03-09-2014 | 23:49 ч.

Програмата за сряда, 3 септември 2014 г. Водещи: Клара Маринова, Гергана Лазарова

Програмата за сряда, 3 септември 2014 г. Водещи: Клара Маринова, Гергана Лазарова

„Чуй мнението на другите, за да чуят твоето!"

 

РАДИО К2 Програма за сряда, 3 септември 2014 г. 

Водещ: Клара Маринова, Гергана Лазарова

Директно от мястото на събитието: Деница Гацинска, Деница Иванова

Тонрежисьор: Нешо Нешев

 

Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718

 

 

„Радио К2" продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината, насилието.

 

 

Новини на всеки 30 минути от 7 до 19.30

 

7.00 - Предстоящи събития

7.20 - Програма за деня

7.40 - Преглед на печата

 

Програма за деня след всяка емисия новини

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

 

 

 

10.00  Заседание на служебното правителство.

Осигуряването на 8 млн. лв. за гарантиране на нормалното функциониране на местата за лишаване от свобода и на близо 1,9 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на огнищата на болестта „син език" ще обсъди правителството на днешното си заседание. В дневния ред на кабинета е включено и одобряването на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за изплащане на стипендии на ученици с изявени дарби.

Предстои правителството да одобри българската позиция за предстоящото извънредно заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Срещата е посветена на мерките, които следва да бъдат предприети в резултат на въведеното от Русия ембарго за внос на селскостопански продукти от ЕС.

Министрите ще разгледат предложение до Президента на Република България за удостояване с държавна награда на двама доброволци и на петима служители на МВР за приноса им за спасителните и аварийно-възстановителните дейности при наводнението в Мизия в началото на м. август. Предложението е укази за награждаване с медал „За гражданска заслуга" - втора степен, да бъдат издадени за Пламен Пенев, Иван Иванов, Васил Петров, Петко Вишев и Драгомир Гайдев от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" и на доброволците Владислав Димитров и Мирослав Маринов.

В дневния ред на кабинета са включени решения за определяне на вицепремиера Йордан Христосков за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, за утвърждаване на предложенията на председателя на НСИ за негови заместници, както и предложение до Президента за назначаване на посланика ни в Италия за представител на България и в Малта, със седалище в Рим.

 

След края на правителственото заседание пресконференция ще даде икономическият екип на правителството - вицепремиерът по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева и министрите на икономиката и енергетиката Васил Щонов, на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова, на околната среда и водите Светлана Жекова и на земеделието и храните Васил Грудев.

 

Дневен ред на заседанието:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Внася: заместник министър-председателят по социална политика и министър на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА ДОБРОВОЛЦИ С МЕДАЛ „ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА" ВТОРА СТЕПЕН

Внася: министърът на вътрешните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2014 Г. ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА ЦАР САМУИЛ В ГР. КРЕСНА

Внася: министърът на отбраната

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

Внася: министърът на външните работи

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Внася: заместник министър-председателят по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ, В ПОЛЗА НА „РИЛА ГАЗ" ЕАД - СОФИЯ, ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Внася: министърът на земеделието и храните

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНО ОБОРУДВАНЕ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ДЕМОНТИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №792 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, КОНТРОЛА, КООРДИНАЦИЯТА И ОДИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социална политика и министър на труда и социалната политика

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ №1 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА (ОССЕ) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ РАКЕТНО ГОРИВО (КОМПОНЕНТИ НА ТЕЧНО РАКЕТНО ГОРИВО)

Внася: министърът на отбраната

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО, ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 64-АТА СЕСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 15 ДО 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. В КОПЕНХАГЕН

Внася: министърът на здравеопазването

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА МАНДАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието и храните

15. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЛАДНИЩЕТО", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Внася: министърът на икономиката и енергетиката

16. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „МАРКОВА МОГИЛА-3", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧОМАКОВЦИ, С. ДЕВЕНЦИ И ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Внася: министърът на икономиката и енергетиката

17. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „РУСАНА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БЕНКОВСКИ, С. ГОРСКИ ИЗВОР, С. ДЕДЕЦ, С. ДОБРОМИРЦИ, С. ЗАГОРСКИ, С. ЗДРАВЧЕЦ, С. КАЯЛОБА, С. КОЗЛЕВО, С. ПРЕСЕКА, С. ПЪРВЕНЦИ И С. ШИПОК, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, И ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Внася: министърът на икономиката и енергетиката

18. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 8 И 9 ЮЛИ 2014 Г. В МИЛАНО

Внася: заместник министър-председателят по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТНОСНО МАНИПУЛИРАНЕТО НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Внася: министърът на младежта и спорта

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Внася: министърът на земеделието и храните

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 69-АТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Внася: министърът на външните работи

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МАЛТА

Внася: министърът на външните работи

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внасят: заместник министър-председателят по социална политика и министър на труда и социалната политика министърът на здравеопазването

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

Внасят: министърът на отбраната министърът на здравеопазването - директно от мястото на събитието  (сградата на Министерски съвет) - Деница Иванова


Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.00  Пресконференция на БСП - директно от мястото на събитието (централата на БСП на ул. "Позитано" 20) - Илиана Беновска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.05  Националният предизборен щаб на ГЕРБ ще даде пресконференция по актуални теми, свързани с участието на партията на предсрочните парламентарни избори. - директно от мястото на събитието (централата на ГЕРБ, пл. „България" 1, НДК, Административна сграда, ет. 17) - Деница Гацинска


Радио К2 - директно от мястото на събитието

12.30  Пресконференция след заседанието на Министерски съвет на вицепремиерът по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева, и министрите на икономиката и енергетиката Васил Щонов, на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова, на околната среда и водите Светлана Жекова и на земеделието и храните Васил Грудев. - директно от мястото на събитието  (сградата на Министерски съвет) - Деница Иванова


Радио К2 - директно от мястото на събитието

13.00  Извънредна пресконференция на Реформаторския блок - директно от мястото на събитието (централа на СДС на ул. „Раковски" 134) - Деница Гацинска, Деница Иванова - запис

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

14.00  Пресконференция на Коалиция „Десните" на тема: Коалиция „Десните" ще представи предизборната си програма и приоритетните сектори за реформи - директно от мястото на събитието ( Национален пресклуб на БТА) - Деница Гацинска, запис

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

15.00  Министър Светлана Жекова ще даде брифинг на тема: „Съгласувателна процедура на работен проект за търсене и проучване  на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино" . В брифинга ще вземат участие и експерти от  Дирекция „Национална служба за защита на природата" (МОСВ) - директно от мястото на събитието (зала Партер, сградата на МОСВ на бул. Мария Луиза № 22) - Деница Гацинска - запис

 

Радио К2 - директно от мястото на събитието

15.00  Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Григор Велев - лидери от коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", ще проведат среща с министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов. На срещата ще бъде обсъдена темата как служебното правителство ще гарантира провеждането на честни избори. Лидерите на коалицията ще настояват за:
- изчистване на избирателните списъци от т.нар „мъртви души";
- мерки срещу купуването на гласове и превантивна дейност за ограничаване на търговията с вот;
- оптимизиране взаимодействието между Прокуратурата и поделенията на МВР в страната с цел спешно реагиране на сигналите за купуване на гласове и 
злоупотреби в изборите - директно от мястото на събитието (Министерството на вътрешните работи) - Деница Иванова, запис

 

TEMA: Анализ на изборните листи - обновление, личности, възможности. Какви са основните цели и послания на партиите и коалициите, участници в извънредните парламентарни избори 2014. Какъв състав и облик ще има 43-то НС. Следващият български парламент - цели и задачи. Какво управление да очакваме след 05. 10. 2014? Ще започнат ли най-сетне реформите, които чакаме четвърт век? Има ли шанс да се преборим за прекратените пари от еврофондове? Каква е политическата оценка за служебния кабинет?

13.15 - Цветомир Паунов, областен координатор за София и административен секретар на ПП ГЕРБ

ГЕРБ регистрира пълни лисююти във всички 31 МИР. Лицата от листите са професионалисти, авторитетни хора, а листите са балансирани, а подготовката е приключила и разчитаме на  сериозен изборен успех, за да управлява ГЕРБ с премиер Боко Борисов.

13.35 - Николай Цонев, председател на ПП „Нова алтернатива", водач на листи в 16-ти Пловдив-град и 23-ти София-град многомандатни избирателни райони

Вече имаме една година зад гърба си като политическа сила и сме разпознаваеми. Разчитаме на това, че хората вече ни знаят. Нашата листа са хора патриотично настроени, свързани с бизнеса, пострадали и репресирани от диктаторския режим на ГЕРБ. Така показваме ясно и категорично, че сме против полицейското насилие. Хората искат работа и затова в нашата програма сме наблегнали на проблема с безработицата и условията за малък и среден бизнес.

14.15 - Дора Янкова, досегашен народен представител, водач на листа в 22-ри Смолянски многомандатен избирателен район

Основното  ни послание е труд и доходи, възстановаване на икономиката, регионите, потребителите и т. н. все политики, характерни за лява партия и леви политики. БСП не малко направи в тези области и по време на едногодишното управление на кабинета "Орешарски". Много е важен рестартът на икономиката, защото това е условието, за да се решат жизненоважни проблеми. Промяната в БСП трябва да бъде промяна не само в лицата, но особено в политиката за хората.

14.35 - Боян Станков-Расате, председател на ПП Български национален съюз - Нова демокрация, водач на листи във 2-ри Бургаски и 25-ти София-град многомандатни избирателни райони

Най-важното е да разберат всички, че ние сме обикновени българи, които искат да живеят по-добре, а не само да оцеляват. В ръцете на политиците е да променят всичко, което притеснява хората. Да се управлява България спрямо интересите на държавата, обществото и реалния човек.

15.15 - Светослав Витков, председател на ПП Глас народен, водач на листа в 3-ти Варненски и в 23-ти Софийски многомандатни избирателни райони

Ние сме малка партия и трудно можем да станем управляващи, но може да бъдем сериозен коректив. Според нас много важно е да се спре с грандиозните кражби у нас. Мотото ни е: "Или сабя на кръст или пръст в ...". Прозрачност, информираност и контрол - това са най-важните действия, според нас.

15.35 - д-р Антония Първанова, председател на ПП НДСВ, водач на на листи в 23-ти София-град и 3-ти Варненски МИР

Листите, които сме подготвили са досъа интересни, няма парашутисти, направени са в съответните райони и хората си излъчиха стойностни хора. Лозунгът ни е: Трябва да гласуваме, за да има държава!

16.15 - Стилиян Аврамов, административен секретар на ПП ЛИДЕР, КП България без цензура, водач на листа в 22-ри Смолянски МИР

Лидер и ББЦ установихме, че няма никакви различия с ББЦ като анализи и политика и затова направихме коалия. Листите са балансирани и се състоят от компетентни и професионалисти, качествени и с потенциал хора. Посланията на Лидер не се променят конюнктурно в зависимост от коалиционните партньори. Да има в България проспериращи индустрия, бизнес, работеща икономика.

16.35 - Радан Кънев, председател на ДСБ, КП РБ, водач на листа в 3-ти Варненски многомандатен избирателен район

Листите съчетават известните, разпознаваеми лидери с много специалисти. Листите са отражение на една народна партия с национално значение. Много е важна и възможността от преференциалния вот. България се намира на прага на една много голяма промяна.

17.15 - Проф. д-р на ик. н. Борислав Борисов, член на Националния съвет на ПП АБВ, водач на листата за 23-и София-град и 16-ти Пловдив-град МИР

Листите са съставени от мади хора, неизвестни в политиката, но със своята тежест и успехи в сектора, в който работят. Разбира се, има представителство и на по-улегнали и с опит хора, които също имат принос със своите житейски постижения. Анализирайки двете листи, които водя виждам само много стойностни хора.  АБВ сме постигнали много голям успех - формулирахме параметрите на общата политика, но и конкретните послания: национално споразумение по най-важните приоритети, постигнато на базата на диалога.

17.35 -  Мария Капон, председател на ПП Единна народна партия, КП Десните, водач на листата в 4-ти Великотърновски многомандатен избирателен район

Ние сме в пълна готовност за активна предизборна работа. Листите са от хора, които са силни експерти, авторитетни личности и представители на гражданското общество. Нашите послания обхващат 7 области и всъщност ще гарантират достойнството на българските граждани: здравеопазване, пенсионна система, икономика и енергетика, труд и индустриална политика, административна реформа, образование, регионална политика, външна политика.

 


TEMA: "Успяваме с парите на Европа" - съвместна рубрика на Радио К2 и Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Рубриката е финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони. В нея ще представяме професионалното развитие на бенефициентите на програмата всяка сряда и четвъртък от 18.10 до 18.25 часа. Успяваме с парите на Европа. Днес ви представяме Златка Иванова, собственик и управител на „Къща за гости Стафидкова", с реализиран проект по Mярка 312 „Къща за гости Стафидкова" в гр. Малко Търново. 

 

18.10 - 18.25 - Златка Иванова, собственик и управител на „Къща за гости Стафидкова", с реализиран проект по Mярка 312 „Къща за гости Стафидкова" в гр. Малко Търново.

19.15 - Венцислав Тоцев, водач на листа в 5-ти Видински многомандатен избирателен район, КП „Патриотичен фронт"

Листите се състоят от достатъчно познати и авторитетни личности. Ние не обещаваме какво ще направим, а разказваме какво сме направили. Българското общество има нужда от патриотични формирования, но не свички те са достатъчно честни, способни, истински. Само в КП "Патриотичен фронт" изповядваме честен и достоен патриотизъм. Хората поставят най-остро проблемите на икономиката и финансите, на безработицата и доходите.

 


Клип на деня:

Обръщение на „Радио К2": Българи! Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие, ще решите. Но, преди да действате, чуйте тези думи, преживейте тази музика и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите?

Беновска пита Георги Божинов, Антон Кутев и Чавдар Георгиев: Призовавате журналистите да питаме правителството има ли нерегламентиран добив на шистов газ. А, вие, попитахте ли премиера Близнашки и какво ви отговори той? Като искате референдум за шистовия газ, къде е Беляне, след като направихте референдум? Загрижени сте да не се добива шистов газ - толкова ли загрижени бяхте, когато Стойнев подписваше с "Уестингхаус", строеше "Южен поток", когато "Газпром" пишеше българския закон за енергетиката и имате ли предизборна стратегия за българската енергетика?

Радио К2 пита Цветанов: Кои политики в България трябва да се реформират и как в полза на българските граждани?

Радио К2 пита Меглена Кунева и Радан Кънев: Съгласни ли сте с тезата, разписана в първоначалния вариант на „Визия 2020", че Русия е заплаха за България? Може ли кратко и ударно да формулирате каква е Вашата лична мисия и тази на РБ в политиката?

Радио К2 пита Илко Семержиев: Може ли кратко и ударно да формулирате каква е Вашата лична мисия и тази на коалиция „Десните" в политиката? Как гледате на това малки и новосформирали се партии да имат претенции към големите за формирането на следизборни коалиции и да се увличат в поставянето на условия?

Радио К2 пита Симеонов и Каракачанов: На срещата ви с министър Бакалов обсъдихте ли парадокса в ситуациите на фалшификация на лични данни в партийни подписки, в които от прокуратурата не могат да подведат конкретно лице под отговорност при нарушение на партия - няма наказани и няма глобени?

Радио К2 пита Петкова, заместник-министър на финансите: Ще изнесете ли и информация за назначенията по министерства, за процедури при сключване на договори за обществени поръчки и дали има тенденция за сключване на ненужни консултантски договори?

Радио К2 пита Бакалов: Радио К2 се опита да Ви сезира за злоупотреба с власт от предшественика Ви. Настояваме, по закона за достъп до информация, незабавно да обявите какво правите, като министър, по писмо с входящ номер 8112100 - 10342 от 11.08.2014 година. Вашето управление продължава ли да погазва конституцията и човешките права по примера на предходните? И второ - защо Местан не е убит, ако някой е готвел убийство?

Радио К2 пита Бареков: Можете ли да формулирате кратко и ударно каква е Вашата, на Николай Бареков и на „България без цензура" мисия в политиката? Борисов постави за пореден път въпроса за претенциите на малките и новосформиращи се партии за коалиции с големите, Борисов застъпи тезата, че малките и новите не бива да се увличат да поставят условия на големите, а трябва да ги подкрепят, ако споделят техни политики, какъв е Вашият коментар?

Радио К2 пита Тренчев: Вие, Константин Тренчев, констатирайте непрекъснатите нарушения през изтеклите 25 години? Е и? Решихте ли беззаконието, корупцията, олигархията, изборни нарушения, безработица, неработеща икономика, безкултурие, КТБ и други, че мислите да решите земеделието? Как?

Радио К2 пита Румяна Бъчварова: Можете ли кратко и ударно да формулирате Вашата, на Румяна Бъчварова, мисия и на ГЕРБ в политиката? Каква кампания ще водите в 25 - ти МИР, с какви политики ще убедите избирателите да ви подкрепят? Какъв знак даде Сергей Станишев, като лидер на ПЕС, която не подкрепи Кристалина Георгиева за върховен представител за външната политика? Пренася ли се българското противопоставяне на европейско ниво?

Радио К2 пита Красимир Ципов: Можете ли кратко и ударно да формулирате Вашата, на Красимир Ципов, и на ГЕРБ мисия  в политиката? Каква кампания ще водите в 25 - ти МИР, с какви политики ще убедите избиратели да ви подкрепят? Димитър Дъбов от БСП заяви в ефира на К2, че Михаил Миков ще победи Бойко Борисов в 25 - ти МИР? Ще успее ли ГЕРБ да бие БСП 12 - ти път на избори, или Миков ще вземе победата от ръцете на Борисов и ГЕРБ?

Радио К2 пита министър Христо Иванов: Заявихте, че като служебен вицепремиер и министър на правосъдието ще изготвите стратегия за съдебна реформа, възможно ли е върховенство на закона при невъзможни условия за работа на персонала в местата за задържани и също за изтърпяващите наказанията си?

Радио К2 пита Михаил Миков: Заместник - председателят Дъбов заяви, че Вие ще победите Бойко Борисов в 25 - ти МИР, Вие потвърждавате ли това? Ако не победите Борисов ще си подадете ли оставката, или ще се стягате да го биете в парламента? Можете ли кратко и ударно да формулирате Вашата, на Михаил Миков, и БСП мисия в политиката?

Радио К2 пита Татяна Дончева: Можете ли кратко и ударно да формулирате Вашата, на Татяна Дончева, мисия и на „Движение 21" в политиката? 4 дни преди старта на предизборната кампания каква очаквате да бъде тя - ще бъде ли предизборната борба на базата на идеи и послания, или ще се завърти около политическо „боричкане и оплюване"? Кое е полезното за българина, за да отиде да гласува на 5-ти октомври?

Радио К2 пита Калфин: Можете ли кратко и ясно да формулирате Вашата, на Ивало Калфин мисия и на АБВ в политиката? 5 дни преди старта на предизборната кампания каква очаквате да бъде тя - ще бъде ли предизборната борба на базата на идеи и послания или ще се завърти около политическо „боричкане и оплюване"? Кое е полезното за българина, за да отиде да гласува на 5-ти октомври? С позицията на МО по документа „Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана" министър Шаламанов възроди ли сериозния дебат за бъдещето на България - Вашата оценка за стратегията и за мястото на България в международен план?​

Радио К2 пита партиите в Реформаторския блок, отговарят Радан Кънев, Божидар Лукарски и Меглена Кунева: Самочувствието, с което тръгвате на избори, ще се оправдае ли с големи резултати и в колко мандати ще се измерват те? Ако Бойко Борисов има 121 депутати, ще го подкрепите ли за кабинет с национални приоритети,  или ще играете тромав политически балет на изнудване без качества? Какъв знак дава Реформаторският блок  към избирателите с водачеството на Кунева в 25 МИР?

Радио К2 пита Мерджанов: Кои от ангажиментите, които не реализирахте като мандатоносител през кабинета „Орешарски", ще залегнат в предизбоната ви платформа?

Беновска пита Близнашки: Къде е министърът на отбраната Велизар Шаламанов, за да разкаже кой му внуши варианта на Визия 2020: „ България в НАТО и в Европейската отбрана " и дали сте успял да редактирате странните текстове, съдържащи призив за агресия между България и друга страна, отколкото позитивизъм? Имате ли силата и куража служебното правителство да изпратите президента Плевнелиев с тази папчица в ръка на срещата на върха на НАТО и това да бъде общоприета българска позиция? Ще направите ли консултации с политическите партии по темата?

Беновска пита Търновалийски, Гечев и Кънев, включва се и кореспондентът на ИТАР - ТАСС: Ще предложи ли БСП в икономическата си програма за изборите нещо различно от заложеното в икономическата програма на кабинета „Орешарски"? Ще изясни ли БСП на хората как ще заработи икономиката, как ще се повиши събираемостта, как ще се разкрият нови работни места и как ще се оправят проблемите в банките и енергетиката, или само ще отговарят на ударите, които им нанася ГЕРБ? Как оценяват духа на документа „Визия 2020: България в НАТО и в европейската отбрана" и трябва ли президентът Плевнелиев да отиде на срещата на върха на НАТО без позицията да е съгласувана между политическите партии?

Радио К2 пита Миков: Има една песен „Как си отивате приятели от щастливите ни години", делите ли се БСП в собствените си финансови и корпоративни обвързаности? Ще изплувате ли и с какъв резултат за 43 - то Народно събрание - 2 - ри, 3 - ти, 4 - ти, нулев?

Беновска пита Борисов: В състояние ли е екипът на ГЕРБ и лично той да предложат наистина работещи мерки по отношение на събираемостта, икономиката, енергетиката и чуждестранните инвестиции? Коя партия ще чуе ГЕРБ и ще седне да обсъжда мерките, които трябва да се предприемат? Ще сезира ли настойчиво прокуратурата да разследва всички спорни договори на правителството „Орешарски"?

Радио К2 пита Миков: Ще продължите ли пътя на Станишев на загуби от Борисов, или Вие, председателю Миков, носите успех и сила на левите идеи? И като председател, и като юрист, ако не бяхте представител на партията на Стойнев, каква отговорност бихте изисквал от Стойнев и БСП за тъмните страни в договорите с „Уестингхаус" и „Южен поток"?

Радио К2 пита Стойнев, Манолова и Стоилов, отговаря Стойнев: Вие, тримата, които не успяхте да станете лидери на БСП, ще имате ли възможност да реализирате идеите си за промяна в партията и в каква атмосфера работите с председателя Миков? Г-н Стойнев, след рязката оценка на БСП за неодобрение от партията Ваши действия с „Уестингхаус" и 12 съдебни обжалвания на строителството на „Южен поток" ще чакате ли да Ви поискат оставката или сам ще си я подадете като заместник-председател на БСП?

Радио К2 пита Близнашки: Вицепремиерът по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране, госпожа Екатерина Захариева заяви пред Илиана Беновска в ефира на Радио К2, че е изискан анализ от БЕХ на документите по „Уестингхаус" и „Южен поток" и очакванията бяха да бъдат получени тази седмица без заличени клаузи - получени ли са документите и какъв е техният анализ? С какви мерки ще гарантирате, че няма да има „Костинброд 2", купуване на гласове и мъртви души?

Беновска пита Орешарски, когато предава властта на Близнашки: Защо премълчахте как ще се извините на българския народ за тази една година и два месеца управление, в която далаверите в енергетиката се задълбочиха, не беше направено нищо за реформа в правосъдието по повод 8 годишния мониторинг на ЕК, МВР и неговите служби се превърнаха в репресивни органи, а парите по 4 европрограми бяха спрени?

Беновска пита Искров: Има ли страхове, че може да излезе информация, че е в близки отношения с Цветан Василев, как е проверявал контрола, който подуправителят на БНБ Цветан Гунев е осъществявал над КТБ, може ли да се окаже, че тези нови 3,4 милиарда лева кредити са „подмладени" стари кредити и има ли правила как се теглят 205 милиона лева?

Беновска и Диков искат от Искров: да даде пресконференция за всички, а не само за избрани медии, намесва се и Йордан Цонев.

Беновска пита Сергей Станишев: Вие, историческата личност, Сергей Станишев напускате историческото 42-ро НС и оставяте историческото правителство „Орешарски" да се оправя, както може и както си знае. Отивате в историческа Европа. Какво ще запише историята на България и историята на Европа за Вас като исторически постижения и исторически грешки, освен „Sictransitgloriamundi"? Отговорете на онзи въпрос, който Ви зададох след евроизборите: Можете ли да престанете да говорите в първо лице, множествено число и да преминете в първо лице, единствено число и да кажете и пред Вашите съпартийци, и пред нас - Вашите избиратели - къде сбърка Сергей Станишев: Борисов го победи 11 пъти, а ЕНП също би ПЕС 11 пъти? 

Радио К2 пита Първанов: Историческата личност Станишев изключи Вас, историческата личност, президента Първанов от историческата партия - столетница. Какво ще бъде изречението, което ще остане в историята по този повод? Има ли шансове БСП да се оздрави с намаляването на влиянието на Станишев в България? Вие, лично, президентът Първанов и екс - председател на БСП ще положите ли усилия да заработите с некорумпираната и загрижена за България част от БСП?

Беновска пита Борисов: Кое е уникалното качество, на Вас и на ГЕРБ, заради което побеждавате и какъв е фаталният недостатък на Сергей Станишев и БСП, че губят? Ще положите ли радикални усилия за предсрочни избори? Спечелихте титанична победа над Сергей Станишев и ПЕС, ще ставате ли европейски чиновник с пост заместник - председател на ЕНП? Ще допуснете ли обръчът на ДПС да Ви обгърне, както се случи със Станишев? ГЕРБ, ще разследвате ли кой е купувал гласове на евроизборите? 

Беновска пита Станишев: Напуснете множественото число „ние" и кажете в първо лице „аз": "Аз, Сергей Станишев, лидер на БСП и президент на ПЕС, защо позволих на Бойко Борисов да ме победи 11 - ти път, защо позволих в европейски мащаб ЕНП да събере, също, повече гласове от ПЕС"? Бъдете честен и кажете, ще допуснете ли ГЕРБ, първа по численост  в НС и по  представителство в ЕП  да влезе реално в законодателната и изпълнителната власт, каквото и да Ви струва това? Второ, откъде - накъде си позволявате - отново и отново - да събирате гласовете на ДПС и БСП? Има ли подписано споразумение на европейско ниво за единно представителство на ПЕС и АЛДЕ или такова, което да легитимира БСП и ДПС, като коалиция?

Беновска пита Местан и Пеевски: Преди години, ДПС заслужи наименованието „национално отговорна българска партия". Сега ще станете ли и европейски отговорна партия? Ще имате ли сили да разтрогнете, в порочната му част, сътрудничеството с БСП и Атака в този парламент и това правителство, като привлечете ГЕРБ в активна роля в Народното събрание и правителството? Господин Пеевски, Вие ще бъдете ли подарък от България на Европа, след като тук не Ви допуснаха в изпълнителната власт и не успяхте да докажете какво можете? Там, какво ще покажете, че можете за Европа, за България и в личен аспект?

 

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

Беновска: Борисов, Радев, Пеевски, Главчев! Чий „Христос“ ще възкръсне на 9.6.24? Вашият или на България?

27-04-2024 | 21:52 ч.

Прочети повече

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

Беновска: Кирчовци, Кокорчовци, Лени, Деляновци, Бойковци, Радевци, Корнелии, Урсули! Фалшив живот! До кога?

04-05-2024 | 21:04 ч.

Прочети повече