите ли с отрицателното становище на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по Закона за лечебните заведения и съгласен ли е законът за агенцията?

Беновска пита Валери Симеонов, отговаря и Красимир Каракачанов: Какво си говорихте с министър-председателя два часа? Какво е решението на министър-председателя, изпълнява ли тези седем условия или ги оспорва? Кои условия са изпълнени? Накъде клоните, какъв беше духът на разговора? От какво няма да отстъпите от тези седем точки и с какво ще направите компромис? Г-н Цветанов какво търсеше на тази среща? Не казахте докъде ще стигнете, точките са неизпълними, част от тях, или не си давате ясна сметка, в много бърз срок не могат да бъдат изпълнени? С кого имате срещи, с реформаторите? Вие какво обещахте, г-н Симеонов и г-н Каракачанов, на Бойко Борисов? Борисов поиска ли ви нещо?

Радио К2 пита Божидар Лукарски, министър на икономиката отговаря и Живка Габрова, ликвидатор на „Мини Перник" ЕАД : Имате ли списък на неработещите мини в България? Те консервирани ли са и охраняват ли се? Ще се обърнете ли към Минно-геоложката камара и индустриалците в миннодобива под някаква форма, дори безплатно за държавата, но заради сигурността да се погрижат, в името на корпоративната социална отговорност, за изоставените минни находища?

Радио К2 пита Сотир Цацаров, главен прокурор: Подкрепяте ли напълно премиера Борисов съдебната реформа да се съсредоточи върху съкращаване и ефективност на наказателния процес?

Радио К2 пита Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи; Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България; Гроздан Караджов, народен представител, председател на Комисията по транспорта, информационните технологии и съобщенията и Валери Борисов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Подкрепяте ли идеята на вицепремиера Томислав Дончев, да се намали дефицитът на разбиране проблемите между администрация и бизнес, и служителите за кратко да отидат при хората, които обслужват? Какви са европейските практики да се намали дефицитът на разбиране проблемите между администрация и администрация, администрация и бизнес, администрация и граждани? Как може да се намали дефицитът на разбиране проблемите между администрация и администрация, администрация и бизнес, администрация и граждани?
Радио К2 пита Антон Герунов, началник на политическия кабинет на Румяна Бъчварова, заместник-министър председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи: Кой е лакмусът за успех на един министър на вътрешните работи в обстановката на битова престъпност и етническо напрежение в България? Как може да се намали дефицитът на разбиране проблемите между администрация и администрация, администрация и бизнес, администрация и граждани?

Радио К2 пита Йорданка Фандъкова: Как оценявате жеста на посолството на Израел и израелската бизнес общност, които даряват спортна площадка на възрастни хора с увреждания, по случай възстановяването на 25-годишните отношения между България и Израел? Защо не свикате извънредна сесия на СОС по сигурността за бежанския наплив и тлеещото напрежение между роми и българи в някои квартали на София?

Радио К2 пита посланика на Израел Шаул Камиса Раз: Този специален жест към София и България на посолството на Израел и израелския бизнес, свързан с дарение на спортна площадка за възрастни хора с увреждания, как се позиционира в контекста на отношенията между Израел и Столична община от управлението на ГЕРБ, на кметовете Борисов и Фандъкова, и възстановяването на 25-годишшните дипломатически отношения между България и Израел?

Радио К2 пита Менда Стоянова: Ще бъде ли бламиран изборът на нов управител на БНБ, заради питането до КС, инициирано от депутата от ПФ Емил Димитров - Ревизоро, подкрепено и от други партии?

Радио К2 пита Корнелия Нинова, отговаря и Филип Попов: След като БСП няма свой кандидат за управител на БНБ и не носи отговорност за управлението като опозиция, защо не оставите управляващите да избират и да носят отговорност?

Радио К2 пита Найден Зеленогорски: Радан Кънев подклажда ли напрежение в РБ около местните избори? Ще се разпадне ли сложната конфигурация РБ, ако не постигнете обединение за местните избори?

Радио К2 пита Томислав Дончев: Каква заявка дава България с участието си с финансова подкрепа от 100 млн.евро в плана "Юнкер" и каква възвращаемост очакваме?

Радио К2 пита Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните: Какви са поуките и грешките от изминалия програмен период, които сте си извадили? Вицепремиерът Томислав Дончев изготви специален Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, кои са проблемите в сектор земеделие, които този закон решава?

Радио К2 пита Николай Ненчев: Кажете ясно кога и от кого е договорено настаняването на тежка НАТО-техника в България, президентът Първанов каза, че такова нещо през 2006 г. не е договаряно?

Радио К2 пита Десислава Танева: Обявихте кои сектори ще бъдат укрепени по ПРСР 2014-2020, но кои секторни политики в областта на земеделието ще останат недофинансирани от европейските фондове?

Радио К2 пита Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика: Според ВСС и ВАС трябва да се свика ВНС за промени в Конституцията относно съдебната власт - ще го направите ли? Може ли България да измести Гърция от водещата й позиция в региона и да стане новата любимка на ЕС?

Радио К2 пита Михаил Миков: Провеждате пленум навръх Видовден. Видовден ли е днес за БСП? По-полезни ли ще бъдат Кристиян Вигенин и Антон Кутев извън Изпълнителното бюро? Казахте ли си всички истини в БСП, какво остана скрито? БСП готова ли е да бъде победител на местните избори и в кои областни градове? 

Радио К2 пита Вили Лилков: Харесва ли ви политически Радан Кънев да скача като зайче срещу лъва Бойко Борисов?  Кое е най-важното Ви предизборно обещание? Защо смятате, че можете да се преборите с Йорданка Фандъкова, в какво ще я победите и как? Ще има ли единна регистрация и предизборно споразумение в РБ за местните избори, докъде стигнаха консултациите?

Радио К2 пита Теменужка Петкова, Васил Велев, Пламен Димитров: Работодателите спирате ли протестите? Защо синдикатите и бизнеса не протестирахте, когато се затвориха 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй"? Министър Петкова, имате ли кураж да отстоявате стратегически важни енергийни проекти за България и как го правите? Трябва ли да се преразгледа мораториума върху АЕЦ „Белене" и какво ще правим, когато Русия ни зачеркна от различните видове газови потоци?
Радио К2 пита Николай Ненчев: Премиерът Борисов Ви призова да обясните ясно за НАТО-въоръжението в България, ще го направите ли?
Радио К2 пита Емил Димитров - Ревизоро: Как ще се гарантира банковата стабилност, ако до 10 юли нямаме нов гуверньор на БНБ?

Радио К2 пита Георги Пирински евродепутат и член на ИБ на НС на БСП: Способни ли сте БСП да управлявате България днес ?Реална ли е целта на кабинета „Борисов-2" до 2020г. да намали дела на сивата икономика с поне 1/3 и имаме ли капацитет за това? В кои сфери трябва да се засили борбата с неформалната икономика и с какво ще помогне ЕС?
Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ: Защо синдикатите протестирате днес - "за" или "против" кабинет "Борисов-2"?  Как работниците могат да бъдат спрени и върнати от заетост в сивата икономика? Тясното сътрудничество по наболелите въпроси в държавата между правителство, бизнес и синдикати, може ли да постигне и това, и как ще случи?
Радио К2 пита Йорданка Фандъкова: В Париж французойките ходят на токчета и през зимата, кога ще се случи това и в София? Като се научим как да си показваме културните ценности и зелените площи ли ще заприличаме на Париж, от друга помощ не се ли нуждаем?
Радио К2 пита Пиер Еденбом, кмет на парижкия район „Маре": София е с най-красивате природа от европейските столици по статистика. Как да капитализираме този факт?София е с може би най-лошото качество на въздуха в целия ЕС, какви са решенията, как Париж се справя с този проблем?

Второ изявление на министър-председателя Бойко Борисов,  от заседанието на Европейския съвет, което се провежда на 25и 26 юни в Брюксел

Изявление на министър-председателя Бойко Борисов от заседанието на Европейския съвет, което се провежда на 25 и 26 юни в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС обсъждат въпроси, свързани с миграцията, сигурността и отбраната, заетостта, растежа и конкурентоспособността, както и с предложенията на Великобритания за реформа на ЕС. В рамките на посещението си в белгийската столица премиерът Борисов ще се срещне с министър-председателя на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Дейвид Камерън

Беновска пита Томислав Дончев, Кирил Домусчиев и Димитър Манолов: Ще може ли правителството с цифри и факти да обори мнението, че прави реверанс, да не употребя друг глагол, пред бизнеса и се поддава на неговия натиск и ако въведете италианския данък „Робин Худ", как ще го кръстите - „Бат Бойко Батман" ли, по прозвищата, с които Бойко Борисов го наричат? Не е ли безсмислено и даже конфронтационно работодателите да протестирате в петък, не го разбирам като протест в подрепа за реформата? Борисов каза, че ще се присъедини към протеста, поканихте ли го? Синдикатите ще подкрепите ли протеста в петък, защото очевидно ще бъдат въвлечени ваши синдикални членове? Ще искате ли оставка?

Беновска пита Даниел Митов, отговаря и Димитър Кюмюрджиев: Имате ли писмено уведомление от НАТО, макар и чрез посланик Марси Рийс, за това какво оръжие на НАТО и къде ще се разполага, защото вчера изтече информация, че посланик Рийс е отказала информация на военния министър къде и какво ще се разполага? Има ли някакъв руски протест по повод разполагането на оръжието в определените държави, в това число и в България? Кога ще бъдат съобщени техническите параментри за това какви оръжия ще дойдат за учение, когато се разположат ли? Защо винаги се поражда напрежение в обществото?

Радио К2 пита Сотир Цацаров: Заявихте, че се провежда съдебна реформа, не по същество, а показно, пред микрофоните. Каква е ролята на прокуратурата, за да има върховенство на закона в България? Има ли конфликт между Вас и министъра на правосъдието Христо Иванов?
Радио К2 пита Румяна Бъчварова: Как ще намерите най-доброто решение за реформи в МВР, за да не изгубите Вие и премиера Борисов крехкото доверие на служителите от системата?

Радио К2 пита Христо Иванов: Получихте ли подкрепата на ДПС за съдебната реформа? Главният прокурор Цацаров заяви,че се провежда съдебна реформа, не по същество, а показно, пред микрофоните. Каква е ролята на прокуратурата, за да има върховенство на закона в България?

Радио К2 пита Корнелия Нинова: БСП-лява България ще инициира ли по-радикални опозиционни действия, като искане на вот на недоверие по темата здравеопазване? Водите ли разговори с други опозиционни политически сили за съвместни действия?

Радио К2 пита Лиляна Павлова: Прекалено услужливо ли е правителството към бизнеса или подкрепата ви дори трябва да се засили?

Радио К2 пита Ивайло Калфин: Международната организация на труда има ли и какви препоръки към България?

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси на Република България: По К2 заявихте, че Борисов трябва да оглави борбата срещу корупцията- на колко парчета да го разкъсаме и РБ няма ли кадри- нали сте във властта?
Радио К2 пита Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата: Усеща ли бизнесът подкрепата на правителството - къде и как тя трябва да се засили?

Радио К2 пита Камен Михов, член на УС на АПБ, Национален представител на РБ в Евроджъст: Има ли роля Евроджъст в изготвянето на съдебната реформа, искано ли е вашето експертно мнение по нея и от кого?

Радио К2 пита вицепремиер Ивайло Калфин и швейцарския посланик Денис Кнобел: Приложим ли е швейцарският модел на Балканите за интегриране на малцинствата и как България може да го приложи, съобразявайки се с националните и психологически особености на Балканите, за да се превърнем в мултинационална държава по подобие на Швейцария и да ни очаква стабилно икономическо развитие и безоблачно бъдеще?

Беновска пита Мерджанов и Миков: Въпросите ми са няколко, ще започна с един каламбур-" ГЕРБ е голяма, а БСП я дебне отвсякъде".Може да ви послужи за лого на местните избори, сега като го произнасям. Можете ли да ми отговорите г-н Миков, на предстоящия пленум дали Вие ще дадете оценка - ясна, критична на пенсионната реформа, която предстои да влезе в пленарна зала тази седмица? На здравната реформа, която чака своя ред? На съдебната, която на 30-ти юни ще приключи събирането на становищата на представителите на съдебната власт? На случващото се в енергетиката и не на последно място не коментирахте, ще ви помоля да коментирате подадената оставка от Искров, какво значи това според вас, като принципал на БНБ и какво ще се случи? Ще стигнете ли и евентуално до искане на вот на недоверие по някои от тези политики към ГЕРБ за надъхване на вашите избиратели за местните избори?

И последно - кога ще обявите кандидатурата за кметове на големите областни центрове? Благодаря.

Радио К2 пита Димитър Димитров, зам.-председател на КРИБ и Председател на комитет „Здравеопазване" към Конфедерацията: Не се ли нае бизнесът да подкрепя и да настоява за прекалено много реформи? Ще поемете ли отговорност и вие ако те не се случат или се забавят, или само ще протестирате? Може ли да се случи здравната реформа без подкрепата на бизнеса? Кой успех или неуспех ще са лакмус Петър Москов да остане здравен министър или да си подаде оставката?

Радио К2 пита Георги Първанов, председател на АБВ и Мариана Тодорова депутат от ПГ на АБВ: Горят и се разрастват няколко огнища - клатят  ли те правителството и могат ли да го свалят? Доколко сте убедени и защо вярвате в зрелостта на българина да гласува за личности, а не за партии? АБВ поправихте ли си грешката, като помогнахте на БСП да сезира Конституционния съд за дълга от 16 млрд. лв.?

Радио К2 пита Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика: Горят и се разрастват няколко огнища - клатят  ли те правителството и могат ли да го съборят? Синдикат ли е МС на бизнеса и работодателите, както заяви председателят на БСП, Миков?

Радио К2 пита Владислав Горанов: Заявихте вчера, че в България вече не съществува явлението „концентрация на паричен държавен ресурс" в банките, повишавате събираемостта, стабилни са финансовите рейтинги, каква е следващата Ви цел, за да стимулирате инвестициите и бизнесът да усети сигурност?

Радио К2 пита Васил Велев: Очаква ли се  напрежение от страна на работодателите  при реформите в енергетиката, в съдебната, в здравната, в пенсионната системи? Правителството създава ли сигурност на бизнеса, за да има ръст в икономиката?

Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ: Данъкът „Робин Худ" или данък „Бат Бойко" ще помогне да се стабилизира сектор „Енергетика" и цената на тока? Ще поискате ли  оставката на министър Петкова?

Радио К2 пита Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Успяхте ли да стоплите отношенията ни с Русия по време на форума в Санкт Петербург? Позитивна ли сте за резултатите от Вашите срещи и предложения към руските Ви колеги, какво очаквате да се случи?

Радио К2 пита Йорданка Фандъкова, кмет на София: Ще успеете ли да се справите ако ескалира още етническото напрежение в София? Какъв е планът Ви за действие срещу провокациите, за да върнете доверието на гражданите в общинската власт?

Радио К2 пита Михаил Миков, отговаря и Таско Ерменков: Има ли енергийна мафия, която иска да свали и второто правителството на Борисов от власт, както направи с първото? Национално отговорно ли беше решението на правителството на Орешарски и тогавашната ДКЕВР да свалите цената на тока, увеличавайки по този начин дефицитите в НЕК?
Радио К2 пита Делян Добрев, отговаря и Валентин Николов: ДБГ иска, цитирам: „Одит на Сметната палата в енергетиката и да се извадят на светло договорите за изкупуване и доставка на електроенергия, кой на каква цена произвежда, купува и продава електроенергия. ДБГ е срещу предложеното от независимия енергиен регулатор увеличение на тока от 1 юли. Движението също така настоява парламентът да използва правото си да инициира одити от Сметната палата и да поиска такъв за всички държавни предприятия и търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие в сектор енергетика. Това би помогнало да се повиши доверието в този толкова важен сектор в българската икономика и да започнем на чисто, посочи Кунева. По думите й трябва да стане ясно откъде идват тези бюджетни дупки в енергетиката. От ДБГ ще настояват за изслушване на председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов в Народното  събрание. ДБГ посочи още, че решението на партията е в унисон с политическата позиция на СДС и изказаното становище от министъра на икономиката Божидар Лукарски. Коментирайте позицията. Това разрив ли е в РБ, защото председателят на КЕВР Иван Иванов е от ДСБ?

Радио К2 пита Йорданка Фандъкова: Кое ще е най-важното Ви предизборно обещание, като кандидат за кмет на София от ГЕРБ? Които "си играят с огъня" - ще ги спрете ли или етническото противопоставяне ще разклати държавността на България? Казахте, че политически сили се месят в „Орландовци", кои са те?

Радио К2 пита Лютви Местан: ДПС има ли самочувствие да предложи свой кандидат за кмет на София и имате ли национална отговорност, от друга страна, да подкрепите кандидатура на доказал се кмет и управленец, като Йорданка Фандъкова? Политически зрял ли е българският избирател да гласува за личности, а не за партии? Непрекъснатите смени на избирателните системи панацея ли са за преодоляване на кризата в политическото доверие и легитимността на което и да е управление? Каква е истинската цел на предложението Ви за 100% мажоритарност - да свалите Борисов от власт, да управлявате с ГЕРБ или друго?

Радио К2 пита Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: На европейско ниво ли е въздухоплаването в България, как ще направите сектора по-ефективен икономически? Трябва ли закон за дроновете, те могат да са от полза за обществото?

Радио К2 пита Жельо Бойчев и Росен Малинов: Които „си играят с огъня" в България - БСП ще ги спрете ли и каква подкрепа ще окажете на институциите етническото противопоставяне да не разклати държавността на България? Акцент на пресконференцията е кв. „Орландовци", но такива проблеми има и в други квартали, като: „Факултета", „Бенковски", „Красна поляна", „Западен парк", „Слатина", „Зоната" и други. БСП в София ще включи ли в листите си на избираеми места роми за общински съветници, за да ги интегрирате в решаването на проблемите в местната власт?

Радио К2 пита Божидар Лукарски, министър на икономиката: Кое събитие ще е лакмусът за Ваш успешен  мандат? Пет от шестте региона на България са най-бедните в ЕС - защо, как и докога ще се промени тази негативна статистика? 

Радио К2 пита нотариус Красимир Kатранджиев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариална камара на Република България: Монополисти ли сте нотариусите в България и докога това ще е така? Има европейска директива, която забранява монопола на определени юридически професии, но в България тя не се прилага, а вие и частните съдебни изпълнители сте облагодетелствани, защо? Колко стигна мизата за изпитите за назначаване на нотариус, мина ли 100 000 лева?

Беновска пита Теменужка Петкова: Продължава ли да е актуално желанието на бизнеса, Вие, да не сте министър на енергетиката? Вчера, лидерът на КНСБ каза, че предстоят фалити в големи енергийни компании, можете ли да го оборите?

Радио К2 пита Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи: Които "си играят с огъня" - ще ги спрете ли или етническото противопоставяне ще разклати държавността на България? Ще се преборите ли с корупцията по всички високи етажи - съдебна власт, бизнес, медии?

Радио К2 пита Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, отговаря и Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция ОП „Околна среда" в МОСВ : Има ли реален начин да опазим природата от собствената си агресия- мислите ли за драстични законови промени за санкции? В какво ще се изразява опростяването на правилата и процедурите, които да улеснят реализацията на новата ОП „Околна среда"? Какви ще са санкциите за общините, които не изпълняват общинските си програми за подобряване качеството на атмосферния въздух?

Радио К2 пита Корина Крецу, европейски комисар по регионална политика: За първи път в най-новата си история България има министър-председател втори мандат, кой друг знак ще е достатъчен, че страната ни е готова да приключи МСП и влизане в Шенген? Имате ли идеи за нови инструменти за мониторинг на държавие в ЕС, те всички имат проблеми с корупцията и независимата съдебна система?

Радио К2 пита Кунева:  Как вицепремиерите координирате действията си за справяне с циганизацията и битовата престъпност? Как коментирате ставащото в кв. „Орландовци"? Взривовете в Анево лакмус ли са за радикални законови промени и субординацията ни с НАТО? Ефективен министър на отбраната ли е Николай Ненчев?  Каква е готовността на РБ за местните избори?

Радио К2 пита Михаил Миков, председател на БСП и Сергей Станишев, президент на ПЕС: Достойни ли сте Вие и Станишев за имената на Благоев и Димитров? Казахте, че БСП е партия, която може да води, да се съпротивлява и да организира, защо не го правите? Провалихте се в България - защо сте успешен  в Европа? На Вас предлагани ли са пари да се откажете от лидерското място в БСП, какъв е коментарът Ви за тези разкрития?

Радио К2 пита главен комисар Христо Терзийски, директор на ГД „Национална полиция": Битовата престъпност руши държавността - кога и как ще я овладеете?

Радио К2: Българи, вземете се в ръце и сами решавайте съдбата си!

Беновска пита Борисов: Как се решихте да искате равнопоставеност на България със САЩ и Европа? Борисов отговаря: Партньорството ни трябва да е двустранно. Когато не се съобразяваш с народа си, нищо добро не чака една държава.

Радио К2 пита Плевнелиев и Попова: Г-н президент, ако лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се кандидатира за президент, ще си позволите ли да се състезавате с Борисов, който Ви създаде, като президент, или ще се оттеглите? „Програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018"консултирана ли е с Вас или както не знаехте нищо за оставката на Бойко Борисов през 2013-та, така и сега сте подминат? Г-жо вицепрезидент, удовлетворени ли са гражданската Ви и професионалната Ви отговорност към България от работата Ви в екип с Росен Плевнелиев - в какво „да" и в какво „не"?
Беновска пита Джон Кери: За първи път в съвременната история на българо-американските отношения, Вие имате среща с министър-председател на България втори мандат. Как оценява Америка този факт, дава ли Ви сигурност за българо-американските отношения и смятате ли, че е необходимо да подпишете една по-дългосрочна икономическа и логистична програма за сътрудничество с България, например за 20 години, за да стабилизирате и да придадете необратим характер на българо-американските отношения?
Беновска пита Плевнелиев: PR ли си правите срещу Бойко Борисов, който може да Ви е конкурент на президентските избори, с успехите на 2-та служебни кабинета? Избрахте датата 10 ноември, за да си припишете демократизма на датата ли? Много ли беше „смела" постъпката на Марин Райков, който опрости в последния ден, на засекретено заседание 320 милиона лева задължения на БТК - придобита от Цветан Василев с пари на вложителите на КТБ? Ще спрете ли да държите журналистите на улицата и без микрофон за въпроси към Президента?
Радио К2 пита ГЕРБ и Реформаторския блок, отговарят Цачева и Москов: Поведението на РБ към Бойко Борисов е като на невротични деца, изнудващи баща си за близалка. Tу му чупите ръцете, ту го величаете за министър-председател. Ще му се извините ли подобаващо и ще си седнете ли на трибуквието, ще заработите ли за България, а не лично за персоните си?
Радио К2 пита Цачева и Имамов: Прелъстява ли ДПС - бавно, майсторски и сладко - вас, ГЕРБ, да ги признаете, като незаобиколим ваш партньор във властта? А, ГЕРБ, защо се противите, какво имате против ДПС-просперираща, организирана, ясно заявяваща интереса си партия? ДПС се обявявате срещу задкулисието, гузни ли сте за сенчести политики? И защо не заявите смело и открито подкрепата си за ГЕРБ - вие сте почти втора политическа сила в България?
Беновска пита Местан: От момента, в който свалихте БСП от власт ДПС и лично, Вие, сте в подем и може да надминете своя лидер, почетния председател Доган, дори? И, вместо обръчи от интереси около Борисов, май ще се пъхнете под чаршафа му? Какъв е Вашият отговор - защо всички партии са против ДПС по повод резултатите на ДПС от изборите? Ще кажете ли смело, че това, което правите срещу Реформаторския блок, е за да помогнете на Бойко Борисов да обори тезата, че правителството на Близнашки е негово, потвърждавайки тезата на Борисов, че правителството на Близнашки е на Реформаторския блок? Като заставате срещу новите националисти, може би с право, крайната Ви цел не е ли да създадете нов, невиждан в Европа коалиционен модел - не германският, леви-десни - а между дясната партия ГЕРБ и ДПС, партия, която е създадена,като партия на малцинството? Кой ще бъде модератор на разговора на ДПС за КТБ срещу задкулисието - Делян Пеевски ли?
Беновска пита Борисов: Левицата в България губи с 50% на тези избори, такава тенденция няма трайна в Европа, как обяснявате този факт? След като започнете преговори ще стигнете ли до компромис за съставяне на правителство, в който ДПС да бъде „златното пръстче" и не се ли страхувате от обръчите на интереси на ДПС? Ако започнат депутати да напускат групите си и да гравитират около ГЕРБ, как ще отблъснете съмнението, че сте си купили депутати? Сергей Станишев поздрави ли Ви за резултата Ви? Очаквате ли президентът на ПЕС Сергей Станишев да окуражи БСП да бъдат национално-отговорни и да Ви подкрепят?
Беновска пита Михаил Миков: Няколкократно молихме Вашия екслидер и президент на ПЕС Сергей Станишев да отговори в първо лице, единствено число - защо БСП губи, толкова пъти, от ГЕРБ, в това число и днес? Можете ли, Вие, г-н председателю Миков и Вашите колеги от ръководството на партията да аргументирате причините, или да ги отречете? Не е ли редно, когато за сега прогнозните резултати изглеждат по следния начин - БСП и ДПС имате съвкупно резултат по-малък от този на ГЕРБ, да подкрепите политическа партия ГЕРБ, в определени национални приоритети, с, подчертавам, подписано коалиционно споразумение, което ние, гражданското общество и медиите да можем да контролираме, за да няма отново политическа криза и нови предсрочни избори?
Беновска пита Местан: Белег на растеж и развитие за ДПС ли е това, че Вашите резултати, след всеки избори растат нагоре, или е белег на регрес и упадък на лявата партия БСП, това че нейните резултати падат? Резултатът на БСП и ДПС взет заедно, се доближава до този на първата партия - ГЕРБ, в състояние ли сте, както потвърдихте преди малко, че имате доблест и политическа култура да помогнете да се намери разбирателство между трите големи партии по националните приоритети и да се състави правителство, за да се стабилизира държавата? Тук липсва господин Делян Пеевски, за да покажете,че, наистина няма задкулисие, няма стремеж за обвиване на ръчички от обръчи около вратлето на ГЕРБ и вече, наистина, ДПС влиза във властта само и единствено в свой интерес, а не в името на България?
Беновска пита РБ - отговарят Кунева и Лукарски: В състояние ли сте да превъзмогнете радостта си, суетата си от хубавата победа и да престанете да извивате ръцете на Бойко Борисов, защото ръчичките на Бойко Борисов са очевидно здрави и по този начин няма да успеете да ги извиете с условията си, а може би ще извиете ръцете на България - сигурно си давате сметка? Можете ли наистина да застанете на истински изписани национално-отговорни позиции и да скрепите коалиция със спечелилите А: ГЕРБ, вероятно, Б: втори мандатоносител, БСП, в името на държавността, на родината ни и на всички ценности, които изповядвате и заради които сме гласували за вас?

 

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

27-04-2024 | 21:52 ч.

Прочети повече

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

04-05-2024 | 21:04 ч.

Прочети повече