Новини

Владислав Горанов: Активността на гражданското общество е много важна в борбата срещу недекларираната заетост


Владислав Горанов: Активността на гражданското общество е много важна в борбата срещу недекларираната заетост

09-12-2019 20:42


Интервю на Илиана Беновска с министъра на финансите Владислав Горанов след откриването на заключителен форум на КНСБ  по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България" от 9-ти декември 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Илиана Беновска: Г-н Горанов, направихте една страхотна метафора с английската кола, която навлязла в насрещното движение, която навлязла в насрещното движение и гражданите веднага реагирали, но искам да Ви попитам и като работодател, и като гражданин къде е всъщност активната роля на законодателната и на изпълнителната власт, защото срамежливо някак не говорите за нивото на възнагражденията и за това, че работодателите избягват да плащат редица застраховки и данъци? Гражданското общество не може да реши тези въпроси!


Владислав Горанов: Гражданското общество може да реши всички въпроси, неслучайно акцент върху проекта е именно ролята на гражданското общество, най-малкото по сигнална функция, защото деветте хиляди данъчни и триста и петдесетте служители на Главната инспекцията по труда не могат да решат проблемите, които могат да възникнат в няколко стотин хиляди стопански субекта. А това за Лондон не беше метафора всъщност, това беше живата истина как реагира гражданското общество, когато се нарушават правилата, независимо дали става въпрос за движение по пътищата, или правилата за наемане или полагане на труд. Отново искам да подчертая, че приветствам инициативата на КНСБ. Тя трябва обаче да бъде продължена с работодателските организации, за да се постигне консенсус по отношение на изменението в законодателството, така че да се отклонят възможностите легално да се отклонява от облагане. И примерът, който той даде с декларирането и неплащането е добра отправна тема. През годините сме предлагали да се дадат допълнителни правомощия на НАП по аналог на тези, които има Главната инспекция по труда. Не виждам пречка това да се случи. Ще продължим отново да го дебатираме с колегите, защото броят на служителите в НАП е по-голям от тези в Инспекцията по труда и те, ако имат подобни правомощия, контролът по линия на спазването на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване би могъл да бъде завишен. Съгласен съм, че може да се засили ролята на НАП върху целевия контрол, върху спазването на осигурителното законодателство, следва обаче да се има предвид, че номиналното нарастване на приходите от осигурителни вноски през последните години изпреварва и ръста на средния осигурителен доход, и ръста на БВП. Тоест там има определено напредък, независимо че често ни подозират, че гледаме основно косвените данъци, най-вече ДДС и по-малко внимание обръщаме на осигурителните вноски. Нещата са комплексни, ако успеем да затворим сивия оборот на входа, тогава няма как да се реализира и неформалната заетост. Защото ако целият оборот, ще дам най-простия пример от житейска гледна точка - ако в един ресторант няма укрит оборот, то няма и как на сервитьора да се плати под масата, няма ресурс за това. Този пример може да бъде екстраполиран във всяка икономическа активност, затова и усилията за модернизиране на системата за отчитане на оборотите през Наредба Н-18 буди толкова вълнения в обществото. Надявам се през следващата година този дебат да бъде затворен окончателно с влизането в сила окончателно на всички елементи на Наредбата.

 

Илиана Беновска: Не ми отговорихте обаче на въпроса защо хората, на простичкия въпрос защо хората се съгласяват, работещите, да имат недекларирана заетост? Какво е нивото на възнагражденията, какво е пенсионното им очакване?


Владислав Горанов: Вижте, проблемът на доверието в осигурителната система не е от вчера. И неслучайно винаги сме се въздържали от увеличението на тези права от осигурителната система, които не са тясно обвързани с приноса, например увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст деморализира системата дотолкова, доколкото за да получите в момента пенсия от 250 лева вие трябва да работите над минималната и ако тя ви е гарантирана, вие няма да се интересувате на какъв размер точно се осигурявате. Това е само един пример, който трябва да ни държи винаги във фокус, че осигурителната система трябва да е много тясно балансирана между приноса и правата и това не е лесно и е постоянен дебат между социалните партньори.


Илиана Беновска: Това не е ли задача на законодателната и изпълнителната власт, а не на работещите, които се съгласяват на недекларирана заетост? Не избягвайте отговорността на ръководителите на държавата!


Владислав Горанов: Ние не избягваме отговорността на държавата и полагаме всички възможни усилия с риск да превърнем декларирането и плащането на данъци в един сложен процес. Неслучайно постоянно получаваме упреци от Световната банка, че плащането на данъци в България е един сложен процес и сме на едно от последните места в Европа по скорост и леснота на плащане на данъци именно по причина на това, че се налагат редица контроли, декларации и всички други неща, които са необходими като въоръжение за приходната администрация за оказване на по-ефективен контрол. Но пак повтарям - ако стопанските субекти са настроени като бизнес модел и като манталитет, че техният резултат трябва да се формира не само на база превишение на приходите над разходите от стопанската им дейност, а броят в сметката и ДДС например, няма жива сила, която да може бързо да се справи с този проблем. Тоест връщам се отново и към проблемите с манталитета и склонността на гражданите да участват в сивата икономика.


Можете да чуете цялото интервю ТУК

Беновска: Г-н Борисов, като „бомба със закъснител“ заложена ви от Радев ли цъкат „часовниците“ на Цветанов?

Беновска: Г-н Борисов, като „бомба със закъснител“ заложена ви от Радев ли цъкат „часовниците“ на Цветанов?

Беновска ще пита в неделя, 27 септеври 2020 г., от 16. 16 часа след обед

Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България?