Новини

Таня Михайлова: Образованието е ценност и затова е много важно отношението ни към него


Таня Михайлова: Образованието е ценност и затова е много важно отношението ни към него

19-12-2018 09:20


Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2", заяви позиции по следните теми:


Програмата „Твоят час".

   Таня Михайлова обясни, че това е най-големият проект, който е започнал като изпълнение през 2016 г. Той обхваща учениците от 1-ви до 12-ти клас в държавните и общински училища. Проектът съдържа две основни групи дейности. От една страна има за цел работа с ученици, които имат обучителни трудности и необходимост от повече часове по определени предмети. От друга страна са учениците, които имат различни интереси и желание да надграждат и да усвояват други, по-специфични умения. Не е задължително те да бъдат свързани със спецификата на училището, в което учат тези деца. Например в много от средните училища, които са с хуманитарен профил, са били сформирани групи по занимания по интереси, насочени в направление техника. От друга страна в технически училища е имало дейности, свързани с изкуството. Важно е, че са били осигурени възможности за развитие на творческите заложби на учениците. Заместник-министърът обясни, че проектът „Твоят час" е насочен и към включване на родителите в публичните изяви, в самите програми на групите. „Смятам, че това беше проект, който показа, че училището има необходимост от такива дейности и неслучайно с приетите промени в Наредбата за приобщаващото образование, а и с бюджета за следващата година са предвидени дейности по интереси!", обясни Таня Михайлова.


Проектът „Образование за утрешния ден".

    „През следващите две години България ще инвестира 50 милиона евро от оперативните програми в проекта „Образование за утрешния ден" посочи премиерът. Проектът е насочен към дигитализация на средното образование и предвижда създаване на отворени образователни ресурси, обучение на учители и ученици по дигитални умения, информационни кампании за дигитална компетентност, медийна грамотност, киберсигурност. Това е обещанието на премиера Борисов, какво на практика означават тези средства и как ще ги реализирате?", попита водещата Клара Маринова. Таня Михайлова отговори, че това е възможност за отделяне на по-голям ресурс от една страна свързан с ресурси, които да се използват в училище. От друга страна е много важно, че дейностите ще бъдат насочени към самите учители, към това как се създават образователни ресурси. Заместник-министърът подчерта, че ролята на учителите е много важна и неслучайно се инвестира точно в тях. „Този проект ще бъде една възможност именно за използване на модерни методи за преподаване в училище, за използване на съвременни методи за достъп до учебно съдържание!", заяви Таня Михайлова.


Оценката й за отминаващата 2018 г. в областта на образованието и науката и очакванията й за следващата година.

    Таня Михайлова обясни, че през 2018 г. се е работило сериозно в няколко направления. От една страна усилията са били насочени към създаването на нови учебни програми, като по този начин е завършен цикъла с учебните програми. Приети са били промени в Закона за професионалното образование и обучение, много ясно са били разписани изискванията по отношение на дуалната система. През 2018 г. е бил подписан и колективен трудов договор, който отговаря на очакванията за повишаване на учителските заплати. Много важни са и успехите на българските ученици на международни състезания.

   Заместник-министърът обясни, че се работи и в посока на намаляване на административната тежест. Голяма част от нормативната уредба е била променена с цел учителите да не отделят толкова много време. Проведени са редица срещи с институции, които имат отношение към образованието.

   Що се отнася до следващата 2019 г. задачите могат да бъдат разделени на две големи групи. От една страна за учениците от горните класове предстоят национални изпити и трябва да се създадат добри условия за тяхното провеждане. От друга страна важни теми ще бъдат и тези за квалификацията на учителите, възможностите за реализиране потенциала на учениците. „Образованието е ценност и е много важно отношението към образованието!", завърши Таня Михайлова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2" на 19 декември 2018 година.   


Можете да чуете цялото интервю ТУК

Беновска: Г-жа Нинова, президент Радев, в Деня на Вси светии, колко са национално светите ценности в политиката за Вас?

Беновска: Г-жа Нинова, президент Радев, в Деня на Вси светии, колко са национално светите ценности в политиката за Вас?

Беновска пита в неделя, 23 юни 2019 г., в 5 часа следобед

Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България?