Новини

Йорданка Фандъкова: Утре внасяме предложение в Народното събрание за инкриминиране горенето на отпадъци


Йорданка Фандъкова: Утре внасяме предложение в Народното събрание за инкриминиране горенето на отпадъци

09-12-2019 20:56


Кметът на София Йорданка Фандъкова, заместник-кметът Йоана Христова и директорът на „Напоителни системи" Снежина Динева отговарят на въпроси на Илиана Беновска и други медии след инспекцията на укрепването на дигата на река Лесновска при село Долни Богров на 9-ти декември 2019 г.

 

 

Илиана Беновска: Какво инспектирате, г-жо Фандъкова?


Йорданка Фандъкова: Всички знаете, че тези големи климатични промени и климатични условия най-важното е превенцията, превенция срещу наводнения, по която работим, е свързана с почистването на речни корита, изграждането на диги, почистването и реконструкцията на язовири. Това е вторият етап на изграждането и укрепването на дигата на река Лесновска. Около 2 километра. Първият етап изпълнихме преди 5 години, също 2 километра. Тоест с изпълнението на този проект защитава хората от Долни Богров. Тук е кметът на Долни Богров, хората помнят 2005 година и голямото наводнение, за съжаление не ни отминават подобни кризи. Важното е да предприемаме мерки. Средствата са от междуведомствената комисия. Дигата е собственост на „Напоителни системи", работим заедно, те дадоха разрешение, за да можем да я изпълним. Разбрах, че проектът е на финала, остава около един месец работа, през зимните условия, ако не позволяват работа ще се прекъсне, така че напролет хората в район „Кремиковци" и Долни Богров да са спокойни.


Илиана Беновска: А какъв е размерът на инвестицията и извинете, че може да не се изразя професионално, какъв воден напор може да издържи тази дига?


Йорданка Фандъкова: Инвестицията е в размер на 845 000 лева, средствата са осигурени от междуведомствената комисия към МС, ние кандидатствахме за тях и защитихме този проект, а иначе чисто технически може би някой от специалистите и експертите ще каже. Но пак казвам, по-възрастните хора си спомнят наводнението, когато, ако имаше такава стабилна дига, нямаше да бъде залят целия район „Кремиковци" и по специално село Долни Богров.


Илиана Беновска: Ще кажете ли какъв напор може?


Снежина Динева: Аз бих казала, че сега от „Напоитени системи" два километра също изпълняваме по почистването на бермата, почистване от дървесна, храстовидна растителност. Към настоящия момент не съществува никакъв риск за населението, с това почистване се стремим да обърнем и самата берма, така че при евентуални водни количества, които са по-големи, към настоящия момент е около 600 кубика по проектна документация.


Илиана Беновска: Удържа 600 кубика?


Снежина Динева: В секунда. Това е по проектна документация, която е изградена някога. Но ако стигне самата берма, защото това долу е бермата, а тук горе е дигата. Долу бермата е нашата част, която се почиства от „Напоителни системи" и от Столична община по проект и въз основа на средствата от междуведомствената комисия изпълняваме с наше разрешение и дигата, която възстановяваме в момента, за да гарантираме живота, здравето и безопасността на населението. А от гледна точка на стабилността на дигата същото, което изпълняваме е да обърнем бермата, за да може при по-голямо водно количество да имаме оттока и да не компрометираме отново, не дай си Боже, самата дига.


Медия: Г-жо Фандъкова, днес още една тема вълнува софиянци, а тя е мръсният въздух, зелен билет в София ще има ли?


Илиана Беновска: Нека да добавя и аз към колежката, доста бюрократично се раегира на този зелен билет, ако няма жълт код?


Йорданка Фандъкова: Нека да кажа, че през последните няколко дни има чувствителни превишения, в някои дни доста сериозни. Най-големите превишения бяха през нощта, особено предишната нощ. Ясно е, че не трафикът е причина за тези превишения, а отоплението на твърдо битово гориво и горенето на отпадъци. По отношение на твърдото битово гориво знаете мерките, които предприемаме и най-вече апелираме към хората, които се отопляват на дърва и въглища да се включат в проектите на Столична община за безплатна промяна на отоплението с по-екологично. В същото време горенето на отпадъци също е голям проблем, особено в някои райони на София, особено в „Красна поляна", това е голям бич за хората там. Затова през поисках и през последните няколко месеца се работеше Народното събрание да приеме инкриминирането на горенето на отпадъци, защото само за последната седмица са направени над 60 проверки за горене на отпадъци на открито, съставени са над 20 акта, но сами по себе си те не вършат никаква работа.


Илиана Беновска: Те ще бъдат обжалвани, как ще ги съберете?


Йорданка Фандъкова: Те дори са неглижирани в доста голяма степен. Заедно с инициативния комитет от „Красна поляна" поискахме тази промяна и утре група народни представители от ГЕРБ ще внесат искането ми за промяна на закона, за да може да има по-сериозни, по-строги или авторитетни санкции, така че горенето на отпадъци да става престъпление.


Медия: Какви глоби предвиждате?


Йорданка Фандъкова: Престъплението е по НК, пак казвам, утре ще бъде внесено предложението и това означава, че горенето на отпадъци ще стане престъпление, защото то е престъпление срещу живота и здравето на хората. А санкциите и в момента съществуват, но те за съжаление не дават никакъв резултат.


Медия: Но явно за смянанта на печките ще трябва доста дълъг период от време, за да има резултат.


Йорданка Фандъкова: До 3 години очакваме 20 000 домакинства да променят безплатно по програмите своите отоплителни инсталации с инсталации на електричество, газ, топлоснабдяване и пелети. В същото време хората, които могат да си позволят и всички ние искаме да дишаме по-чист въздух и най-вече децата ни да дишат по-чист въздух, е нормално самите те да предприемат тези мерки, за да може в по-голямата част от общината да преминем към по-екологично отопление.


Илиана Беновска: Нека да задам по друг начин въпроса, ВМРО бяха предложили доста по-радикални мерки на няколко пъти в предишни избори, по отношение на това какъв е социалният състав на това население, което гори тези отпадъци ...


Йорданка Фандъкова: Какви мерки са предложили?


Илиана Беновска: Сега ще Ви кажа, имате ли изследване какъв е социалният състав и дали тези, които горят, са в законни, незаконни сгради, дали получават социални помощи и т.н., за да могат да бъдат атакувани и по други линии?


Йорданка Фандъкова: Най-различен е социалният статус, това, за което инспекторатът прави проверки е за горенето на отпадъци на открито, това са гумите, кабелите ...


Илиана Беновска: А не къщите?


Йорданка Фандъкова: По къщите ние нямаме право да влизаме, освен в общинските жилища. Редовно кметът на район „Красна поляна" заедно с полицията, с колеги от Инспектората правят проверка в така наречените „Виетнамски общежития", които са общински жилища. Последните проверки установиха, че над 60% от живеещите там се отопляват на електричество. Останалите се отопляват на дърва и въглища, но се е случвало по време на проверки да се констатира и горене на отпадъци, това вече се наказва с административен акт.


Илиана Беновска: Колко обекта можете да идентифицирате с това, което Ви позволява законът, само общинските жилища това какъв процент е?


Йорданка Фандъкова: Не мога да Ви отговоря точно за процента, но процентът е сравнително малък. Нещо повече, аз съм поискала и в момента е почти готова новата наредба за общински жилища и в нея залагаме в общински жилища да нямат право хората да се отопляват на дърва и въглища. Категорично!


Илиана Беновска: И как ще ги следите?


Йорданка Фандъкова: Проверки в общинските жилища се правят.


Илиана Беновска: И през нощта те ще си горят!


Йорданка Фандъкова: Проверки се правят по всяко време, правят се регулярно и се установява. Горене на стара дограма бяха установили през миналата година във „Виетнамските общежития" при една от проверките, даже не си спомням, може би беше и по-скоро има такива установявания. Така че със строги мерки, с много контрол ще може да се работи в тази посока. А дали може да се случи изведнъж, разбира се, че не, никой не си прави илюзии.


Илиана Беновска: Да, но се получава, че една социална категория доминира над другите граждани, предполагам, че тук присъстващите сме такива и замърсяват въздуха.


Йорданка Фандъкова: Хора от всякакви социални категории съставляват 55 000 домакинства в София, които се отопляват на дърва и въглища и всички можем да видим какво излиза от комините, когато се отопляват на дърва и въглища. Поисках и бяха приети стандарти за дървата и въглищата, да не се голят сурови дърва, въглищата да са с по-ниско съдържание на сяра и пепел. В същото време знаете, че през миналата седмица започнахме и изпълнението на общинската програма за филтри на комините. Това са жилища, които не могат да участват в програмите ни за подмяна на горивата. Разбира се, че е социален този проблем, затова с МТСП сме говорили, те имат ангажимента да осигуряват по-сериозни помощи на хората, които подменят инсталациите си и се отопляват с по-екологични горива. Тоест всички мерки трябва да са комплексни. Нито една мярка, нито зелен билет, нито подмяна само на отоплителни инсталации може да даде кумулативен ефект, какъвто всички очакваме, а именно подобряване качеството на въздуха.


Илиана Беновска: Колежката отново искаше да пита, може би да преведа каквото разбрах, че това е твърде бюрократична процедура, която твърде дълго ще се развива и не се знае какъв ще бъде ефектът.


Йорданка Фандъкова: Това не е бюрократична, а реална възможност!


Илиана Беновска: Бюрократична е, защото трябва да се спазват различни правила.


Медия: Тя има предвид, че доста дълго време ще отнеме, а нещо в по-краткосрочен план би ли могло да даде резултат?


Илиана Беновска: Вие ги въвеждате, но те не ги спазват.

 

Йорданка Фандъкова: Точно затова трябва да се засили контрола и засилваме контрола. Извинявайте, но нека пак да кажа ...


Илиана Беновска: Ние не Ви държим отговорна, ние споделяме граждански!


Йорданка Фандъкова: Аз напоследък, четейки изказвания на хора от опозицията, просто имам усещането, че аз единствена съм виновна за мръсния въздух!


Илиана Беновска: Не, разсъждаваме какво можем да направим ние медиите и политиците, въпросът е граждански.


Йорданка Фандъкова: Вие помагате много и аз ви благодаря, защото е много важно хората да разберат, че не само всички ние замърсяваме въздуха, но всички ние можем и да помогнем със смяна на начина си на живот. В този смисъл отново апелирам за смяна на отоплителните инсталации.


Илиана Беновска: Добре, но казахте, че в частни домове не може да се влезе, аз имам съсед, хипотетичен пример, да ви напиша сигнал, че той гори въглища и дърва и как ще го проверите?


Йорданка Фандъкова: Въглищата и дървата са допустими.


Илиана Беновска: Но нали казахте, че замърсяват, нали казахте, че ще ги сменяте!


Йорданка Фандъкова: Казах, че инкриминирането е по отношение горенето на отпадъци, а по отношение на твърдото гориво ...


Илиана Беновска: Да задам въпроса по друг начин - съседът ми гори отпадъци, кого да сигнализирам, полиция ли и какъв ще бъде резултатът?


Йорданка Фандъкова: Може спокойно да изпратите сигнал и на 112, и на телефона на Столичния инспекторат, за да се организира проверка. По закон, пак казвам, от Столичния инспекторат не могат да влизат в домовете на хората и не бива да подвеждаме хората. Говорим за горене на отпадъци на открито. Имаме и други мерки, не само инкриминирането и контрола. Вече имаме отворени мисля над 60 пункта за събиране на стари гуми, за да може старите гуми да отиват на сметището, а не да влизат по дворовете на някои хора, които ги горят.


Илиана Беновска: Защото е по-евтино!

 

Йорданка Фандъкова: Не само защото е по-евтин, и по други причини. Ние искаме да спрем потока от стари гуми, затова благодаря и на гражданите, които се включват активно в тези кампании. Това е нещо, което всички ние можем да направим, ако не си оставим при контейнера старите гуми.


Медия: Значи зелен билет няма да има, така ли?


Йоана Христова: Вече има код жълто на страницата на НИМХ, знаете, че при код жълто за мъгли могат да се вземат заедно или поотделно мерки, свързани с въвеждането на зелен билет, мерки, свързани с ограничаването влизането на коли по определени улици и карета и съответно мерки, свързани с разрешения за паркиране в буферните паркинги на метрото. До късния следобед ще има качен на страницата на Столична община какви мерки ще се предриемат утре, защото кодът е въведен днес, но той е за следващия ден.


Илиана Беновска: Г-жо Христова, не е ли нужно да направите една активна медийна кампания?


Йоана Христова: За следващия ден ще важи съответния код, така че следете сайта.


Илиана Беновска: Но хората не следят сайта ви!

 

Йоана Христова: За днешния ден имаше различни мерки и проверки на столичен инспекторат.


Медия: Да не се качват хората в колите си. Но г-жа Фандъкова каза, че явно транспортът не е решаващ!


Илиана Беновска: Но те вземат и мерки!


Йоана Христова: Пикът, който ние всички виждаме и можем да усетим, се получава от изгарянето на дърва и въглища, тоест има около 50% принос от транспорта и останалите са от твърдото битово гориво, така че е нормално през зимата да имаме тези пикове.


Илиана Беновска: Може ли да Ви кажа нещо в граждански смисъл, хората, които ползвта транспорта и колите си не следят вашия сайт!


Йоана Христова: Хората, които ползват транспорта и колите си, биха могли да следят нашия сайт.


Илиана Беновска: Направете една активна медийна разгласа.


Йоана Христова: Има мобилно приложение, което е активно отпреди няколко дни и биха могли да го следят директно.


Илиана Беновска: Много хора имат карти.


Йоана Христова: И разбира се медиите бихте могли от нашия сайт да довеждате до знанието на хората какви мерки предприема общината за текущия и за следващия ден, защото това е обща наша кауза да живеем в по-чиста София!


Можете да чуете цялото интервю ТУК

Беновска: Г-н Борисов, като „бомба със закъснител“ заложена ви от Радев ли цъкат „часовниците“ на Цветанов?

Беновска: Г-н Борисов, като „бомба със закъснител“ заложена ви от Радев ли цъкат „часовниците“ на Цветанов?

Беновска ще пита в неделя, 27 септеври 2020 г., от 16. 16 часа след обед

Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България?