Новини

Беновска: Автобусните превозвачи с какъв процент от БВП сте, колко работни места и какви данъци?


Беновска: Автобусните превозвачи с какъв процент от БВП сте, колко работни места и какви данъци?

07-02-2019 21:12


Магдалена Милтенова, БССИТ, Владислав Горанов, министър на финансите и Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговарят на въпроси на Илиана Беновска на брифинг от 7 февруари 2019 г.Илиана Беновска: Първият ми въпрос е към г-жа Милтенова, ще протестирате ли на 18-ти, както бяхте обявили?


Магдалена Милтенова: Ние винаги можем да протестираме, но да знаете, че ние сме заявили още на пресконференцията, на която Ви поканихме на 16-ти януари, че не смятаме протеста за форма на диалог с управляващите. За щастие намерихме формата на диалог. Така че оставаме в протестна готовност, защото все още нямаме конкретни срокове. Съответно ще се поемат срокове, които очакваме да бъдат изпълнени. Така че ние винаги можем да излезем на протест, но към настоящия момент предпочитаме нещата да се решат чрез диалог. В края на следващата седмица, след като приключат срещите, които предстоят за определяне на конкретни срокове и конкретни ангажименти, които ще бъдат поети, ще направим нарочна пресконференция, на която ще ви информираме.


Илиана Беновска: И да продължа, на предишна пресконференция Ви бях запитала и колегите също се интересуват каква част от сектора на автобусните превозвачи се представлява в конфедерацията, която Вие ръководите, колко работни места разкривате, каква част от БВП обединявате вътре и какъв е размерът на данъците?


Росен Желязков: Може ли да направя само едно уточнение, днес срещата беше не само с конфедерацията, беше с всички


Илиана Беновска: Окей, тогава въпросът се отнася за всички, имате ли яснота, г-н Желязков?


Росен Желязков: Аз мисля, че днес бяха представени всички браншови организации на компаниите, които осъществяват обществени автобусни превози в страната и в чужбина. Така че това е изключително важен сигнал, защото ние си даваме сметка за силно конкурентната среда и факторът конкуренция не повлия за вземането на конкретни решения. Защо? Защото всички са обединени, в това число и ние, около конкретните мерки. Те са ясни, решенията по тях са разписани и всъщност ние говорим в момента само за срокове. Ако забелязахте нюанса, ние не говорим за съдържание, ние говорим за срокове, само и единствено за срокове. Така че смятам, че средата не е токсична, средата е изключително благоприятна и динамична.


Илиана Беновска: А като говорите за срокове, казахте, че ще има визия вероятно другата седмица, разписана, някакъв екшън план по исканията на автобусния бранш, към двамата представители на държавата, г-н Желязков и г-н Горанов, какви ще бъдат приоритетите, колко закона, ще ни кажете ли, може би другата седмица трябва да се променят и какви средства могат да бъдат отделени от бюджета тази година?


Владислав Горанов: Темата за конкретни финансови параметри тази година не е поставена днес. Колегите казаха по-скоро - свършете си вашата работа, за да можем ние да си свършим нашата. Тоест претенцията към изпълнителната власт на бранша е, че с действия или бездействия, било то и с нормативни решения, е допуснато през последните години да избуи изключително голям нерегламентиран сектор, който на практика да измесва от пазара, редуцирайки ресурса, който така или иначе би могъл да влезе в техния бизнес процес. Бройките на законите не са важни в случая, по-важно е какви мерки, какви норми ще бъдат разписани в тези закони, така че дали с един закон ще бъдат променени пет, дали ще бъдат променени 50 не е важно в случая, мисля че със сигурност ще се наложи промяна в законодателството. Аз съм съгласен, като министър на финансите, за мярката задължителна регистрация по ДДС. Със сигурност там ще се наложи законодателна промяна, която относително бързо може да бъде предложена на Народното събрание и да търсим обединение около нея. Не намирам аргументи против това. Така че следващата седмица заедно с експертния отдел ние ще седнем, за да минем вече действително върху анализ на предложенията на колегите от бизнеса, конкретни текстове, които те вече са представили на вниманието на администрацията, конкретни текстове за изменение и тяхното отражение върху бизнеса. Има необходимост от въвеждане на дефиниции в законодателството, които липсват, има необходимост от изменения в целия модел, по който е организиран процеса. Не искайте на тази първа координационна среща да влезем в този детайл.


Росен Желязков: Не беше споменато, но това е изключително важно, защо на днешната среща не говорихме за субсидии и компенсации. По простата причина, че тази година има 4 милиона повече. Както се казва всяка измината година размерът на субсидиите и компенсациите се увеличава, тоест ние откликваме на нуждите, но той не е достатъчен. И всъщност ние търсим липсата на достатъчност или дефицита, който не съумяват да постигне нетния финансов ефект с модела. Тоест ние се насочваме към промяна на модела и всъщност ние говорим тази година да променим модела, в това число транспортните схеми, общински, областни, републиканска, за да можем следващата година, когато говорим за бюджет, да не говорим за размер, а да говорим за разпределение.


Можете да чуете цялото интервю ТУК

Беновска: Г-да Борисов и Радев, знаете ли българската поговорка: “Войната на едни понася, други отнася“?

Беновска: Г-да Борисов и Радев, знаете ли българската поговорка: “Войната на едни понася, други отнася“?

Беновска: Г-да Борисов и Доган - „на война като на война“ ли? Или - 2 глави мислят по-добре от 1?

Беновска: Г-да Борисов и Доган - „на война като на война“ ли? Или - 2 глави мислят по-добре от 1?