Новини

Янко Иванов: БСП за чумата да говорят каквото си искат, ние се борим с нея


Янко Иванов: БСП за чумата да говорят каквото си искат, ние се борим с нея

06-08-2019 20:52


Заместник-министрите на земеделието Янко Иванов и Георги Костов, Александра Митева от БАБХ и представителят на ловно-рибарско сдружение Ромил Лачев отговарят на въпроси на Илиана Беновска по време на пресконференция за мерките по африканската чума по свинете от 6-ти август.

 

 

Илиана Беновска: Не се разбра дали комисар Андрюкайтис отмени почти смъртната присъда, която произнесе Европа над България тези дни заради свинската чума. Второ, тази пресконференция в отговор на призива на БСП, че не говорите ли я давате, къде е смесицата между политиката и грижата на министерството? И третият ми въпрос е не сте ли твърде неуверени и преразгледахте ли тактиката, защото не можете да дадете точния отговор защо животните се загробват, което вероятно ще замърси водния ресурс, защо не се изкара? Защо нямате подготовка със съответните хранилища, бункери или как трябва да се наричат не знам, които трябва да бъдат в готовност при случай, това не е неочаквана епидемия, имахме преди 2 години подобна?


Янко Иванов: Г-жо Беновска, Вие очевидно не сте специалист по тази тема ...


Илиана Беновска: Аз съм гражданин, както всички пострадали хора!


Янко Иванов: Точно така, аз Ви казвам като специалист, това са мерките и други мерки за голямо съжаление няма. Това е единственото възможно. Срещу тази болест няма ваксина, няма лечение. Единствените мерки, които могат да се предприемат са ограничителни и разбирам, че те са непопулярни, но тези мерки, приятели, имат за цел да защитят обществения интерес, а не на отделния стопанин. И сега дали ние сме наясно с проблема? Абсолютно сме наясно с проблема, знаем го и знаем точно как се развива заболяването. То не е някакво изключение от общото правило. Развива се като епидемия, като епизоотия, която се е развивала във всички останали държави по същия начин.


Илиана Беновска: Вие се опитахте да прехвърлите въпроса в това кой е специалист и кой не е. Хората не са специалисти и като казвате, че ...


Янко Иванов: И затова бих искал да го чуете от специалист. Ето, аз съм доцент точно по заразни болести и целият ми съзнателен живот, целият ми професионален живот е бил точно в борбата със заразните болести.


Илиана Беновска: Добре, доц. Иванов, като министър ми отговорете, като управник, какво казва Андрюкайтис, снема ли Европа очакваните присъди, аз ги нарекох „смъртни присъди"? Андрюкайтис се изказа много остро, че ние сме в, не мога точно да го цитирам, но по смисъл, че сме неподготвени, не сме реагирали правилно и не сме взели достатъчно мерки, така ли беше?


Янко Иванов: Това са някакви Ваши тълкувания?


Илиана Беновска: Така ли беше, какво каза?


Янко Иванов: Има пропуски и ние не ги отричаме. Да Ви кажа в какво се състоят пропуските. Пропуските са, че в последните две или три години вместо да редуцираме популацията на дивите животни, която в нормалните, да ме прощават колегите тук, но ще си позволя да го кажа, нормалният годишен отстрел възлиза на 40% до 60% от популацията, а при такива ситуации се препоръчва да се стигне дори до 80% и повече. В заразените райони трябва да се достигне един коефициент от 0,3 на квадратен километър. Е, ние не можахме да го достигнем и няма как да го отречем. Няма как да Ви кажа защо. Ловците трябва да го свършат това.


Илиана Беновска: Защо не ги стимулирахте тези ловци?


Янко Иванов: За ловците това е хоби, а не задължение. Ние можем да ги приканваме, да им дадем стимули и затова ние сме решили да има поощрение за всеки един труп, който е открит в гората, за всяко едно отстреляно прасе, така че мерки има, сега ще видим доколко те ще са ефективни. Но имайте предвид, че това няма да стане с магическа пръчка. Ако някой очаква, че това ще се случи от днес за утре, в Испания борбата е продължила 30 години. Другият пункт, където не успяхме и търпим критика от комисар Андрюкайтис, са точно животните в тези лични стопанства тип заден двор, които не са регистрирани и за голямо съжаление създават проблеми.


Илиана Беновска: И пак въпросът е защо? Вие трябва да имате поглед върху малките производители, върху малките стопани, да ги регистрирате! Нямате ли поглед върху това колко са малките стопани, не ги ли регистрирате?


Янко Иванов: Процесът на регистрация не е такъв, какъвто Вие си го представяте - ние ходим и ги регистрираме. Стопанинът трябва да заяви животното, тоест той да приведе в известност, че има животно. Ние няма как да разберем, че някой си някъде има животни. Затова Ви казвам, че това не е работа само и единствено на БАБХ или на министерството, защото там има кметове, има местни управи и всички тези хора би трябвало да знаят, че там има животни, които не са под никакъв контрол. Ние не знаем нито откъде са купени, нито знаем какъв е техният произход, нито знаем с какви други животни са били в контакт, не знаем какъв е здравният им статус и ние не можем да носим отговорност.


Илиана Беновска: Ама защо не го знаете, кой да го направи това, Автомобилна инспекция ли да го направи?


Янко Иванов: Чакайте сега, провокирате ни ...


Илиана Беновска: Не, не ви провокирам, БСП ви провокира! Вие не отговорихте услужливо на въпроса ми, БСП сега ще каже, че давате тази пресконференция в отговор на техните упреци!


Янко Иванов: БСП могат да кажат каквото искат. Ние Ви даваме информация, ако искате, предполагам, че затова сте дошли ...


Илиана Беновска: Естествено!


Янко Иванов: И затова искам да чуете от първо лице, единствено число какво се случва. Други въпроси има ли?


Илиана Беновска: Кажете защо не сте ги регистрирали?


Ромил Лачев: Ромил Лачев се казвам от Български ловно-рибарски съюз. Ще кажа две думи само като начало на основание на това, че започвам лично да се дразня от приказките, че не са били взети никакви мерки, че не е намалена популацията. Това не е вярно! Друго, което започнахме скоро да правим са капаните. Въпросът с капаните е такъв, че те трябва да бъдат направени на местата, където има ефект от тях, а не да бъдат направени просто за отбиване на номер.


Илиана Беновска: Може ли само да попитам за тези капани, карта ли имате къде са местата?


Ромил Лачев: Ние нямаме карта. Капаните се правят съгласувано с горските и ловните стопанства на места, където ефектът от тях ще бъде най-полезен. Друго, което е важно за капаните, е че те трябва да бъдат направени на места, където да могат да бъдат обслужвани. Така че това е един процес, който е започнал и се прави.


Илиана Беновска: И колко капана работят и колко животни са уловени?


Ромил Лачев: Казах Ви, че ще бъдат направени капани на местата, където има най-голям брой диви прасета?


Илиана Беновска: Кога?


Ромил Лачев: Как кога? Сега в момента.


Георги Костов: Има 400 действащи капани в момента в държавните ловно-стопански райони и те са направени от горските.


Илиана Беновска: Това достатъчно ли е като брой?


Георги Костов: Не е достатъчно, затова сдруженията правят още.


Илиана Беновска: Колко още?


Ромил Лачев: Затова Ви казвам, в момента сме в процес. Почти във всяка една ловна дружина, в която има активен лов на диви прасета, където годишният план за отстрел е над 5-6 прасета.


Илиана Беновска: Нека господинът каже колко прасета са хванати в тези над 400 капани.


Ромил Лачев: Искам просто да допълня нещо. Искам да бъдете сигурни, че една от най-активните части на обществото, са ловците. Това, което чухме отвсякъде, това, което потвърждават абсолютно всички, които са с абсолютното разбиране, че трябва да се помогне на държавата и при действията, които ни предстоят оттук нататък като организация на ловци, ние ще направим всичко възможно да бъде подпомогната държавата.


Илиана Беновска: Само за момент, нека да ми каже г-н Костов колко прасета са хванати в тези 400 капана?

 

Георги Костов: Сведения за уловените прасета се дават на седмична база. Капаните действат от днешна дата, 6-ти, защото срокът за изграждането им в държавните горски стопанства беше 10-ти, на 6-ти докладваме изграждането на 400 капана, свършени от заповедта на министъра от държавните горски стопанства. Утре заповядайте, ще Ви кажа колко прасета са хванати тази нощ. Категорично имаме ежедневна справка, която ще получаваме за капаните. Категорично, това е най-ефективният метод в горещото време, когато индивидуалният лов е много затруднен. Но тъй като в предишни години ловците винаги са се противопоставяли на използването на капани, защото тогава им се намалява възможността за групов лов. Но сега ситуацията е обратна, това е най-ефективният способ, той се препоръчва от Европейската агенция по безопасност на храните и е залегнал като най-ефективно средство за намаляване на популацията на дивата свиня във всички държави, които са пострадали, най-вече в Русия,също така и в Прибалтийските републики. Така че утре вече ще мога да Ви кажа колко са хванати през тази нощ.


Илиана Беновска: Може ли да уточните нещо, казахте, че тези, които са се регистрирали и по закон са поставили животновъдството, ще бъдат компенсирани и почистени. Означава ли, че тези, които не са се регистрирали, но бъдат евтаназирани или не животните им в зависимост от областите, няма да бъдат почистени?


Александра Митева: Не, не означава, почистване и дезинфекция ще бъде извършена навсякъде!


Илиана Беновска: И ще получат 300-те лева, които Бойко Борисов им обеща?


Янко Иванов: Да, ще получат по 300 лева на двор, за да могат да си завършат процеса.

Беновска: Ще остане ли „по парфюм“ Корнелия Нинова след местните избори?

Беновска: Ще остане ли „по парфюм“ Корнелия Нинова след местните избори?

ЗНАМ, МОГА, БОГАТ СЪМ И ЩАСТЛИВ

Кампания за дуално и професионално образование