14-05-2017 | 20:49 ч.

Беновска: Лозан Панов,начело на ВКС редно ли е да изземва правомощията на НС с Тълкувателни решения, г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов, членове на ВСС ?

Беновска: Лозан Панов,начело на ВКС редно ли е да изземва правомощията на НС с Тълкувателни решения, г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов, членове на ВСС ?


За какво получава заплата от България Лозан Панов - да гастролира по телевизора с политико-философски излияния, а , г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов, членове на ВСС ?


Девиациите от буквата на закона и длъжностната му  характеристика, извършител на които е  Лозан Панов- настоящ шеф на ВКС, са много и ясно видими.Сигнали за незаконосъобразни съдебни решения и явно лобиране за политически ,икономически и кой знае какви още кръгове - са още по-много и са още по-ясно видими. Реакция от Ваша страна, г-жо Захариева,г-жо Цачева, г-н Кирилов , членове на ВСС  - нулева. Бездействието и мълчанието Ви  отнемат и последната наивна надежда ,че защитавате върховенството на закона и поставяте   начело на правосъдието персони, които притежават необходимата морална чистота и професионални и лични качества да раздават правосъдие...


Наличието на Лозан Панов начело на най-върховния български съд - ВКС- отново поставя на дневен ред важните,но висящи  въпроси:

1.      Защо: 27 години от началото на промените в България се подменя конституционната разпоредба, че България е парламентарна република и е допуснато съдии от ВКС/които не са избрани с национален вот/ да изземват правомощията на членовете на НС/които са избрани с народен вот/и Тълкувателните решения на ВКС стават законови, без да са гласувани и узаконени в НС


2.      Защо: Няма правила и контрол за съдържанието и прилагането на Тълкувателните решения на ВКС?


3.      Какво реши ВКС на 27.4.2017 г.ВКС по т.д.№ 7/ от 2014 г., забележете, с въпрос: Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението?


4.      Защо съдиите не носят никаква отговорност за незаконосъобразните си решения?


Аз съм Беновска и питам: Г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов, членове на ВСС ще предприемете ли веднага конкретни и ефективни законови действия за решаване на казуса „Тълкувателни решения на ВКС" под патримониума на Лозан Панов?


Беновска: Г-жо Нинова, искате, но можете ли да управлявате България?

Беновска: Г-жо Нинова, искате, но можете ли да управлявате България?

17-06-2018 | 20:52 ч.

Прочети повече

Беновска отново ще пита на 10 юни 2018-та ,неделя в 5 следобед: Кой и на какво основание иска и може ли да управлява България?

Политиката, глупако!

15-06-2018 | 14:03 ч.

Прочети повече