Новини

Дечо Дечев: Порочна практика е в държавни болници да има частни центрове или клиники


Дечо Дечев: Порочна практика е в държавни болници да има частни центрове или клиники

03-02-2019 10:30


Дечо Дечев, управител на НЗОК, в разговор с Илиана Беновска в предаването "Беновска пита" по „Радио К2" и „Канал 3" коментира актуалните политически теми:


Каква е мисията на НЗОК?

    „Поставих темата много общо, но тя може да бъде насечена на малки сегменти - „Наистина ли политиците ни искат здрава нация?", но преди това да Ви попитам за нещо, което може би ще осветли и сегментира дейността на НЗОК, с какво всъщност се занимава НЗОК и с какво всъщност би трябвало да се занимава?", попита в началото на разговора водещата Илиана Беновска. Дечо Дечев отговори, че това е доста общ въпрос и не знае дали ще му стигне времето. Водещата отбеляза, че много от хората, които ползват услугите на здравната каса, не знаят нюансите и попита: „Каква е вашата мисия, казано накратко, като орган?". Събеседникът й отговори, че като орган те трябва да организират така изразходването на средствата, които са постъпили в бюджета на НЗОК, че срещу тях да се получават качествени медицински услуги и да се осигури достъп до медицинските дейности, които са определени в така наречения базисен пакет.

   „Благодаря Ви за този отговор, той веднага отключва, какви средства получава НЗОК? Вашият бюджет даже беше с опасения че президентът ще наложи вето, достатъчни ли са и това ли е начинът да се събират тези средства?", попита водещата Илиана Беновска. Шефът на здравната каса отговори, че средствата, които постъпват, са определени в бюджета на касата и те са в пряка зависимост от приходната част на бюджета, тоест тези 8%, които всички ние трябва да внасяме задължително, както и 1/3 от целия бюджет, който постъпва от МФ, които чрез тези суми осигуряват определен контингент от населението.


Бюджетът на НЗОК.

       „Добре, но Вие много майсторски се опитвате да очертаете много ясно своя периметър на НЗОК и нейния ръководител и да не се смесват критиките към здравната система с вашата дейност!", коментира водещата. Дечо Дечев отговори, че НЗОК е обществена институция, а не държавна, съвсем друг въпрос е, че преди време някои хора са се опитали да я одържавят. По закон обаче НЗОК е обществена институция и би трябвало да провежда самостоятелна политика. А спрямо бюджетната политика тотален властелин е МФ. Според него това е логично, защото бюджетът на касата е част от общия бюджет. „Но за всички свои действия и решения мисля, че касата трябва да заеме своето място като самостоятелен регулатор на действията на партньорите, с които има договор!", категоричен бе шефът на здравната каса.

   „Колко процента от събраната общо сума от здравни осигуровки на всички осигурявани и осигуряващи се лица всъщност влиза в бюджета на НЗОК, това не съм се сещала да проверя никога? Вие знаете ли?", попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че чисто на книга трябва да влязат толкова, колкото са постъпили. Самият бюджет е 4,2 милиарда.


Преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК.

   „Вие дойдохте с една съвършено конкретна програма и ако трябва да си направите самоотчет, докъде например стигнахте с постигането на по-високо качество на здравните услуги? Виждате, че медици биват бити, подават оставки от болниците, където се намират, част от самите болници са в плачевно състояние по отношение на условията, както болници, така и аптеки няма в много населени места! Вие ще кажете - в болницата, която аз ръководех преди половин година или бившата правителствена болница условията са чудесни!", попита водещата Илиана Беновска. Дечо Дечев отговори, че НЗОК не определя здравната политика в България. Тя се определя от министъра на здравеопазването и политиците в парламента. НЗОК спазва заложените в закона правила, по които трябва да работи. Никъде в тези правила не е записано, че НЗОК ще определя заплатата на даден персонал. „Не се правете, че не разбирате същността на въпроса, на кого да платите например, като е ясно, че ние нямаме квалифицирани лекари, които да извършат белодробна трансплантация? На кого да платите примерно, не знам какъв беше случаят на това момченце, което трябваше да отиде в Румъния?", попита водещата Илиана Беновска. Дечо Дочев отговори, че НЗОК не заплаща белодробни трансплантации, а случаят на детето се поема от Фонда за лечение на деца. Самият Фонд за лечение на деца от април ще бъде на подчинение на НЗОК. „И как ще се справите с този фонд? Нападат Ви разни бивши членове на управителното тяло в лично качество!", попита водещата. Събеседникът й отговори, единствената промяна е, че няма да има обществен съвет и поради тази причина го нападат. „Но веднага ще Ви кажат, че няма прозрачност?", продължи водещата. Шефът на здравната каса попита на свой ред каква прозрачност са осигурявали от обществения съвет. Според него има доказателства, че всъщност решенията са вземани при липса на прозрачност. „Оперативно как ще се управлява този фонд?", попита водещата. Дечо Дечев отговори, че и в момента в НЗОК има дирекция „Европейски плащания" и той ще бъде част от нея, защото има логика, че не може да се разделя по възрастова категория един контингент от друг. И в момента огромна част от плащанията да деца минават през касата.


Преминаването на правителствена болница към СУ.

   „Преди малко споменах бившата правителствена болница „Лозенец", защото преди седмица тя беше преобразувана в търговско дружество. Вие имате много добър управленчески опит на болници като търговско дружество, какви перспективи виждате пред тази болница?", попита водещата Илиана Беновска. Дечо Дечев отговори, че не познава дейността й в детайли, но може да каже, че има дадености, най-малкото защото неин принципал ще бъде СУ, тоест това е още един начин да се финансира една болница. „Само че на СУ горкия бюджета не му достига и се налага дофинансиране. Излезе на бял свят, че пък правителствена болница има задължения от 30 милиона!", отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че по-голямата част от тези задължения, около 23 милиона, са били погасени. Той продъли, че вече има такъв прецедент, когато Университетската болница във Варна е преминала на подчинение на Медицинския университет във Варна и този пример е много положителен, защото се е оказало, че работи. Според него това е спасително решение за някои големи болници с богата история, тежко настояще и мрачно бъдеще. „Мисля, че е един ход, който заслужава най-малкото да не се отрича, а точно обратното - да се подкрепя!", категоричен бе Дечо Дечев.


Практиката в държавни болници да се откриват частни отделения.

   „А защо тогава се налага например, казахте да се осигурява качествено лечение, защо се налага в доста от болниците, и то престижни, големи болници, да съществуват частни територии, ако мога така да се изразя, със закупена по-сложна и скъпа техника, ще Ви дам пример с „Пирогов"? Там ядрено-магнитният резонанс например е частен, „Пирогов" очевидно не е могъл да си закупи такъв!", попита водещата Илиана Беновска. Дечо Дечев отговори, че от една страна „Пирогов" е търговско дружество, от друга то си има собственик, това е МЗ, и това са решения, които нямат нищо общо с това дали лечебното заведение има договор с касата. „Има такива практики и аз мисля, че се предприеха някои действия точно тези порочни практики да бъдат прекратени!", категоричен бе шефът на касата.

    „Но защо ги наричате порочни, аз само питам кое налага!", отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че не може на територията на държавна болница да фигурира клиника и център, който е частен. „Защо да не може, така нареченото публично-частно партньорство, иронизирам нарочно темата!", отбеляза водещата. Дечо Дечев отговори, че практиката показва, че при такива партньорства всички негативи са за общинската болница, а всички позитиви за частната. „Даже в близките дни имаше един възмутен от мое изказване собственик на частна болница, които също беше разкрил в една университетска държавна болница частна клиника по онкология и в резултат на това партньорство той придоби всички позитиви на това партньорство, докато болницата, в която го беше разкрил, затъна още повече с дългове!", обясни шефът на касата.

   „Между другото аз имах идея да ви събера заедно, но после се отказах от нея, защото ми се иска още малко да се развие темата и да се появят повече ясноти!", отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че има собствена позиция, която съвпада напълно с европейската. „Тоест не може болници, които не са нон профит болници, да работят с обществен ресурс. Нон профит болницата може да бъде и частна, може и да не бъде частна, в повечето случаи не е частна!", категоричен бе той.

   „Но знаете, че това е една практика, която се е настанявала като октопод почти 20 години според мен!", коментира водещата Илиана Беновска. Дечо Дечев отговори, че тази практика не само се настанява, но и придобива размери, които стават опасни. „Как ще прекратите тези сътрудничества?", попита водещата. Събеседникът й отговори: „На първо място трябва да поговорим с политиците, да им предоставим факти и аз се наемам да Ви предоставя такива! Има официална статистика на „Евростат", но сега съм запитал официално СЗО, които ще дадат конкретни данни има ли изобщо в ЕС държава, чийто обществен фонд заплаща суми на болници, които са профитни, тоест болници, създадени за печалба. Ако има такива, лично аз ще бъда изненадан!", обясни шефът на здравната каса.

   „Вие ме шокирате! Никой ли не се е сетил досега да го направи!", попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че досега тази тема е била табу, но вече е дошло времето да се говори по нея. „А имате ли статистика колко са на брой и къде са в България подобни симбиози? Това трудно ли е за установяване, ние можем да се включим?", попита водещата Илиана Беновска. Дечо Дечев отговори, че не знае точно и подчерта, че това е дейност, която трябва да се извършва от принципала на тези болници. Той добави, че част от проверката е дадена на прокуратурата.


Предложението да не се заплащат по 2 лева на аптеките за обработка на рецепти за скъпоструващи лекарства.

    „Сега се сещам още за нещо, освен че частните болници се оплакват, че ги игнорират, и аптеки, аз не мисля, че вече има държавна аптека някъде, един дългосрочен въпрос, който не получава ясен или в защита на техния интерес отговор, е по отношение на лекарствоснабдяването с напълно реимбурсирани лекарства, след като се регламентира отнемането на заплащането на прословутата такса от 2 лева за обработка на документи!", постави въпроса водещата Илиана Беновска. Дечо Дечев отговори, че в закона липсва текст, който да задължава НЗОК да заплаща тези 2 лева. Единственият текст, който засяга такси, е текстът за потребителската такса в болницата - кой трябва да я плаща и кой не. Той продължи, че въпросните 2 лева се появяват в една наредба от 2012 г., но липсва такъв текст в закона. „И когато аз опонирах, казах дали искам или не искам да ги плащам, аз нямам право по закон да ги заплащам и тогава проведохме разговор с тяхното управително тяло и така нататък. Попитах ги дали иска обществото да знае аджаба толкова ли са важни тези 2 лева за тях или не, дали обществото трябва да му кажем как се формират всички приходи на една аптека. Тоест това, което сме се разбрали е, че аз нямам промяна в своето решение, но министърът, който определя текстовете в тази наредба, има право, така че той ще реши дали да присъства такъв текст или не!", обясни шефът на здравната каса.


Предложенията му за реформи.

   „Кога смятате, Вие казахте, че ще правите реформи в НЗОК, кадровия състав, ще преценявате структурите, докъде стигна този процес, нищо не се чува публично?", попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че е направено предложение за промяна на правилника и през тази седмица предстои да се види дали ще бъде прието или не. „Смятам, че предложенията са актуални и ако се приемат биха се отразили положително на дейността на касата!", завърши Дечо Дечев разговора си с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита" по „Канал 3" и „Радио К2" на 3-ти февруари 2019 г.

ЗНАМ, МОГА, БОГАТ СЪМ И ЩАСТЛИВ

Кампания за дуално и професионално образование