Новини

Таня Михайлова: STEM центровете променят учебната среда и развиват критичното мислене на учениците


Таня Михайлова: STEM центровете променят учебната среда и развиват критичното мислене на учениците

11-10-2018 21:56


Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2", заяви позиции по следните теми:


Откриването на STEM център с виртуални лаборатории за учене изграден по проект за иновация в столичната Втора английска гимназия. Бъдещето на STEM направлението.

    Таня Михайлова заяви, че от една страна училището развива своята иновация, но в същото време смисълът на иновацията е едно направление, което дава бъдещето за развитие на науката или така нареченото STEM направление. Това е направление, в което се засягат основно природните науки, технологиите, техническите дисциплини, информатиката и информационните технологии. Самият център се състои от 4 зали, в които могат да се осъществяват интегративно различни модули от различни дисциплини. Може да влиза и повече от един учител в зависимост от задачите и целта на дадения урок. „Самата среда в учебните зали вече е различна и най-вече се разчита на интегрирания подход, на съвместната работа на учителите. Учителят вече е менторът на групата при задаването на задачата, при разглеждането на проблематиката!", обясни заместник-министърът на образованието и науката.

   „Чия е идеята за този STEM център?", попита водещата Клара Маринова. Таня Михайлова отговори, че иновациите всъщност се развиват и се разработват от самите училища, така че идеята конкретно за тази иновация е на колектива от Втора английска гимназия. Те имат подкрепата и на обществения съвет и въобще това е резултат от една целенасочена дейност на училищната общност.

   „Какви са реалните, очакваните резултати от подобни центрове и подобна методика, която се внедрява в училищата?", попита водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че на първо място ще се опровергае схващането, че това са едни сложни и скучни предмети. Тя добави, че в момента има сериозен недостиг на специалисти и студенти по природни науки и точно тук ще се видят заложбите, ще се създаде интерес у учениците и те могат да бъдат по-уверени в избора, който ще направят в каква сфера да имат по-задълбочено развитие. При всички случаи ще се създаде по-висока мотивация, ще има по-голям интерес, но най-вече ще се развие критичното мислене.

   „Предвиждат ли се още такива центрове в други училища?", попита водещата Клара Маринова. Таня Михайлова отговори, че такива лаборатории има в още две училища - 51-во и 18-то. Тя добави, че тук е много важна ролята на училищните политики, защото много важно за развитието на самата иновация е виждането на училището. Освен всичко друго се променя и материалната база.


Началото на новата учебна година.

   Таня Михайлова обясни, че в някои райони на страната все още има ремонтни дейности в някои училища, например във Видин започват ремонти в 6 училища по програмата „Региони в растеж". Тя обаче подчерта, че това не се отразява на учебния процес. Макар и в някои училища да има незаети позиции за учители, часовете са разпределени между колегите, така че учебният процес тече нормално. Учителите полагат големи усилия за задържането на учениците в час. „Учениците трябва да бъдат в час, защото те самите знаят, че когато не ходят на училище има отсъствия, това води до санкции, до различни последици, които не са желани за нито едно семейство!", завърши Таня Михайлова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2" на 10 октомври 2018 година.  

 

Беновска: Г-жа Нинова, президент Радев, в Деня на Вси светии, колко са национално светите ценности в политиката за Вас?

Беновска: Г-жа Нинова, президент Радев, в Деня на Вси светии, колко са национално светите ценности в политиката за Вас?

Беновска пита в неделя, 23 юни 2019 г., в 5 часа следобед

Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България?